Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Φόροι και μόνο φόροι για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες

Φόροι και μόνο φόροι  για τους μικρομεσαίους  επιχειρηματίες και επαγγελματίες
  


Πώς είναι δυνατό να προκύψει ανάπτυξη και επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας υπό ασφυκτικές συνθήκες, οι οποίες εκμηδενίζουν το όποιο κέρδος για τον επαγγελματία, όταν οι δανειστές έχουν επιβάλει( και η κυβέρνηση πιστά  και πειθήνια εφαρμόζει )στις περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις φόρο 29% και 75% προκαταβολή φόρου από το 2016, η οποία σε ενάμιση χρόνο θα φτάσει το 100%...

Το 2008 είχαμε 829.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και 25.400 μικρές επιχειρήσεις δηλαδή συνολικά τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αποτελούσαν 858.200 επιχειρήσεις. 
Το 2014 είχαμε 606.500 πολύ μικρές επιχειρήσεις και 20.800 μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή έκλεισαν 228.500 επιχειρήσεις σε 6 χρόνια. 
Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το 2008 απασχολούνταν 2.395.600 εργαζόμενοι και το 2014 οι εργαζόμενοι έγιναν 1.629.900, δηλαδή 702.700 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους.

Φανταστείτε κάποιον Έλληνα μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος αποτελεί και τον κορμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με καθαρά κέρδη 10.000 ευρώ ετησίως  αν υπάρχουν ακόμα Έλληνες επιχειρηματίες με αυτό το ύψος καθαρών κερδών. Από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να καταβάλει στο Δημόσιο ποσό της τάξης των 7.751 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.686,75 ευρώ άμεσα.

Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προστεθούν οι έκτακτες εισφο­ρές, καθώς και οι αντίστοιχες στον ΟΑΕΕ, οι οποίες για έναν μέσο επιχειρηματία εί­ναι δυνατό να φτάσουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ τον χρόνο.

Για να μην αναφερθούμε στις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει κάθε εργοδότης για τους υπαλλήλους του.

Σε περίπτωση δε που σε έναν χρόνο οι οφειλές του στο Δημόσιο ξεπεράσουν τα 3.000 ευρώ, βγαίνει από τον διακανονισμό των δόσεων που καταβάλλει και, κατά συ­νέπεια, μένει εντελώς ξεκρέμαστος, δίχως    φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 Κι όλα αυτά τη στιγμή που οι τράπεζες, μολονότι έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί άπειρες φορές τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να κρατούν κλειστή τη στρόφιγγα του δανεισμού και να μην δίνουν στις επιχειρήσεις ούτε καν εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς.

Παραλλήλως, οι μικρομεσαίοι θα κληθούν να πληρώσουν το «μάρμαρο», παρά το γεγονός ότι από τα 42 δις ευρώ των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων οφείλουν μόνο τα 7 δις, αφού τα υπόλοιπα αποτελούν χρέη μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως πολυεθνικών.

Το ίδιο ισχύει και για το 55% των συνεπών επιχειρηματιών, το οποίο πληρώνει και για το υπόλοιπο 45% που για διάφορους λόγους θεμιτούς κι αθέμιτους εμφανίζεται ασυνεπές.

Κι αν κάποιος δεν αντέχει άλλο και, εκών άκων, πρέπει να κλείσει την επιχείρησή του, τότε καλείται να πληρώσει πρόστιμο!
 Εξαναγκά­ζεται, δηλαδή, ο επιχειρηματίας να κρατή­σει «ζωντανή» την ιδιοκτησία του, ακόμα κι αν αυτή είναι ουσιαστικώς «νεκρή»...

Στη γειτονική Αλβανία, με πρόσφατη νομοθετική αλλαγή, επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 35.000 ευρώ δεν θα καταβάλλουν ούτε φόρο εισοδήματος ούτε ΦΠΑ. Μάλιστα, ακόμα και οι εταιρείες που θα ξεπερνούν το παραπάνω όριο δεν θα πληρώνουν φόρο πάνω από 6% κατ' έτος.


Οι επιχειρηματίες και όχι μόνο, βεβαία έχουν πέσει θύματα και της  κατάργησης μιας σειράς φοροεκπτώσεων.
Η κύρια δαπάνη που δημιουργού­σε αφορολόγητο ήταν η προϋπό­θεση συντήρηση ανήλικων τέκνων, η οποία ανά έτος ακολούθησε φθίνουσα πορεία, με αποτέ­λεσμα να αντικατασταθεί από προνοιακά επιδόματα, τα οποία, ωστόσο, χορηγούνται ύστερα από χρονοβόρες διαδικασίες.
Παραθέτουμε την πορεία των εκπτώσεων δαπανών που συμπλή­ρωναν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος$ και οι οποίες κατά συντριπτική πλειονότητα έχουν καταργηθεί ή περιοριστεί σε μικρά ποσοστά:

-        Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, οι οποίες  ξεκίνησαν απεριορίστου και εκπίπτουν τώρα μόνο κατά 10% του δηλωθέντος εισοδήματος.
-        Δαπάνες για παράδοση ιδιαίτερων μα­θημάτων και φροντιστηρίων ξένων γλωσ­σών και Μέσης  Εκπαίδευσης.
-        Τόκοι από δάνεια πρώτης κατοικίας, τα οποία αναλόγου του έτους υπογραφή5 της σύμβασης δανεισμού είχαν διαφορετικό ποσοστό έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.
-        Ενοίκιο κύριας κατοικίας , καθώς  και φοιτητών  σπουδαστών που διαμένουν σε διαφορετική πόλη από την οικογένεια. Το μέτρο αυτό, μάλιστα, αντικαταστάθηκε από τεκμήριο ελάχιστα διαβίωσης.
-        Οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία κύριας ασφάλισης, καθώς  και ο χρόνος  εξαγοράς ασφαλιστικών εισφορών για λήψη σύνταξης.
-        Ποσοστιαία μείωση φόρου για μετεγκα­τάσταση σε παραμεθόριο περιοχή.
-        Δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς  οργανισμούς, καθώς και σε αθλητικά σωματεία, ιερούς ναούς κ.λπ.
-        Επιπλέον αφορολόγητο σε ευπαθείς  ομάδες του πληθυσμού, όπως  τα ΑμεΑ, που πλέον έχει περιοριστεί σε μικρή έκπτω­ση φόρου, κι αυτή υπό αυστηρές προϋ­ποθέσει.

-        Δαπάνες για αντικατάσταση ρυπογόνου ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου