Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Η εθνική μας οικονομία πισωγύρισε 35 χρόνια, στο 1980 !

Η εθνική μας οικονομία πισωγύρισε 35 χρόνια, στο 1980 !Η Ελλάδα καταρρέει, η οικονομία της καταστρέφεται και οι Έλληνες φτωχοί ή φτωχοποιούμενοι .

Ο αναπτυξιακός ρυθμός της οποιασδήποτε χώρας του κόσμου αποτυπώνεται στην ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία (12.2.2016) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο αναπτυξιακός ρυθμός της ελληνικής οικονομίας το 2015 ήταν αρνητικός της τάξης του -0,7%.

Την περίοδο 2014-2015, το ΑΕΠ της Ελλάδας σε σταθερές τιμές από 185,7 ελαττώθηκε σε 184,4 δις ευρώ (€), που συνεπάγεται αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης -0,7%.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το 2007 το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας ακολουθεί καθοδική πορεία, συνάγεται πως το όχημα της εθνικής μας οικονομίας για οκτώ συναπτά χρόνια είναι καθηλωμένο στο τούνελ της ύφεσης.
Τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα, στην κυριολεξία είναι συγκλονιστικά .

Η πρώτη αποκαρδιωτική διαπίστωση είναι ότι την περίοδο 2007-2015, η συνολική μείωση του πραγματικού ΑΕΠ ανήλθε σε -26,4%. Η  συνολική εγχώρια τελική ζήτηση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, την περίοδο 2007-2015 η πραγματική ύφεση της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται τουλάχιστον σε -31%.

Η δεύτερη απογοητευτική παρατήρηση είναι ότι με βάση το απόλυτο επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ, η ελληνική οικονομία οπισθοχώρησε στο 1999, που σημαίνει ότι πήγαμε πίσω 16 ολόκληρα χρόνια. Αυτό το αποθαρρυντικό συμπέρασμα προκύπτει από την ποσοτική παρατήρηση, ότι το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές το 2015 ήταν περίπου  όσο και το 1999.

Ωστόσο, το τρίτο και πιο φρικαλέο συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα ουσιαστικά επέστρεψε στο 1980 και όχι στο 1999, που προκύπτει από τα στοιχεία του απόλυτου ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.
Από επιστημονικής άποψης, ο λόγος πραγματικό ΑΕΠ προς συνολικό εργατικό δυναμικό (ή συνολική απασχόληση), αντιπροσωπεύει τον πιο αξιόπιστο δείκτη της συνολικής παραγωγικότητας της οικονομίας μιας χώρας.
Άρα, η αποτύπωση του λόγου πραγματικό ΑΕΠ/σύνολο εργατικού δυναμικού κατά την περίοδο 1980-2015, αντικατοπτρίζει την διαχρονική μεταβολή της συνολικής παραγωγικότητας της εθνικής μας οικονομίας.
Η δραματική ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονομία μετά το 2007, πιστοποιείται από την παρατήρηση ότι την περίοδο 2007-2015, ο λόγος πραγματικό ΑΕΠ προς σύνολο εργατικού δυναμικού από 50.928 έπεσε στα 38.345 €.

Στον πίνακα του κειμένου, με έκπληξη παρατηρούμε ότι ο λόγος πραγματικό ΑΕΠ προς εργατικό δυναμικό το 1980 ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με το 2015, καθότι από 38.788 μειώθηκε σε 38.345 €. Θλιβερό είναι ότι η Ελλάδα γύρισε πίσω 35 ολόκληρα χρόνια, λόγω της παταγώδους αποτυχίας των εφαρμοζόμενων ανεγκέφαλων μνημονιακών πολιτικών.

Τα μνημόνια και ο μνημονιακός  δρόμος αποδεικνύονται αυτοκτονική επιλογή.
Η  διαβόητη θεωρία  και προσπάθεια η Ελλάδα να τα δώσει όλα ώστε να γίνει  ... παράδεισος  ξένων επενδυτών, αναστρέφεται πλήρως και η χώρα γίνεται κόλαση για τους Έλληνες  και με κάποιους αποδρούν   μεταναστεύοντας.

Η Ελλάδα μπορεί να  αναπτυχτεί  κυρίως με εσωτερική αποταμίευση, στρατηγική συνεργασία κράτους και ντόπιων επιχειρήσεων, προστασία της δημιουργικής οικολογίας των τοπικών παραγωγικών μονάδων, παροχή ρευστότητας ακόμα και σε σχέδια με ρίσκο και τακτική στροφή σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχει ανάγκη η χώρα μας (8 δις € είναι ελλειμματικό το εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο )  και που ζητά όλος ο υπόλοιπος πλανήτης.
Οι ξένες επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν μόνο σπάνια και στοχευμένα και συμπληρωματικά και σε ειδικές περιπτώσεις, σε επιλεγμένους θύλακες που λείπει τεχνογνωσία και θα μπορούσε γύρω τους να αναπτυχθεί ένα νέφος από συναφείς τοπικές βιομηχανίες - που μεσοπρόθεσμα θα αναλάβουν πλήρως την παραγωγή. Κανένα από τα ξεπουλήματα του ΤΑΙΠΕΔ δεν εμπίπτουν βέβαια, ούτε με επιστράτευση άγριας φαντασίας και καλής προαίρεσης,  στην παραπάνω κατηγορία.

Παρατηρήσεις για τον πίνακα : Το ΑΕΠ της Ελλάδας απεικονίζεται σε σταθερές τιμές με έτος βάσης το 2010. Το εργατικό δυναμικό της χώρας αποτυπώνεται σε χιλιάδες άτομα. Για παράδειγμα, το 2014 το εργατικό δυναμικό της χώρας ήταν 4.810.700 άτομα. Συνεπώς, ο λόγος ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ανά μέλος (άτομο) του εργατικού δυναμικού, δείχνει το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ βάσει του μεγέθους του εργατικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. 
Ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1980 ήταν 9.643.οοο  και το 2011  10.815.197


Σε -31,1%  η ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 2008-2015Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών, η “συνολική εγχώρια τελική ζήτηση” προκύπτει από το άθροισμα της “ιδιωτικής κατανάλωσης”, της “δημόσιας κατανάλωσης” και των “ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου”.

Αν στην συνολική εγχώρια τελική ζήτηση προστεθούν οι “εξαγωγές” και αφαιρεθούν οι “εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών” προκύπτει το ΑΕΠ. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, την περίοδο 2008-2015 η εγχώρια τελική ζήτηση στην ελληνική οικονομία μειώθηκε -31,1%, δηλαδή από 260,2 σε 179,2 δις ευρώ (€).

Ωστόσο, με έκπληξη παρατηρούμε ότι την περίοδο 2008-2015 το ΑΕΠ της Ελλάδας σε σταθερές τιμές από 231,9 ελαττώθηκε σε 176,9 δις €, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό μείωσης -23,7%. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι λογικό και εύλογο: Κατά την περίοδο 2008-2015, η πραγματική ύφεση της εθνικής μας οικονομίας ανήλθε αθροιστικά σε -31,1% ή σε -23,7%;

Όσοι κατέχουν σε βάθος το αντικείμενο της “μεθοδολογίας των εθνικών λογαριασμών”, κατανοούν ότι η πραγματική ύφεση της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2008-2015 ήταν -31,1% και όχι -23,7%.

Ναι μεν οι αναπτυξιακοί ρυθμοί μιας χώρας αντανακλώνται στο ποσοστό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, ωστόσο στην περίπτωση της εθνικής μας οικονομίας υπάρχει ένα ιδιάζων φαινόμενο που σχετίζεται με τη συμπεριφορά του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Η διαφορά εξαγωγών και εισαγωγών απεικονίζει την κατάσταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Αν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι μεγαλύτερες, ίσες ή μικρότερες των εισαγωγών, τότε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πλεονασματικό, ισοσκελισμένο ή ελλειμματικό.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας μετά το 2008 παρουσιάζει τάσεις βελτίωσης, λόγω της εντυπωσιακής πτώσης των εισαγωγών ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης του οικονομικού μας συστήματος.
 Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από -28,3 δις το 2008 έπεσε στα -2,3 δις € το 2015.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, η αισθητή συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά την περίοδο 2008-2015, συνέβαλε ώστε το συνολικό ρήγμα της ύφεσης την περίοδο αυτή με βάση το πραγματικό ΑΕΠ να υπολογίζεται σε -23,7%, αντί -31,1% που ήταν η πραγματική ύφεση στην εθνική μας οικονομία με κριτήριο την ελάττωση της εγχώριας τελικής ζήτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου