Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Νέο τέλος/χαράτσι στο νερό για τα νοικοκυριά και τους αγρότες

Νέο τέλος/χαράτσι στο νερό για τα νοικοκυριά και τους αγρότεςΣαν να μην φτάνουν οι μέχρι τώρα φόροι επί φόρων, οι αυξήσεις σε ΦΠΑ, η ανεργία,  η ακρίβεια και το μνημονιακό  κυνηγητό των πολιτών,  ένα νέο τέλος/χαράτσι φορτώνει στα λαϊκά νοικοκυριά και στους αγρότες η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με το λεγόμενο «περιβαλλοντικό τέλος» που επιβάλλεται από το 2017 σε όλους τους λογαριασμούς ύδρευσης και άρδευσης.

 Υιοθετηθεί απολύτως τη λογική εμπορευματοποίησης του νερού που προωθεί μια απαράδεκτη και ληστρική  κοινοτική οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων (2000/60/ΕΚ), που προβλέπει τον συνυπολογισμό στα τιμολόγια του νερού:
- Του κόστους του νερού, δηλαδή του χρηματικού κεφαλαίου που διατέθηκε για τις υποδομές μεταφοράς του και τη συντήρησή τους.
- Του περιβαλλοντικού κόστους (τέλους), προκειμένου σε δεύτερη φάση να δημιουργηθεί μια νέα τιμολογιακή πολιτική.

Το νέο χαράτσι, το οποίο περιλαμβάνεται στο σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την τιμολόγηση του νερού ύδρευσης και άρδευσης (αναρτήθηκε για διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8g7XVtlTdVw%3d&tabid=232&language=el-GR   ), θα υπολογίζει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και θα το γνωστοποιεί έως τις 31 Οκτώβρη κάθε έτους στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος (στις ΔΕΥΑ για το νερό ύδρευσης και στους ΤΟΕΒ για το νερό άρδευσης), καθώς και στους δήμους.

Οι πάροχοι θα το εισπράττουν από τους καταναλωτές και θα το αποδίδουν σε ειδικό λογαριασμό στο λεγόμενο «Πράσινο Ταμείο», παρακρατώντας για δικό τους λογαριασμό το 2,5%.

Ιδιαίτερα θα επιβαρυνθούν οι αγρότες, καθώς το νέο τέλος προστίθεται σ’ εκείνο που ήδη πληρώνουν για την άρδευση.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμολόγηση του νερού που καταναλώνουν οι αγρότες για άρδευση θα γίνεται βάσει ενός μικτού συστήματος χρέωσης, το οποίο αποτελείται από δυο μέρη: Ένα σταθερό τέλος που καθορίζεται ανά στρέμμα καλλιέργειας κι ένα μεταβλητό που υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο νερού κατανάλωσης.

Σε όσους αγρότες δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού επειδή δεν έχουν υδρομετρητές στις πομώνες, η ποσότητα του νερού που καταναλώθηκε θα υπολογίζεται είτε κατά έκταση γης και είδος καλλιέργειας είτε κατά το χρόνο χρήσης του νερού.

Το νέο χαράτσι θα πληρώνουν και οι αγρότες που ποτίζουν από γεωτρήσεις, οι οποίες είναι ενταγμένες σε οργανωμένα συλλογικά δίκτυα, και εκείνοι που ποτίζουν από ιδιωτικές γεωτρήσεις.

Το  περιβαλλοντικό  «χαράτσι» θα βαίνει συνεχώς αυξανόμενο, καθώς στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι «τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά τέλη επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες για πρώτη φορά από την πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης και, σε αρχικό στάδιο, κλιμακωτά μέχρι τη δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, με βασικό κριτήριο την αποτροπή της απότομης και υπερβολικής επιβάρυνσης των χρηστών, ώστε να μην επέρχεται αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών».

Το νέο τέλος  (όνομα και πράγμα γιατί συμβάλλει στο τέλος των αγροτών) είναι μια ακόμη συνεπής εφαρμογή της …φιλολαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ…..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου