Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Ο Δουξ, το Δουκάτο και τα μυστήρια του Κατάκολου

Ο Δουξ, το  Δουκάτο και τα μυστήρια του  Κατάκολου


Τώρα που ο χρόνος παρήλθε, και απέχουμε αρκετά από την γνωστοποίηση  της  ακύρωσης  της Έκθεσης «Olympic Port Market» στο Κατάκολο, όπως την ανακοίνωσε ο προέδρος του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Πύργου/Κατάκολου (ΔΛΤΠ/Κ) κ. Λέων Βαρουξής  και

αφού ολοκλήρωσαν το καθήκον και την  υποχρέωση τους οι κλητοί, οι αυτόκλητοι  και οι ετερόκλητοι υπερασπιστές της έκθεσης και του μέγα Δουκός του Κατάκολου Λεωνίδα Βαρουξή, Προέδρου του  ΔΛΤΠ/Κ ,

αφού ρίχτηκε το ανάθεμα σε μερικούς τινές επαγγελματίες και

 αφού το θέμα χάθηκε και καταλάγιασε η τρικυμία ( ο καθείς ας τοποθετήσει  ταύτην όπου δει, πχ στο μυαλό κάποιου,  στους (συν..) διοργανωτές της έκθεσης, στον Δήμο Πύργου κλπ),

είναι καιρός να ειπωθούν ορισμένα…

 Εισαγωγικά θέτω τα εξής!:
Τα πράγματα παρουσιάστηκαν  έτσι που να κρύβουν την αλήθεια και τις ευθύνες.
Πέρα από ευθύνες ορισμένων καταστηματαρχών (που είναι υπαρκτές, γνωστές και όχι τωρινές), πρέπει :
 • !          να αναζητηθούν οι ευθύνες των διοργανωτών, αν υπήρχε άδεια(και οι συνολικά απαιτούμενες άδειες) για το «Olympic Port Market»,
 • !          ποιοι ήταν (πίσω και πραγματικά) στην εταιρεία που διοργάνωνε το Port Festival Market «Olympic Port Market» ,
 • !          πόσες ήταν οι συμμετοχές,
 • !          ποιός πήρε και με ποιό δικαίωμα και αρμοδιότητα την απόφαση ακύρωσης του «Olympic Port Market»,
 • !          τι γνώμη είχαν και ποια η ευθύνη των συνδιοργανωτών (ΠΔΕ, ΕΟΤ, ΔΗΚΕΠ Δήμου Πύργου),
 • !          ποιές ήταν οι παράλληλες εκδηλώσεις (υπήρχαν ; και με άδειες; ) και
 • !          μήπως η ακύρωση έχει να κάνει με άλλες αιτίες και προβλήματα (ενδογενή) και όχι με την αντίδραση ορισμένων καταστηματαρχών που τέλος πάντων την νομιμότητα ζητούσαν. 

Περί Δουκός και Δουκάτου

Επειδή  ετέθη και απευθύνθηκε κατά πολλών  και κατά του όμορφου χωριού του Κατάκολου ως κατηγόρια,  ο χαρακτηρισμός Δουκάτο, έχω να ειπώ τα εξής:

Δουκάτο, όπως είναι γνωστόν ήταν και είναι κράτος ή περιοχή που διοικείται από Δούκα (π.χ. Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου), δηλαδή από έναν μη εκλεγμένο, αλλά ορισμένο/διορισμένο  εξ άλλων και εξ αξιώματος που δέχθηκε τις,  εξ οφίτσιο. Τινές φορές το « εξ οφίτσιο» σημαίνει  και αξίωμα που δίνεται σε άτομα που δεν το αξίζουν.

Το Κατάκολο είναι Τοπική Κοινότητα του Δήμου Πύργου με εκλεγμένο 3μελές Συμβούλιο και Πρόεδρο, άρα δεν είναι Δουκάτο. Το μοναδικό διορισμένο/ορισμένο ή εξ  οφίτσιο είναι το Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο Πύργου/Κατάκολου (ΔΛΤΚ) και ο πρόεδρος του.

Δουκάτο στην Ηλεία ήταν το Δουκάτο της Γλαρέντζας επί φραγκοκρατίας. πλησίον του σημερινού λιμένα Κυλλήνης και ουχί του Κατάκολου,  η Γλαρέντζα που καταστράφηκε («στάχτη και μπούρμπερη»  έγινε από την πυρίτιδα που έφτιαχναν οι μπαρουξήδες – κατασκευαστές πυρίτιδας) τ0 1430 και ελπίζω πως όχι και το Κατάκολο στις μέρες ως ...Δουκάτο.

Δούκας(ή Δουξ,  ή  Δόγης )είναι τίτλος ευγενείας καθώς και στρατιωτικός τίτλος, προερχόμενος από την λατινική dux (Ντούτσε = ηγέτης !), που σημαίνει τον στρατιωτικό διοικητή και ιστορικά την  υψηλότερη κατάταξη κάτω από το μονάρχη και απονέμετο για την υλοποίηση των στόχων και επιχειρήσεων (….)της μοναρχίας επ΄ αμοιβαίο όφελος  (Μονάρχη και Δούκα ).

 Στο Κατάκολο Δούκας(ή Δουξ).  ή  Δόγης δεν υπάρχει (;), εξ όσων γνωρίζω, οι μοναδικοί ορισμένοι/διορισμένοι είναι  η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατάκολου  και ο Πρόεδρος του από τον …μονάρχη Δήμαρχο Πύργου
Δούκας(και Δουκιώτης)είναι επίσης και ο καταγόμενος  από το εξαιρετικό, ιστορικό και πολύ όμορφο χωριού της Ηλείας (στην Φολόη) Δούκα, αλλά στο Κατάκολο μόνο ένα παράγοντα ξέρω να κατάγεται από αυτό…

Δουκάτο επίσης -όπως είναι γνωστόν ήταν- το παλαιότερο νόμισμα,  χρυσό νόμισμα, σε ευρεία κυκλοφορία εντός της Ευρώπης .

Στο Κατάκολο χρυσός δεν υπάρχει παρά μόνο αυτός των καταστημάτων χρυσοχοΐας σε μορφή κοσμημάτων (βέβαια κάτι λέγεται για χρυσές λίρες επί κατοχής ), όμως χρήμα κυκλοφορεί πολύ στο Κατάκολο τόσο στις  επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, με την μορφή των αναθέσεων…

Επί της ουσίας

Τώρα αφού ετέθησαν αλληγορικά (όχι και πολύ..) ας δούμε τα του «Olympic Port Market»

Σχεδιάστηκε (!...) η διοργάνωση της έκθεσης «Olympic Port Market» στις αρχές του 2016,ανηγγέλθη  στις αρχές Ιουνίου, ανατέθη σε μια εταιρεία που δεν εμφανίζεται κανείς ως εκπρόσωπος και μόνο ως εμπορικός υπεύθυνος  ο κ. Δημήτρης Κούτρας (ΜΑΚΡΟ Πάτρας, IONIAN beach bar ,Westia 2016 Πάτρα).

Η έκθεση  δεν ήταν νόμιμη

Μέχρι την παραμονή της έκθεσης («Olympic Port Market») δεν είχε δοθεί και δεν υπήρχε άδεια διοργάνωσης της έκθεσης(24 έως 28 Ιουλίου), άρα το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο Πύργου/Κατάκολου (ΔΛΤΠ/Κ) και ο πρόεδρος του συμμετείχαν σε μια διαδικασία παράνομη και μη αδειοδοτημένη.

Η άδεια καταλληλότητας  δόθηκε από το ΔΛΤΠ/Κ εκ των υστέρων στις 19.00 την Παρασκευή 22/07/2016 (έναρξη Κυριακή 24/7)και  αφού είχε ανακοινωθεί η ακύρωση της έκθεσης  «Olympic Port Market» όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα  του ηλεκτρονικού τύπου και δη του «patrisnews.com» ιστοσελίδα που ανήκει  στον όμιλο Βαρουξή.

Δηλαδή πρώτα ανεβλήθη  η έκθεση και μετά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΠ/Κ πήρε απόφαση να δοθεί άδεια καταλληλότητας  στην  έκθεση «Olympic Port Market».

Τα σόι απόφαση ήταν αυτή, τα μέλη του ΔΣ τι λένε, γιατί δόθηκε άδεια σε έκθεση που είχε αναβληθεί, ήταν απόφαση που κάλυπτε κάτι, τι και ποιόν εξυπηρετούσε  ;

Την άδεια την  παραχωρεί ο Δήμος (Πύργου)και το Λιμενικό Ταμείο το οποίο παραχωρεί τον χώρο  εφόσον προηγηθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τον  Δήμο δίνει την τελική άδεια καταλληλότητας και λειτουργίας της έκθεσης.

Αλλά  και η  άδεια καταλληλότητας  που εδόθη  στον κ. Αντ. Άσπρο δεν ήταν αρκετή, γιατί αυτή την άδεια την δίνει ο Δήμος (Πύργου)αφού υποβληθεί αίτηση ένα μήνα (όχι μια μέρα )ενωρίτερα της έναρξης, με συνημμένες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά Δημοσίων Υπηρεσιών, Μηχανικών, σχεδιαγράμματα, ύπαρξη υποδομών(WC, πυρασφάλεια, παροχές ηλεκτρισμού, πάρκινγκ κλπ )(1).

 Προφανώς σε καμία  περίπτωση δεν υπήρχε η δυνατότητα να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ούτε  χρόνος υπήρχε ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου Πύργου να κάνουν τους ελέγχους ώστε να δοθεί η άδεια καταλληλότητας  και λειτουργίας της έκθεσης

Άρα η ανικανότητα,  η προχειρότητα, η μη νομιμοποίηση της και ο ερασιτεχνισμός ακύρωσαν την έκθεση «Olympic Port Market».

Οργανωτές, συνδιοργανωτές, η εταιρεία και τα παραμύθια της Χαλιμάς

Με σε ένα θολό, ομιχλώδες  και απροσδιόριστο τοπίο, δεν έγινε ποτέ καθαρό στους πολίτες του Κατάκολου και της Ηλείας ποιος διοργανώνει την Έκθεση  και ποιός τις εκδηλώσεις.

Με βάση τις ανακοινώσεις πουθενά δεν αναφέρεται η διοργανώτρια εταιρεία, (που κρυβόταν επιμελώς –άραγε γιατί ;).

Όπως φάνηκε  όμως η άδεια καταλληλότητας  δόθηκε από το ΔΛΤΠ/Κ (εκ των υστέρων) στις 22/07/2016 στον Δημήτριο Άσπρο του Αντωνίου. Ο κ. Άσπρος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Data Rc (DATA RESEARCH & CONSULTING Α.Ε.), ιδιοκτησίας του Θεόδωρου Λουλούδη που είναι και εκδότης της εφημερίδας "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» συναδέλφου του Πρόεδρου του ΔΛΤΠ/Κ κ. Λ. Βαρουξή.

Στην  διαδικασία προώθησης της έκθεσης η εταιρεία του κ. Άσπρου (και των συν αυτώ ..)δεν εμφανίστηκε, ούτε ασχολήθηκε καθόλου, αλλά αυτήν την  είχε αναλάβει  ο όμιλος Βαρουξή,  οι υπάλληλοι  του(επισκέψεις σε επιχειρήσεις, τηλεφωνήματα, συμβόλαια  κλπ) και ο ίδιος ο κ. Λ.  Βαρουξής (δηλώσεις, συνεντεύξεις κλπ), προφανώς  από συναδελφική αλληλεγγύη και φιλία.

Την διοργάνωση της έκθεσης είχαν αναλάβει το  ΔΛΤΠ/Κ και ΔΗΚΕΠ/Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου (άραγε υπήρξαν αποφάσεις για την διοργάνωση, με τι υποχρεώσεις και με ποιό  κόστος ;)και  συνδιοργανωτής ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με βάση την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργιόπουλου Γιώργου που μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Η δράση αυτή θα αποτελέσει πόλο έλξης, … Το πρόγραμμα της έκθεσης θα εμπλουτιστεί με παράλληλες δράσεις κι εκδηλώσεις, …… η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας επιθυμεί να συμμετάσχει ως συνδιοργανώτρια, καθόσον η πραγματοποίηση μίας τέτοιας εκδήλωσης θεωρούμε ότι εντάσσεται στους σκοπούς της, που περιλαμβάνουν και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ύψος των 53.758,00 ευρώ. …..H Π.Ε. Ηλείας θα συμμετέχει με το ποσό των 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ.»

Πέρα του ανατριχιαστικά ακριβές ποσού (τι περιλαμβάνει η δαπάνη ;) των 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ, εντύπωση κάνει το συνολικό κόστος της εκδήλωσης που προϋπολογίσθηκε στις  53.758 ευρώ(μια δημοσιοποίηση και  ανάλυση του κόστους θα βοηθήσει να κατανοήσουμε, γιατί το μυαλό ορισμένων όλο στο κακό πηγαίνει…)

Εδώ και στο θέμα των οργανωτών(ΔΗΚΕΠ) και συνδιοργανωτών(ΠΔΕ) τίθενται τα εξής : 
Ερωτήθηκαν για την ακύρωση της [ 1ης  Έκθεση για τα παραδοσιακά προϊόντα «(Olympic Port Market»], αποφάσισε κάποιο όργανο;
Το ΔΣ του ΔΛΤΠ/Κ (εκτός από του σουρεαλιστικό να δίνει άδεια σε μια έκθεση που είχε αναβληθεί ), τι ρόλο «παίζει» ; Είναι υπό τον κ. Πρόεδρο που ως  μονάρχης αποφασίζει, κοροϊδεύει και ξεαποφασίζει ;

Όσον αφορά  τις παράλληλες  εκδηλώσειςπου αναγγέλθηκαν (πράγματι υπήρχαν ; και με άδειες; ) ασφαλώς ήταν υποβαθμισμένες γιατί η Κάτια Πάσχου/ Red Velvet /Σοπράνο και  κουαρτέτο έγχορδων (εξαιρετική/οι  κατά τα άλλα.), το  θέατρο σκιών,  ο καραγκιόζης πρόεδρος (σ.σ. !!!! αυτοσαρκασμός του πρόεδρου ; ), η ημερίδα συμβολαιακής γεωργίας απο την Τράπεζα Πειραιώς και το Street Art Graffiti by Moral Tattoo Crew κανείς δεν θα πίστευε ότι  θα προσέλκυαν τις μυριάδες του κόσμου.


Ο περίπατος της έκθεσης ή έκθεση πάει περίπατο

Η έκθεση ανηγγέλθη ότι θα διοργανώνονταν στον χώρο  δίπλα στο σημείο αποβίβασης του λιμανιού, μετά λόγω αντιδράσεων «πήγε» στο αλσύλλιο και κατέληξε στην Μαρίνα, πολύ μακριά από την κίνηση των τουριστών, όπου και στήθηκαν 17 μόνο περίπτερα (και αμέσως ξεστήθηκαν ) και που ως χώρος ήταν αποτρεπτικός προς τους εκθέτες,  που ήταν καταδικασμένοι σε αποτυχία οικονομική .


Επίσης το σύστημα διαλαλούσε ότι θα επιτρέπετο η λιανική πώληση που δεν ήταν   δυνατό ως παράνομο , διότι με βάση τον νόμο «Απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεμάτων εντός του εκθεσιακού κέντρου και χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.» εκτός των αν « Η απαγόρευση δεν ισχύει για την πώληση εκθεμάτων που πραγματοποιείται κατά την λειτουργία ανθοκομικών εκθέσεων».

Η αντίδραση καταστηματαρχών που ζητούσαν την τήρηση της νομιμότητας, η αδυναμία λιανικής πώλησης από τους εκθέτες  και ό εξορισμός της έκθεσης  σε μη εμπορικό σημείο (μακριά από το   σημείο αποεπιβίβασης του  λιμανιού και των τουριστών των κρουαζερορόπλοιων ) ήταν οι λόγοι της αποτυχίας της συμμετοχής εκθετών.

Αναγκαία είναι η ενημέρωση ποιοι και πόσοι ήταν οι εκθέτες (εκτός από τους θεσμικούς: ΕΟΤ, ΠΔΕ, Επιμελητήρια, Δήμος Πύργου κλπ ), γιατί απ’ ότι πληροφορήθηκα, συμμετοχή ήταν ισχνή και υπήρξαν τάσεις αποχώρησης εκθετών, λόγω της μη νομιμότητας λιανικής πώλησης, απομακρυσμένου σημείου/χώρου  διοργάνωσης της έκθεσης και υψηλού κόστος ενοικίασης  περιπτέρου (600€) ) και εξόδων(μεταφοράς, διαμόρφωση περιπτέρου, διανυκτερεύσεων, σίτισης  κλπ) .

Συμπερασματικά

Άρα οι  διοργανωτές  βρήκαν τον βολικό  ένοχο  και που δεν ήταν άλλοι από κάποιους επαγγελματίες του Κατάκολου, που βεβαίως έχουν ευθύνες για πολλά που τους καταμαρτυρούνται  (ακρίβεια, κλειστά καταστήματα, κακή αντιμετώπιση πελατών, μονοδιάστατη κατεύθυνση της αγοράς κλπ ) και έριξαν το ανάθεμα σε αυτούς  για να κρύψουν την δική τους και  αποκλειστική ευθύνη.

Όμως η ανικανότητα,  η  προχειρότητα, η  μη νομιμοποίηση της και ο ερασιτεχνισμός που  προστίθεται και η κοροϊδία προς τους πιθανούς εκθέτες  και η έλλειψη οικονομικού κίνητρου από αυτούς ήταν οι  λόγοι  που οδήγησαν στην ακύρωσαν την έκθεση «Olympic Port Market».

Εκτός από το μεγάλο ζήτημα της διοργάνωσης  και αποδιοργάνωσης / ακύρωσης της έκθεσης τίθενται και τα εξής ζητήματα:

 • 1.       Έχει ευθύνες κάποιος/οι για αυτό το φιάσκο και θα αποδοθούν κάποιες  ευθύνες; Θα λογοδοτήσουν πουθενά αυτοί ή είναι(και γιατί) στο απυρόβλητο ;
 • 2.      Ποιος θα πληρώσει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν (αφίσες, σποτ, δημιουργία ιστότοπου   http://www.olympicportmarket.gr/, αναβολή εκδηλώσεων, έξοδα προετοιμασίας κλπ)
 • 3.      Θα συζητηθεί στα όργανα των οργανωτών και συνδιοργανωτών (συμβούλια κλπ) ή θα περάσει στο « ντούκου».
 • 4.      Η αντιπολίτευση του Δήμου Πύργου γιατί δεν παίρνει θέση; Καλά ο Γ. Αργυρόπουλος (αφεντικό του είναι , τι να κάνει..), καλά ο κ. Τ. Αντωνακόπουλος (πρόσφατα τα βρήκε με τον …εχθρό. Κατάπιες την γλώσσα  σου Τάκη ;  ), καλά ο Α. Καράμπελας (μιλά μία τόσο), καλά ο ακροδεξιός (αυτός  δεν μιλά, άλλο κάνει …κι μόνο αν του το επιτρέπει ο μονάρχης του Πύργου) αλλά η Αριστερά που είναι ;
 • 5.      Τα μέσα ενημέρωσης (εκτός του ilia24.gr) δεν είδαν, δεν άκουσαν τίποτα ;
 • 6.      Ποιά εταιρεία τελικά εκπροσωπεί ο κ Δημήτριος Άσπρος του Αντωνίου. (διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας DATA RESEARCH & CONSULTING Α.Ε.), υπάρχει σχέση με τον Θ. Λουλούδη της Εφημερίδας « Πελοπόννησος» και υπάρχουν κοινά οικονομικά συμφέροντα με ντόπιους επιχειρηματίες και εκδότες;


Και ορισμένα γενικά περί Κατάκολου

 Επειδή  πολλοί διαμαρτύρονται για την μονοδιάστατη  κατάσταση της αγοράς του Κατάκολου , πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτό είναι το τίμημα της κρουαζιέρας.

Είναι μια μορφή  της οικονομικής  «ολλανδικής ασθένειας» δηλαδή της υποβάθμισης άλλων στοιχείων οικονομικής ζωής και του προσανατολισμού της  στην εξυπηρέτηση του τουρισμού κρουαζιέρας ,από το οποίον έχει υψηλό κέρδος και έτσι ο άλλος τουρισμός/επισκέπτες δεν τον ενδιαφέρει .
Για αυτό, είναι κλειστά τα καταστήματα όταν δεν υπάρχει κρουαζιέρα,
για αυτό, είναι τόσο ακριβά, για αυτό δεν υπάρχει κρεοπωλείο, μανάβικο, καφενείο  και αρτοποιείο κ.α,
για αυτό όταν  υπάρχουν κρουαζιερόπλοια το Κατάκολο είναι κοσμοπολίτικο, γεμάτο ζωή και όταν πλοία φεύγουν μετατρέπεται σε χωριό.

Υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης και υπέρβασης  αυτής  της κατάστασης, αλλά χρειάζεται μακρόχρονη στρατηγική και σχέδιο και άτομα ικανά να προγραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν.

Αν κρίνεις από τα σχέδια (που δεν έχουν), από αυτούς έχουν ρόλο και λόγο στα του Κατάκολου, Δήμος και Λιμενικό Ταμείο, αποτύχαμε..
Ανοησίες και αυτοσχεδιασμοί.

Προγραμματίζουν κατασκευή Θεάτρου στο Κατάκολο (όπως παλιά τα τελεφερίκ  με το βουνό ) λες και αυτό θα λύσει κάποιο θέμα ή θα δώσει κάποια ώθηση.
Δεν καταλαβαίνουν , δεν μπορούν και μόνο άλλα έχουν στο μυαλό τους…

Ας μας πουν και ας απαντήσουν στα δύο χρόνια θητείας τους (Δήμος και Λιμενικό Ταμείο ) στα εξής :

 • ?         Γιατί δεν  έχουν προωθήσει κανένα νέο έργο καμία νέα μελέτη και  το μόνο που κάνουν είναι καθυστερούν ώριμα έργα ;
 • ?         Γιατί καπηλεύονται ως «δικά τους » έργα,  τα έργα  των λιμενικών υποδομών του Κατάκολου (επέκταση του προσήνεμου μώλου, νέα νησίδας παραβολής του κεντρικού προβλήτα, επέκταση του παραλιακού κρηπιδώματος, εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και  θωράκιση του δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος της μαρίνας) που ωρίμασαν, εντάχτηκαν στο ΕΣΠΑ και ξεκίνησε η κατασκευή τους από κάποιους άλλους προηγούμενους;
 • ?         Γιατί καθυστερούν την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης των έργων του Χερσαίου  Χώρου που ήταν απολύτως ώριμος εδώ και δύο χρόνια(  αρχικά ήταν φορέας υλοποίησης  ο   ΕΟΤ ) και που αφορούν 4 σημαντικά έργα (αναμόρφωση υπαρχόντων κτιρίων για υποδοχή, πληροφορίες, μουσεία, αναπλάσεις και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στους τουρίστες);
 • ?         Γιατί μετά τις τυμπανοκρουσίες για την λειτουργία υδατοδρόμιου στο Κατάκολο και την έλευση υδροπλάνων, την υπογραφή της  σχετικής σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου και της Εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια»ς Εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» και ότι θα λειτουργήσει μέσα στο 2015, στη πρόσφατη συνεδρίαση του  Κυβερνητικού Συμβούλιου Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, ανακοινώθηκε πως  στάδιο της εξέτασης βρίσκονται 19 αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων, αλλά σε αυτά τα 19 δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό του Κατάκολου ;
 • ?         Γιατί σταμάτησε να λειτουργεί το Γραφείο Πληροφοριών υπηρεσία απολύτως απαραίτητη για όσους  επισκέπτονται το Κατάκολο (Κρουαζιέρα και άλλοι επισκέπτες  )  προκειμένου να πάρουν πληροφορίες που διευκολύνουν την παραμονή και την περιήγησή τους στην περιοχή.
 • ?         Γιατί έπρεπε να περάσει  τόσο μεγάλο διάστημα  για να καθαριστεί από τα απορρίμματα που  βρώμισαν και διέσυραν παγκοσμίως το λιμάνι και την  περιοχή; Γιατί το ΔΛΤΠ/Κ δεν διέθεσε νωρίτερα τα αναγκαία χρήματα και δεν προέβει  από την άνοιξη στις απαιτούμενες ενέργειες;
 • ?         Γιατί δεν λειτουργεί και δεν εφαρμόζεται ο  κώδικας  ISPS (Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων) όπως στην  Καλαμάτα, Πάτρα κ.α. και το Λιμάνι  είναι κάτι σαν «ξέφραγο αμπέλι» με όλους τους κινδύνους που απορρέουν..;
 • ?         Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί  πλήρως και ολόκληρη η υπάρχουσα συγκοινωνιακή μελέτη παρά μόνο ένα μικρό μέρος της ;
 • ?         Γιατί δεν έχουν εγκατασταθεί /αγκυρωθεί οι  επισκευασμένες πλωτές προβλήτες της μαρίνας και μένουν εγκαταλειμμένες ;
 • ?         Γιατί το Λιμάνι του Κατάκολου  είναι βρώμικο  και απεριποίητο, η εξυπηρέτηση και η καθαριότητα στην μαρίνα απαράδεκτη, η κατάσταση  στην Πλατεία, την Παιδική Χαρά και το αλσύλλιο δεν φανερώνει φροντίδα και ενδιαφέρον ;
 • ?         Γιατί η υποδομή του Sea Track απόλυτα απαραίτητη για τους ΑΜΕΑ το οποίο ναι μεν τοποθετήθηκε φέτος με προσφορά της κατασκευάστριας εταιρίας, αλλά το Λιμενικό Ταμείο δεν προβαίνει στην αγορά ώστε να λειτουργήσει και τα επόμενα έτη ;


Σημειώσεις:
1.
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διενέργεια Έκθεσης :
 Απαιτείτο με βάση τον νόμο (αριθμ. Κ1-3508/29.12.2011) ανακοίνωση/γνωστοποίηση στο οικείο Δήμο (Πύργου)η οποία  υποβάλλεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λειτουργίας της έκθεσης και χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου των εκθεσιακών κέντρων και χώρων.
Αίτηση με πλήρη στοιχεία του κυρίου, νομέα ή κατόχου, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. της έκθεσης  και  απαιτούνται μια σειρά από
Γενικά Δικαιολογητικά :(Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας , Σχεδιαγράμματα (ήτοι τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης χώρου), στο οποίο να εμφαίνονται η περιοχή και ο χώρος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση, καθώς και σε κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι πυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι των επισκεπτών, Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση , Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του χώρου για τη διενέργεια εκθέσεων.
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:(Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, Πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών (πυροσβεστική, δ/νση δημόσιας υγείας), σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κοινού, τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.
Απόφαση 289/2016 Περιφερειακού  Συμβουλίου της ΠΔΕ:
«Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 11ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Π.Ε. Ηλείας με το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Πύργου της πολιτιστικής εκδήλωσης "1η Έκθεση Olympic Port Market'' στο Κατάκολο Ν. Ηλείας, από 24 έως 28 Ιουλίου 2016, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.419,35 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργιόπουλου Γιώργου:
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, το Κατάκολο είναι η πύλη της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο μέσω των κρουαζιερόπλοιων, αλλά και συνορεύει με τις εγκαταστάσεις των μεγαλυτέρων ξενοδοχειακών μονάδων της Δυτικής Ελλάδας αλλά και των σημαντικών πολιτιστικών μνημείων μας.
Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Πύργου διοργανώνει την έκθεση «Olympic Port Market» από 24 έως 28 Ιουλίου στο Κατάκολο, δίπλα στο σημείο αποβίβασης του λιμανιού, την 1η Έκθεση για τα παραδοσιακά προϊόντα, την τοπική οικονομία και τον τουρισμό. Η δράση αυτή θα αποτελέσει πόλο έλξης, τόσο για τους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων, όσο και για τους ενοίκους των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής μας. Το πρόγραμμα της έκθεσης θα εμπλουτιστεί με παράλληλες δράσεις κι εκδηλώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν και στην έλευση πολλών συμπατριωτών μας, που εκείνο τον καιρό θα κάνουν τις διακοπές τους στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αφίξεων των τουριστικών πλοίων, 20.000 επισκέπτες θα αποβιβαστούν εκείνες τις ημερομηνίες στον χώρο της έκθεσης. Για τους κατοίκους, της Ηλείας, μία σημαντική παράλληλη δράση αφιερωμένη στην συμβολαιακή γεωργία, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει, όχι μόνο λόγο επίσκεψής τους, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης όλου του αγροτικού κόσμου του νομού μας Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας επιθυμεί να συμμετάσχει ως συνδιοργανώτρια με τον δήμο Πύργου, στην Πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο " 1η Έκθεση για τα παραδοσιακά προϊόντα «(Olympic Port Market» "από 24 έως 28 Ιουλίου στο Κατάκολο Νομού Ηλείας. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας επιθυμεί να συμμετάσχει ως συνδιοργανώτρια, καθόσον η πραγματοποίηση μίας τέτοιας εκδήλωσης θεωρούμε ότι εντάσσεται στους σκοπούς της, που περιλαμβάνουν και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ύψος των 53.758,00 ευρώ το οποίο στην πλειοψηφία του θα προέρχεται από διάφορους εκθέτες. Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Πύργου Θα παραχωρήσει χώρους στο λιμάνι του Κατακόλου και θα οργανώσει τις παράλληλες εκδηλώσεις, στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης 1η έκθεση Olympic port market" στο Κατάκολο Ν. Ηλείας, 24 έως 28-7-2016.

H Π.Ε. Ηλείας θα συμμετέχει με το ποσό των 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου