Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Ο Μανιάτης θα μοιράσει την… πίτα (σε Ιόνιο, Νότια Κρήτη)

Ο Μανιάτης θα μοιράσει την… πίτα (σε Ιόνιο, Νότια Κρήτη)
Της Αρτέμιδος Σπηλιώτη

Χωρίς έγκριση της Βουλής θα γίνει η επικύρωση των συμβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη. Στην προκήρυξη, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., δεν υπάρχει καμία αναφορά για παραπομπή στο Κοινοβούλιο με τη μορφή νομοσχεδίου, όπως έγινε με τις συμβάσεις open door (Κατάκολο, Ιωάννινα, Πατραϊκό Κόλπο) που αναμένεται να κατατεθούν για κύρωση στο τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής. Στην περίπτωση, όμως, του Ιονίου και της Νότιας Κρήτης, η κυβέρνηση επιλέγει να παρακάμψει τη Βουλή και να δώσει υπερεξουσίες στον υπουργό Ενέργειας καθώς προβλέπει ότι:

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα υποβάλει εγγράφως στον υπουργό για έγκριση τον πίνακα κατάταξης συνοδευόμενο από πρόταση για τον ορισμό του Επιλεγέντος Αιτούντος για κάθε Περιοχή προς Παραχώρηση.

2. Ο υπουργός έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη Συμφωνίας Μίσθωσης με έναν Αιτούντα, και μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης στον βαθμό που κρίνει αναγκαίο ή να λαμβάνει υπόψη οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες ή να επιβάλλει άλλους όρους ή προϋποθέσεις επιθυμητούς από το υπουργείο.

3. Επιπλέον, το υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προ της υποβολής αιτήσεων και άνευ εξηγήσεων, να: 1) αποσύρει, προσθέτει, αντικαθιστά όλες ή μερικές από τις προσφερόμενες Περιοχές προς Παραχώρηση, 2) ανακαλεί οποιονδήποτε όρο ως προς την αξιολόγηση των Αιτούντων, 3) αναθεωρεί τα χρονοδιαγράμματα, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης «έρευνα – εξόρυξη υδρογονανθράκων», στην οποία έχει επενδύσει πολλά η κυβέρνηση, με βάση την προκήρυξη σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη, αν δεν υπάρξουν παρατράγουδα οι συμβάσεις θα υπογραφούν στα τέλη του 2015. Ειδικότερα, οι αιτήσεις για τα 20 θαλάσσια μπλοκ θα γίνονται δεκτές έξι μήνες μετά τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Στη συνέχεια θα απαιτηθούν συνολικά έξι μήνες για την αξιολόγηση και τη σύναψη της σύμβασης σε κάθε περιοχή.

Εντός έξι ετών οι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σεισμικές έρευνες δύο και τριών διαστάσεων (2D, 3D) και σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα δύο έτη θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε γεωτρήσεις.

Εκτός οι μικρές εταιρείες

Οι όροι της προκήρυξης αποκλείουν μικρές ερευνητικές εταιρείες καθώς στη βαθμολόγηση των προτάσεων θα ληφθεί υπόψη η αποδεδειγμένη πείρα του αναδόχου σε θαλάσσιες περιοχές εξαιρετικά υψηλού βάθους (άνω των 1.000 μέτρων) και περιβαλλοντικά ευαίσθητες. Οι μικρές εταιρείες αποκλείονται επί της ουσίας και από τις κοινοπραξίες καθώς στην προκήρυξη υπάρχει ο όρος ότι «κάθε μέλος της κοινοπραξίας αποδέχεται ευθύνη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του Αιτούντος». Κι αυτό γιατί οι μικρές εταιρείες πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να αναλάβουν τη συνολική ευθύνη για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός υπήρχε αρχικά στις συμβάσεις με τις κοινοπραξίες για τις περιοχές του open door (Ιωάννινα, Πατραϊκός, Κατάκολο) και τελικά αποσύρθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Οι προς εξερεύνηση θαλάσσιες περιοχές βρίσκονται στο Ιόνιο (11), στη νότια Κρήτη (8) και στη δυτική Κρήτη (1).

Τέλος, το υπουργείο Ενέργειας ξεκίνησε τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε τρεις χερσαίες περιοχές (Πρέβεζα, βορειοδυτική Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία) μετά το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η ιταλική Enel να πραγματοποιήσει έρευνες. Έτσι, βάσει του νόμου 2289/1995, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν προσφορές για τις περιοχές αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου