Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 7ο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 7ο )
Στο έβδομο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσιάζω την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής». Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση»
Τα παρουσιάζω σε  δύο ενότητες (λόγω όγκου του κειμένου):
Στο σημερινό έβδομο μέρος παρουσιάζω  το «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
Στην επόμενη παρουσίαση μου και ογδόη παρουσίαση το   «ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Υπενθυμίζω ότι  στο πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Στο πέμπτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκλήρωσα   τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1, στους τομείς  που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας
Στο έκτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/6.html  » παρουσίασα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Το όραμα μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης σχετίζεται με την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
Τουρισμός, αγροτικές δραστηριότητες, πολιτισμός, συνδέονται άμεσα, ως προς την αναπτυξιακή τους διάσταση, με τον παράγοντα περιβάλλον.
Ο  περιβαλλοντικός  σχεδιασμός  στο Νομό πρέπει να αναδεικνύει την Ηλεία σε έναν από τους πιο ευαισθητοποιημένους από πλευράς περιβαλλοντικής συνείδησης τόπους της Ευρώπης.
Για αυτό πρέπει να ενισχυθεί η :
¨   Ανάδειξη και περιφρούρηση των πολλών και σημαντικών οικοσυστημάτων, τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,  προστατευόμενων από διεθνείς συμβάσεις όπως το Δάσος Στροφυλιάς, Κοτυχίου, οι ποταμοί Αλφειός και Πηνειός και τα φράγματα  τους , ο ποταμός η Νέδα, το οροπέδιο Φολόης, οι θίνες & παραλιακό δάσος Ζαχάρως, η λίμνη Καϊάφα, η Στροφυλιά, οι Θίνες Βαρθολομιού κ.α και των  ιαματικών πηγών.
¨   Οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων του Νομού.
¨   Ο επαναπλημμυρισμός  της Λίμνης Μουριάς και η θετικά περιβαλλοντικά και οικολογικά αξιοποίηση της πρώην Λίμνης Αγουλινίτσας.  
¨   Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από τα γεωργικά φάρμακα, τα λύματα των αγροτοβιομηχανιών, τα αστικά λύματα, κλπ., των υδάτινων αποδεκτών.
¨   Αντιμετώπιση   των  αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής (πυρκαγιές, διαβρώσεις ακτών, πλημμύρες).
Πιο αναλυτικά:
·       Ανακήρυξη του οικοσυστήματος του δρυοδάσους Φολόης σε εθνικό δρυμό και μετατροπή των διαμερισμάτων Κούμανι, Ανδρώνι και Κρυόβρυσης σε παραδοσιακούς δασικούς οικισμούς υψηλής τουριστικής ζήτησης.
·       Ολοκληρωμένα έργα παράκτιας προστασίας για τη ζώνη Κυλλήνη – Μυρσίνη – Λεχαινά, καθώς και για τις εκβολές του ποταμού Αλφειού.
·       Προστασία του «Χελωνίτη Κόλπου» και τη ρύπανση που προέρχεται από τον ποταμό Πηνειό.
·       Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση και ανάπτυξη των δασών και αναδασώσεις.
·       Πρόγραμμα δασώσεων και  αναδασώσεων τουλάχιστον στις καμένες περιοχές.
·       Χρηματοδότηση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάλυσης επιπτώσεων και μεθοδολογίας δράσης αντιμετώπισης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής του πληθυσμού της Ηλείας.
·       Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος και από διαβρώσεις στον Κυπαρισσιακό κόλπο από Κατάκολο -όρια Ν. Ηλείας (εκβολές Νέδα) .
-       Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικά φράγματα για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος με αντιπλημμυρικά έργα σε Αλφειό, Ερύμανθο, Νέδα, Πηνειακό Λάδωνα,          Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Αμαλιάδας, Πύργου.
-       Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας πόλεων, Πύργου, Αμαλιάδας, Βαρθολομιού, Ζαχάρως, Λεχαινών, Αρχαίας Ολυμπίας      .
-       Ολοκληρωμένη   Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας( διάβρωσης της λουρονησίδας , αποκατάστασης υδάτινου οικοσυστήματος , οικοσύστημα,  προστασία-διατήρηση απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων, διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων-φύλαξη, ανάδειξη οικοτόπων και  τοπίων,  περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας. κλπ)
.   του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς ,
.   του οικοσυστήματος  Καϊάφας –παραλιακή ζώνης Ζαχάρως, & του
.   οικοσυστήματος Φολόης. 
 • Ενισχύσεις γα την προστασία και ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων- Ενίσχυση επενδύσεων για την προστασία των υδατικών πόρων σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Υ.Δ. Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου που ολοκληρώνονται.
 • Υποδομές εκσυγχρονισμού και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητα και της ποσότητας του νερού.
 • Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Παρεμβάσεις για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, την εφαρμογή ειδικών τιμολογιακών πολιτικών, την αποκατάσταση υδροφορέων και τη δημιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων.
 • Κατασκευή Φραγμάτων / Λιμνοδεξαμενών
 • Παρακολούθηση υδατικών αναγκών των καλλιεργειών με σύστημα υγρασιομέτρων και διασύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα.
 • Ενίσχυση των αγροτών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.
 • Αξιοποίηση των Ιαματικών λουτρών Κυλλήνης στο πλαίσιο προγράμματος ανάπτυξης θεραπευτικού τουρισμού αλλά και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής
 • Ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000 και ενίσχυση των δράσεων για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών σε : GR2330002 «Οροπέδιο Φολόης»           
.   GR2330003 «Εκβολές - Δέλτα του Ποταμού Πηνειού»
.   GR2330004 «Ολυμπία»    
.   GR2330005 «Θίνες & παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος»   
.   GR2330006 «Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Βρινιά» .
.   GR2330007 «Παράκτια θαλάσσια ζώνη απο ακρ. Κυλλήνης έως Τούμπι – Καλογριάς »
.   GR2330007 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας, ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία»
 • Μονάδες κομποστοποίησης και Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με την Δημιουργία, Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών απορριμμάτων (ΚΔΑΥ) και Μεσαίου μεγέθους μονάδων κομποστοποίησης  οργανικών αποβλήτων στις (της τάξης των 30.000 τόνων ετησίως ανά μονάδα).
 • Ανασύσταση της λίμνης Μουριάς και διασύνδεση τοπικής κοινωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής που συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπόψη περιοχής, στην αναβίωση της τοπικής οικονομίας και στην ορθή διαχείριση και προστασία των πόρων.
.   Οι τρεις κύριοι άξονες είναι: 1) Ο επαναπλημμυρισμός και η ανασύσταση της αποξηραμένης λίμνης, 2) η κατασκευή νέων και η αναβίωση των υφιστάμενων έργων υποδομής στην υπόψη περιοχή και 3) η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών και παροχή κινήτρων για (α) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τόνωση της τοπικής οικονομίας, (β) τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και (γ) την ευαισθητοποίηση - ενεργή συμμετοχή πολιτών και ερευνητών με συλλογικές δράσεις σε θέματα σχετικά με την ορθή διαχείριση και προστασία των πόρων
·       Αποκατάσταση,  διατήρηση και  αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της Ηλείας με στόχο:
-   Ανάπλαση και ανάδειξη μονοπατιών και διαδρομών,
-   Δημιουργία νέων  Οικοτουριστικών  διαδρομών,
-   Ανάδειξη-ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών συνδυαζόμενη με ήπιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για   προσέλκυση τουρισμού και  που θα ενισχύσουν και συναφείς μορφές τουρισμού, σε σειρά περιοχών σε όλη τη Ηλεία:
.   Ανάδειξη και  αξιοποίηση της  περιοχής του   βουνού Κατάκολου και του κάστρου Αρχαίας Φειάς.
.   Αξιοποίηση διαδρομών  στον Αλφειό ποταμό.
.   Ανάδειξη τεχνητής λίμνης του φράγματος ποταμού Πηνειού και των παραλίμνιων οικισμών και του  παραλίμνιου χώρου τεχνητής λίμνης Πηνειού .
.   Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης Δρυοδάσους Φολόης του εθνικού πάρκου Στροφυλιάς – Κοτυχίου της  παρόχθιας περιοχής ΝΕΔΑ -καταρράκτες ΝΕΔΑ και των εκβολών Πηνειού - θίνες Βαρθολομιού.
·       Οικοανάπτυξη  λίμνης Καϊάφα -Παράκτιας ζώνης κόλπου Κυπαρισσίας  Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών.
.   Η  περιοχή υλοποιείται από την Ε.Τ.Α. το έργο  «Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα . Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων τουρισμού διημέρευσης» με συνολικό  προϋπολογισμό 8 εκ. €.
.   Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για την τουριστική ανάπτυξη του νομού με την βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών με τρόπο αποτελεσματικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, τόνωσης της ελκυστικότητας και ποιοτικής βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών με έμφαση στις Ιαματικές Πηγές αλλα και το φυσικό περιβάλλον και τις ακτές.
·       Αξιοποίηση της περιοχής του Κουνουπελίου- αξιοποίηση ιαματικών λουτρών- κτήμα Μανωλάδας: Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για την τουριστική ανάπτυξη του νομού.
·       Πρόγραμμα καθαρισμού ακτών σε ετήσια βάση.
·       Οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) εξορυκτικών δραστηριοτήτων» με 2 Λατομικές Ζώνες: Μελέτη και οριοθέτηση  τους  για τα θραυστά αδρανή υλικά συνήθων χρήσεων.
·       Υλοποίηση προγραμμάτων και λήψη μέτρων προστασίας ποταμού Αλφειού από την ρύπανση, συμπεριλαμβανόμενης αυτής από τα εργοστάσια  Λιγνίτη της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη , σε συνδυασμό με την θεώρηση ότι είναι ιστορικός ποταμός και διέρχεται από ισχυρά παγκόσμιας εμβελείας αρχαιολογικά μέρη με κυριότερη αυτόν της Αρχαίας Ολυμπίας και φυσικών προστατευόμενων περιοχών και οικοσυστημάτων.
·       Διασύνδεση και προβολή σημαντικών οικοσυστημάτων τοπίων και τοπικών ειδών για τη δημιουργία δικτύων - οικοτουριστικών διαδρομών, Αρχαία Ολυμπία, με  Μυκήνες, Νεμέα, Στυμφαλία, Φενεό, Κλείτορα, Αρχαία Ψωθίδα, Ερύμανθο – Φολόη ), Στ’ αχνάρια του Ηρακλή, Διαδρομή Αλφειού.
·       Διασύνδεσης Αρχαία Ολυμπίας με αρχαιότητες και οικοσυστήματα Επαρχίας Ολυμπίας- Ανδριτσαίνα Επικούριος,
·       Ενίσχυση    επενδύσεων  που θα  περιλαμβάνει κατά περίπτωση : Οικοτουριστικές  διαδρομές, Φυσικά Πάρκα, Ορειβατικό ποδήλατο, Ορειβασία, Παραποτάμιες δραστηριότητες (Rafting), Ιππικό τουρισμό, Κατασκηνωτικός τουρισμός (camping)
·       Ενίσχυση  δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ηλείας και αφού ορισθεί  ως προστατευόμενη περιοχή και  Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου(και δημιουργηθεί Φορέας Διαχείρισης) η περιοχή  περιλαμβάνει την θαλάσσια έκταση   τις  ακτές (Η ακτογραμμή του Νομού έχει μήκος 150 χιλιόμετρα ) της Ηλείας όπου σχετίζονται τρεις μεγάλοι κόλποι ο Κυπαρισσιακός, ο Χελωνίτης και ο Κυλλήνιος κόλπος και τα ακρωτήρια του Κατάκολο και Κυλλήνης σε συνδυασμό με τις λίμνες Καϊάφα, Αγουλινίτσας (αποξηραμένη), Μουριά (αποξηραμένη), Λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου και τις εκβολές (δέλτα) Πηνειού και Αλφειού λόγω:
.   Των σημαντικότερων παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
.   Των βιοτόπων και του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus και δελφινιού  Tursiops truncatus
.   Των βιοτόπων των προστατευομένων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της μεταναστευτικής.
.   Των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας.
.   Των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος.
.   Των αλιευτικών πόρων και εν γένει του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τόσο από δραστηριότητες στη θάλασσα, όσο και από τη ρύπανση. δελφίνι Tursiops truncatus
.   Τα λιβαδιών  του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica.

·       Κατασκευή του τεχνητού υφάλου σε θαλάσσια περιοχή εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 "Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας - Ακρωτήριο Κατάκολου - Κυπαρισσία), με στόχο την αναβάθμιση από άποψη βιοποικιλότητας της παράκτιας περιοχής, την αύξηση της βενθικής βιομάζας και τη δημιουργίας νέων τροφικών πλεγμάτων.
·       Αποκατάσταση περιβάλλοντος στις κοίτες των ποταμών Αλφειού, Πηνειού και Νέδα από αμμοχαλικοληψίες.
·       Οργάνωση και προβολή του τοπίου στην Ηλεία:
-       Ανάδειξη του τοπίου και της τοπολογίας του της Ηλείας , ως εργαλείο προσέλκυσης τουρισμού :τοπίο Νέδα, Αλφειός ποταμός, Βυζαντινή μονή Σεπετού, δάσος Φολόης, Ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Αλφειός - Ερύμανθος  ποταμός   κλπ).
-       Να προωθηθεί ο χαρακτηρισμός  συστημάτων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: καταρράκτες Νέδα, Βυζαντινή μονή Σεπετού, δάσος Φολόης, Ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Αλφειός - Ερύμανθος  ποταμός, Καϊάφας   κλπ.
-       Αναγνώριση ζωνών ιδιαίτερης αξίας  αρχιτεκτονικής αξίας στην Ανδρίτσαινα και  αλλού.
 • Πρόγραμμα απονιτροποίησης εδαφών λόγω μόλυνσης εδαφών και υδροφόρου ορίζοντα με νιτρικά. στη Λεκάνη του Πηνειού και ορισμένων περιοχών της Λεκάνης  Αλφειού που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
 • Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ρύπανσης από την γεωργία - απόβλητα από αποστραγγιστικά κανάλια και αντλιοστάσια απορρύπανση των κόλπων:  Κυπαρισσιακός, ο Χελωνίτης και ο Κυλλήνιος κόλπος
 • Αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών.
-   Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας των ακτών της Ηλείας από διάβρωση, καθώς και εδαφών περιοχών που πλήττονται από διάβρωση & κατολισθήσεις.
-   Έργα πυροπροστασίας των δασών και αποκατάστασης των ζημιών από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές.
-   Έργα πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης των ζημιών στα δάση.
-    Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.
-   Έργα ανάσχεσης της τάσης ερημοποίησης περιοχών της Ηλείας.
¨     Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων .
-       Ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας , προειδοποίησης , διαχείρισης, αντιμετώπισης  πυρκαγιών - πυροπροστασίας Ν. Ηλείας. Αντιπλημμυρικός Σχεδιασμός / Διαχείριση Κινδύνου Πλημμυρών :Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, με έμφαση στις πυρόπληκτες  περιοχές  και στις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών - σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης  ιδιαίτερα στον ποταμό Αλφειό.
-       Μελέτη (για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα επίκεντρα των φαινομένων) σύστημα προειδοποίησης ανεμοστρόβιλων - σίφωνες  που με την μεγαλύτερη συχνότητά από όλη την Ελλάδα εντοπίζεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και ειδικότερα στο νομό Ηλείας  με  περιστατικά των «μικρών τυφώνων» που μεταφέρουν ανέμους με ταχύτητες ακόμα και 250 χλμ την ώρα.
-       Δημιουργία κέντρου διαχείρισης κρίσεων πολίτικης προστασίας  από φυσικές καταστροφές αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία (gis,thl,h/y κλπ.) .
-       Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του  Δικτύου Σεισμογράφων και του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στην Ηλείας
-       Σύνταξη – επικαιροποίηση του Χάρτη σεισμικής Επικινδυνότητας και την έκδοση του Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ηλείας .
-       Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης, σε Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο, παρεμβάσεις  ενίσχυσης  όπου απαιτείται , λήψη μέτρων προστασίας.
-       Ανάπτυξη της  Μεθόδου ΒΑΝ  μεθόδου που χρησιμοποιείται για την πρόγνωση σεισμών που βασίζεται στη ανίχνευση των σεισμικών ηλεκτρικών σημάτων .
 • Ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας Αρχαίας Ολυμπίας.
 • Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών -τηλεμετρικών σταθμών -βροχογράφων - σεισμογράφων.
 • Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
-       Πλημμύρες:
.   Ενίσχυση φράγματος Πηνειού
.   Αντιπλημμυρική θωράκιση της πεδινής ζώνης -  έργα στον Πηνειό ποταμό και  μετά το φράγμα Φλόκα - ενίσχυση αναχωμάτων           
.   Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικά έργα στον Αλφειό Μακρύσια -Λιναριά- Αρχαία Ολυμπία .
.   Αντιπλημμυρική θωράκιση -  έργα σε περιοχές των ποταμών Ερυμάνθου και Πηνειακού Λάδωνα.
.   Καθαρισμός εκβάθυνση χείμαρρων νομού Ηλείας
.   Καθαρισμός εκβάθυνση αποστραγγιστικών καναλιών.           
-       Κατολισθήσεις:
.   Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οικιστικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών    
.   Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο  επαρχιακό οδικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών -βελτίωση βατότητας.
.   Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο διαδημοτικό οδικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών - βελτίωση βατότητας.
.   Μεταφορά οικισμών λόγω επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων .
.   Αντιδιαβρωτικά έργα εδαφών , χείμαρρων  - ρεμάτων – ποταμών .
-       Αντιπυρικά:
.   Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση δασικού οδικού δικτύου
.   Δίκτυο φύλαξης και προστασίας  δασών σε προστατευόμενα δάση (Natura , κλπ.) .
.   Μελέτη και βασικός εξοπλισμός για δημιουργία δικτύων εθελοντών πυροπροστασίας σε κάθε χωριό, οργάνωση, εξοπλισμός και  εκπαίδευση  τους, εκπαίδευση κατοίκων - οργάνωση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση κίνδυνων από φυσικές καταστροφές εγχειρίδια επιβίωσης.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

«Τις πταίει» για την Ελλάδα και την Ηλεία ;

«Τις πταίει» για την  Ελλάδα και την Ηλεία ;

Όλοι ομολογούν και συμφωνούν, πως η κατάσταση είναι άσχημη, δε πάει άλλο, αλλά διαφωνούν για το «Τις πταίει» και ποια είναι η λυση.

Σαφώς και δεν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την κακοδαιμονία της χώρας (αν και μετά από δύο  χρόνιο διακυβέρνησης , με το 3ο μνημόνιο ..υπό μάλης από πέρυσι τον Ιούλιο  και τα απανωτά  λάθη και ανεπάρκειες του, παίρνει  ένα πολύ μεγάλο (πια )κομμάτι της  ευθύνης ), είναι ηλίου φαεινότερον ποιος οδήγησε τη χώρα στην άβυσσο της φτώχειας και της σχεδόν χρεοκοπίας.

Ας πάψουν λοιπόν οι άνθρωποι των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ), και τα θολά ποτάμια να ωρύονται και να ομιλούν για πολιτική και ηθική ανεντιμότητα στελεχών της κυβέρνησης.

Θα έπρεπε να ντρέπονται όταν σηκώνουν τον δείκτη της ηθικής και πολιτικής ακεραιότητας.

Τέτοια υποκρισία και τέτοιο θράσος προκαλούν τον κοινό νου (παρότι ο τελευταίος συνήθως αποδεικνύεται ότι έχει κοντή μνήμη).

Αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κρίνουν ή ας το κάνουν με συστολή, διότι τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες καταλήστεψαν τον πλούτο της χώρας.
Δεν μπορεί ,
οι βουτηγμένοι  μέχρι το λαιμό στην διαπλοκή, στην υπερδιόγκωση του δημοσίου χρέους, στην τζακοειδή οικογενειοκρατία (Καραμανλέικο, Μητσοτακέικο, Παπανδρέικο κλπ),
οι ευθυνόμενοι για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ελλαδας, για τις φούσκες των χρηματιστηρίων, τις ανώμαλες και αντιδημοκρατικές πολιτικές περίοδες, για την διαρκή λιτότητα, τη εισαγωγή των μνημονίων, τον αυταρχισμό,
οι ολετήρες της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας με την πρόσδεση μας σε ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΔΝΤ, τρόικες
να γίνονται  τιμητές των πάντων  και να παριστάνουν τις αθώες περιστερές
και όχι μόνο, αλλά  να προβάλλονται ως λύση στην καταστροφή που έχει επιφέρει  ΣΥΡΙΖΑ.

Ας μην πάμε μακριά και ας κοιτάξουμε την Ηλεία
?       Ποιος ευθύνεται που η Ηλεία, δεν έχει, Ολύμπια Οδό, Αεροδρόμιο, Σύνδεση με την Αρκαδία, Σιδηρόδρομο, Σχολή ΑΕΙ και αυτόνομο ΤΕΙ, Βιομηχανική Ζώνη ;
?       Ποιος ευθύνεται που η Ηλεία, βρίσκεται σε σπείρα( σπιράλ)  ταχείας οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής;
?       Ποιος ευθύνεται που η Ηλεία, μετεξελίσσεται από νομός σε χώρος, επαρχία και παράρτημα της  Αχαΐας;
?       Ποιος ευθύνεται για την κοροϊδία με το ταμείο Μολυβιάτη  και τη υφαρπαγή των προσφορών  προς τους Ηλείους πυρόπληκτους ;   
?       Ποιος ευθύνεται που στην Ηλεία, κανένα μα κανένα έργο Εθνικής σημασίας να μην έχει εκτελεστεί στην Ηλεία την τελευταία 25ετια ;
?       Ποιος ευθύνεται που στην  Ηλεία  τα σκουπίδια μας έχουν πνίξει;
?       Ποιος ευθύνεται που στην Ηλεία, για την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή του νομού μας να καταστρέφεται, όπως και το αρδευτικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση;
?       Ποιος ευθύνεται που στην Ηλεία η  Εθνική (!) Οδός (!!)  Πάτρα-Πύργος- Κυπαρισσία που μόνιμα επισκευάζεται στα λόγια  από την Περιφέρεια να είναι καρόδρομος και βωμός ανθρωπίνων θυσιών;
?       Ποιος ευθύνεται που η Ηλεία καταρρέει παρά   τις τεράστιες δυνατότητες που κρύβει, που έχουν να κάνουν με το φυσικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, την αξιοποίηση του πιο φημισμένου αρχαιολογικού χώρου του κόσμου της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και των άλλων αρχαιοτήτων της, τα πανέμορφα φυσικά αποθέματα του (παραλίες, οικότοποι, ποτάμια κ.λ.π.) που μπορούν να την καταστήσουν πόλο τεράστιας τουριστικής έλξης και βέβαια η ενέργεια τόσο των ΑΠΕ όσο και των υδρογονανθράκων;
?       Ποιος ευθύνεται που η Ηλεία των υπηρεσιών και των ατελείωτων διορισμών, της μείωσης του Πρωτογενούς τομέα , της επιδοματικής λογικής ,των μονοκαλλιεργειών και του ουσιαστικού διωγμού της κτηνοτροφίας , της  συνακόλουθης μείωσης  του Δευτερογενούς Τομέα και του Επιχειρείν, του Τουρισμού της επίσκεψης των λίγων ωρών, των διερχομένων και μη διαμενόντων και μη διανυκτερευόντων, του τουριστικού  μοντέλου της «αρπαχτής», της κρουαζιέρας χωρίς την πλήρη αξιοποίηση της, της ρύπανσης του Περιβάλλοντος, του απέραντου σκουπιδότοπου, των Αυθαιρέτων, της μη ύπαρξης Πανεπιστήμιου, του μεγάλου Χωροταξικού και Πολεοδομικού προβλήματος ,της προσβολής της Αρχ. Ολυμπίας με την μη αξιοποίηση της και της υποβάθμισης της ;
?       Ποιος ευθύνεται που η Ηλεία την τελευταία τεσσαρακονταετία ενώ είχε υπουργούς  και πρωθυπουργούς σε όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε  κανένα μεγάλο έργο, όχι μόνο δεν απέτρεψαν την οπισθοδρόμηση του νομού μας, αλλά «εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι», το αεροδρόμιο (το πήγαν στον Άραξο ), έκλεισαν τον σιδηρόδρομο, υποβάθμισαν τα Λουτρά Καϊάφα, διέλυσαν την αγροτική παραγωγή  και την όποια μεταποιητική/βιομηχανική παραγωγή υπήρχε;

Για όλα αυτά φταίει το παλαιό  πολιτικό σύστημα, το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ και οι εδώ (εν Ηλεία  και φυτευτοί στην Ηλεία ) ουρές, ορντίναντσες, ακόλουθοι, κομματικά καπετανάτα, παράγοντες, Αυτοδιοικητικοί κλπ.
Απολύτως και ολοκληρωτικά (μείον δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ)  

Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ !
Φταίει γιατί οι «νέοι» «αριστεροί» διαχειριστές της εξουσίας και κάτοχοι πλέον κυβερνητικών θώκων δεν δείχνουν μια νέα ηθική-πολιτική,  ακολουθούν τ’ αχνάρια των προηγούμενων (στην πολιτική και την πρακτική), με προσήλωση μάλιστα θα ‘λεγε κανείς, που δεν ξενίζει απλώς η τέτοια συμπεριφορά και τακτική τους, καταπλήσσει.

Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουν μεταλλαχτεί  (Έτσι μόνο μπορεί να ερμηνευτεί η διαφορετική συμπεριφορά), ως κάποιος εξουσιαστικός ιός διεισδύει στα κύτταρα (νοϊκά και ψυχικά) και τα μολύνει;
Φταίει γιατί δεν άφησε τίποτα όρθιο από αυτά που προεκλογικά επαγγελόταν
Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ που (σαν έτοιμοι από καιρό) είχαν) τέτοιο πάθος να αρπάξουν τις καρέκλες;
Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί εφαρμόζει και ψήφισε το μνημόνιο, κόβει μισθούς και συντάξεις, ξεπουλά την δημόσια περιουσία, καταστρατηγεί την Δημοκρατία, οδηγεί την χώρα στα βράχια, δεν αντιμετωπίζει την φτώχια και την ανεργία, δημιουργεί νέα διαπλοκή, ενισχύει τις Τράπεζες αντί τους  πολίτες, επιβάλλει συνεχώς νέους φόρους, συρρικνώνει την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια.
Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τίποτα, δεν άλλαξε στα βασικά. Μνημόνιο (το 3ο ), φτώχεια, ανεργία, λιτότητα, ύφεση, υγεία, πρόνοια, παιδεία στα ίδια χάλια, κλείσιμο επιχειρήσεων, αυτοκτονίες, οι νέοι ξενιτεύονται κ.α.
Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πρόσθεσε και άλλα, ασφαλιστικό, φορολογικό, εθνικοί κίνδυνοι, προσφυγικό, το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, νέα μέτρα και…
Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί η ζωή χειροτερεύει  ! Χειροτέρευσε !
Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί κατάντησαν σχεδόν ίδιοι με τους προηγούμενους.

Και για την Ηλεία ;
«Μηδέν εις το πηλίκον» και ο νομός ενώπιον μιας ακόμη καταστροφικής περιόδου.
Δεν έχουν κάνει τίποτα.
Δύο χρόνια τώρα και ούτε ένα έργο.
Ακόμα και αυτό της «Ολυμπίας Οδού», καταστροφή…

Ήρθαν στη εξουσία (ο ΣΥΡΙΖΑ) και δεν είχαν στοιχειωδώς ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο   για την Ηλεία. Τίποτα. Μηδέν.

Και από στελέχη; Κοιτάξτε τους και  κρίνετε τους.
Οι Βουλευτές κάτω του μετρίου (που αν ήταν μαθητές, ακόμη στο παιδικό σταθμό θα ήταν) και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κατηγορούν την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, να φωτογραφίζονται, να κάνουν δηλώσεις, να προβάλλουν τα «δι' ενεργειών μου» και βέβαια να ψηφίζουν «ναι σε όλα στη βουλή», απολαμβάνοντας τα οικονομικά και άλλα οφέλη της εξουσίας.
Τα κομματικά στελέχη στην Ηλεία (του ΣΥΡΙΖΑ) κινούνται από το λίγο έως το τίποτα (σε αριθμό  και σε ικανότητες).

Οι ίδιοι φταίνε και όχι όσοι τους κατακρίνουν.
Κάτι επίσης άκομψο είναι ο ειρωνικός τόνος της φωνής τους όταν προβάλλουν το επιχείρημα ότι τον Σεπτέμβριο όλοι γνώριζαν για την υπογραφή του Μνημονίου και άρα, τώρα δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται.

Πρόκειται για αισχρό επιχείρημα, μάλλον για αισχρή ειρωνεία.
Ένα χρόνο τώρα τι άλλαξε ;
Εκτός βέβαια από το ποιοι κάθονται στις κυβερνητικές καρέκλες (αν και πολλοί ανανήψαντες Πασόκοι έχουν στρογγυλοκαθίσει..)
Οι σπασμωδικές κυβερνητικές κινήσεις δείχνουν ότι ήσαν ανέτοιμοι να κυβερνήσουν, ήσαν έτοιμοι μόνο για την υφαρπαγή της εξουσίας.
Μόνο τους μέλημα φαίνεται η κατάκτηση και διατήρηση  του εξουσιαστικού μηχανισμού (έστω και υπό το αβάσταχτο βάρος του Μνημονίου).

Εάν συνεχίσουν να κυβερνούν όπως έχουν κάνει ως  τώρα, και δεν αλλάξουν ρότα -  που δεν το βλέπω - λίγα είναι τα ψωμιά τους ..

Κοιτάς λοιπόν προς το κέντρο όποθεν  τα πολιτικά γεγονότα τεκταίνονται και καθορίζουν τις τύχες (γ… την ατυχία μας !) και η αίσθηση που έχεις, η εικόνα που προσλαμβάνεις είναι πως βλέπεις ένα ενεργό ηφαίστειο ζόφου που εκβάλλει λάβα  και καταστρέφει  την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Παρακολουθείς τους πρωταγωνιστές, και τα εκφέροντα και διατυπούμενα  από, τον Αλέξη (τον ανανήψαντα), τον Κούλη (τον καταστροφέα), την Φώφη  (την ανύπαρκτη), τον Σταύρο (της διαπλοκής), τον Λεβέντη (...και ..), το νεοναζιστικό ζόμπι και  τον Δημήτρη (τον μονάχο και μοναχό) και σε πιάνει σύγκρυο και κρύος ιδρώτας, όταν συνειδητοποιείς ότι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται ….

Κοιτάς και στην Ηλεία και την Περιφέρεια και σε αυτούς που διαμορφώνουν και καθορίζουν την πορεία του νομού μας και εκτός της υποκρισίας, ανοησίας και ανικανότητας, βλέπεις, γκρεμό, χαράδρα

Όμως τι άλλο υπάρχει;
Τι μπορεί να γίνει ;
Η  απάντηση  είναι μια..

Στην τρύπα που μας χώσανε, ας μην τους αφήσουμε να μας θάψουν κιόλας!

Μπροστά στην οδυνηρή πραγματικότητα, έχουμε έναν και μόνον δρόμο.
Να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε τα πάντα απ' την αρχή.
Να κάνουμε μια νέα αρχή για την περιοχή.
Για όλα αυτά χρειάζονται, νέα μυαλά και νέοι άνθρωπου που να αγαπούν τον τόπο τους  να είναι προοδευτικοί, ελεύθεροι και ελευθερογνώμονες.
Κυρίως χρειάζεται συμμετοχή των πολιτών  της Ηλείας στα κοινά και στους αγώνες και άλλη προσέγγιση  στην επιλογή του κάθε είδους εκπροσώπους τους στους Δήμους, στην Περιφέρεια στην Βουλή.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 6ο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 6ο )Στο έκτο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσιάζω την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής».

Υπενθυμίζω ότι  στο πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Στο πέμπτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκλήρωσα   τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1, στους τομείς  που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας


ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής – τουρισμός »
-          Πρωτογενής τομέας: Γεωργία-Κτηνοτροφία  – Αλιεία
-          Δευτερογενής τομέας
-          Τριτογενής τομέας

Οι κύριοι στόχοι του τομέα «Παραγωγικοί  Περιβάλλον -Τομείς: Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής – Τουρισμός    » είναι οι ακόλουθοι:
 • Η αποφασιστική ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα (ιδιαίτερα της μεταποίησης ) και του τουρισμού
 • Ενίσχυση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας με έμφαση την  Αγροτική Οικονομία , την Μεταποίηση και τον Τουρισμό.
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού και ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής μέσω της κκατασκευή νέων και βελτίωσης υπαρχόντων  βασικών τουριστικών υποδομών (αυτό θα υπάρξει στην πρόταση μας σε ειδικό κεφάλαιο  )..
 • Ενίσχυση των υποδομών σε σημαντικούς για την τοπική οικονομία τομείς παραγωγής
 • Η Ανάδειξη του πολιτισμού ως σημαντικού κινήτρου προσέλκυσης επισκεπτών και σύνδεση με τουριστικές δραστηριότητες (αυτό θα υπάρξει στην πρόταση μας σε ειδικό κεφάλαιο  ).
 • Η Κατασκευή και βελτίωση τουριστικών υποδομών
 • Η Αξιοποίηση τουριστικών - πολιτιστικών πόρων
·       Η Βελτίωση – Δημιουργία Επιχειρηματικών Υποδομών (ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ).
·       Η Βελτίωση της ελκυστικότητας Ηλείας ως τόπου αναψυχής και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και της ελκυστικότητας των άλλων κέντρων ανάπτυξης της περιοχής.
·       Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ανάδειξη του πολιτισμού ως σημαντικού κινήτρου προσέλκυσης επισκεπτών υψηλού επιπέδου (αυτό θα υπάρξει στην πρόταση μας σε ειδικό κεφάλαιο  ).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ.

Περισσότεροι από τους μισούς Ηλείους πολίτες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον αγροτικό χώρο. Το αγροτικό εισόδημα προσδιορίζει ουσιαστικά το βαθμό ευημερίας ολόκληρου του Νομού, καθώς τροφοδοτεί αλυσιδωτά το εμπόριο και τις υπηρεσίες.
Ο ριζικός ανασχεδιασμός του αγροτικού δόγματος είναι αναγκαίος, με  ένα μοντέλο ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης το οποίο θα είναι σε θέση να αυξήσει κατακόρυφα το αγροτικό εισόδημα, να υποστηρίξει τον τουρισμό και τον πολιτισμό και να δημιουργήσει νέες και ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο.
Η παραγωγή μας πρέπει με βάση τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, να δει νέους δρόμους  με εξωστρέφεια χωρίς σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε την εσωτερική αγορά, την κατανάλωση των ελλήνων και την ανάγκη να είμαστε αυτάρκης σαν χώρα στην παραγωγή τροφίμων και  στην διατροφική απεξάρτηση της Ελλάδας από άλλες χώρες.
Νέα προϊόντα, νέοι τρόποι προώθησης, νέες επιχειρηματικές συνέργειες. Το καλαμπόκι, το βαμβάκι, βαίνουν προς το τέλος τους. Το λάδι δεν μπορεί να φεύγει χύμα, τα κηπευτικά και τα φρούτα μας να είναι πιο προσεγμένα και να ανοίξουν νέους δρόμους ως προς προϊόντα που παράγονται μέχρι τώρα.
Νέες συσκευασίες ,νέα προϊόντα, νέοι συνεταιρισμοί, ονομασία προϊόντων με Ηλειακό  χαρακτήρα και σφραγίδα και νέες αντιλήψεις. Όσον αφορά την προώθηση του στο εξωτερικό, παρ’ ότι  διαφαίνεται μια ανάκαμψη στις εξαγωγές της Ηλείας και σε αυτό έχουν βοηθήσει οι ίδιοι επιχειρηματίες, που κακά τα ψέματα, μερικές φορές παλεύουν μόνοι τους σε εχθρικό περιβάλλον.
Οι πρώτες μας πρέπει είναι :
¨     Η ανάπτυξη  και η αύξηση της καλλιεργήσιμης & αξιοποιούμενης Αγροτικής  γης (από τα 1.200.000  στρ άνω των 50 %  υποκαλλιεργούνται ή είναι ανενεργή )και ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα με προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ενθάρρυνση των βιολογικών καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς και με εισαγωγή νέας τεχνολογίας και βελτιωμένου γενετικού υλικού, ως αξιόλογου και προστατευτέου φυσικού και παραγωγικού πόρου για το Νομό και η οργάνωση της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.)
¨     Συντήρηση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των δύο αρδευτικών δικτύων Πηνειού και Αλφειού και αποστραγγιστικού δικτύου ως προϋπόθεση  ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα.
-   Ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικού έργου από φράγμα Πηνειού για την περιοχή Βουπρασίας
-   Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αντικατάσταση προβληματικών υπογείων αγωγών  & διατάξεις καθαρισμού ύδατος αντλιοστασίων.
-   Υπογειοποίηση του επίγειου δικτύου δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) σε περιοχές Ν. Ηλείας Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης, Αμαλιάδος, Α' Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου .
-   Υδρομέτρηση – Τηλεμέτρηση: Παρακολούθηση υδατικών αναγκών των καλλιεργειών με σύστημα υγρασιομέτρων και διασύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα.
-   Ενίσχυση των αγροτών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.
¨     Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με την δημιουργία στο Νομό τουλάχιστον μιας περιφερειακής αγοράς αγροτικών προϊόντων.
¨     Η αποτελεσματικότερη οργάνωση της διάθεσης της αγροτικής παραγωγής, ενίσχυση της υποδομής συσκευασίας, αποθήκευσης (των μη ευαίσθητων και αποθηκεύσιμων προϊόντων) ,τυποποίησης και προώθησης νωπών προϊόντων, με πρωτοβουλία του ιδιωτικού και του συνεταιριστικού τομέα.
¨     Η Ηλεία που πρωτοστατεί και έχει τις μεγαλύτερες  δυνατότητας στην πρωτογενή παραγωγή και  που είναι η κύρια αγροτική παραγωγική περιοχή της ΠΔΕ, απαιτεί την ύπαρξη Δημοπρατηρίου Αγροτικών προϊόντων.
¨     Ενίσχυση της εφαρμογής καινοτομιών για την παραγωγή νέων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.
¨     Η ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής αγροτοβιομηχανικής βάσης (ποιοτικός έλεγχος, συσκευασία, marketing - ενημέρωση, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός κ.τ.λ.)
¨     Διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ  γαστρονομίας, πολιτιστικών , παραδοσιακών συνταγών ,  προϊόντων κλπ .
¨     Υποστήριξη των μικρών τοπικών παραγωγών και οινοπαραγωγών, ελαιοπαραγωγών κλπ με ενίσχυση της διάθεση τοπικών προϊόντων .
¨      Έκδοση για δωρεάν διανομή τοπικών τουριστικών γαστρονομικών οδηγών.
¨     Εκπαίδευση φυσικά που να αφορά ευρύτερα την Μεσογειακή διατροφή δίνοντας βάρος στα τοπικά προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί, φέτα, μέλι κλπ.)
¨     Ενίσχυση της πιστοποίησης , τυποποίηση και προώθησης τοπικών προϊόντων της Ηλείας  η απόκτηση σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ, λογότυπου ΕΠΙΠ, απόκτηση σημάτων πιστοποίησης χαρακτηριστικών ποιότητας μικροκλίματος τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη των εξαγωγών  με την  οργανωμένη εκστρατεία δημιουργίας ισχυρού brand-name για όλα τα προϊόντα της περιοχής.
¨     Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση ,εμπορία ή και ανάπτυξη των αγροτικών και κτηνοτροφικών  προϊόντων, για την  βελτίωση των  συνολικών  επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης.
¨     Ενίσχυση των καινοτόμων επενδύσεων για αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα.
¨     Δημιουργία μεταποιητικών μονάδων όπως τυποποιητήρια μελιού, τυροκομεία, χυμοποιεία, εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων, ξηραντήρια-τυποποιητήρια αρωματικών φυτών-επεξεργασία για παραγωγή αιθέριων ελαίων.
¨     Επέκταση, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κτιριακά & μηχανολογικά για ελαιοτριβεία
¨     «Στήριξη της ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό τομέα» με ενίσχυση επενδύσεων εκκίνησης επιχείρησης και εκσυγχρονισμού εκμεταλλεύσεων για  νέους αγρότες.
¨     Δημιουργία Δενδροκομικού σταθμού με σκοπό: τη διάθεση υγιούς και αυθεντικού πολλαπλασιαστικού υλικού, την αξιολόγηση νέων υποκειμένων για τα εσπεριδοειδή και την παροχή γεωργικής γνώσης.
¨     Εκπαίδευση αγροτών σε υπάρχουσες και νέες καλλιέργειες .
¨     Δημιουργία Δικτύου Γεωργικών προειδοποιήσεων: Μετεωρολογικό Δίκτυο και Προειδοποιήσεις.
¨     Εκσυγχρονισμός   & επέκταση θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
¨     Υποστήριξη Κτηνοτρόφων :
.   Εκσυγχρονισμού (στάβλος, αμελκτήριο, παρασκευαστήριο ζωοτροφών)και κατασκευή νέων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αδειοδότηση τους.
.   Βελτίωση βοσκοτόπων (λίπανση – σπορά) -Διαχείριση βοσκοτόπων στην  Ορεινή και Ημιορεινή Ηλεία (Τεχνητοί λειμώνες  ομβροδεξαμενές- λιμνοδεξαμενές- κτηνοτροφικοί δρόμοι) .Κτηνοτροφικά  πάρκα (Πηνεία - Αλίφειρα-Ανδρίτσαινα)
.   Ενισχύσεις για την αγορά ζωικού κεφαλαίου υψηλής γενεαλογικής αξίας.
¨     Αλιεία - Ενίσχυση ιχθυοκαλλιέργειας:
-       Ενίσχυση των αλιέων για απόσυρση των ακατάλληλων σκαφών τους.
-       Ενίσχυση των επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια στην Ηλεία, σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα και  σχηματισμούς (λιμνοθάλασσες, αύλακες, κανάλια, κ.λπ.) αλλά και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Ηλείας (λίμνες, ποτάμια, πηγές) .
.   Ιχθυοκαλλιέργειες πέστροφας  - μονάδες σε  Λαμπεία, Ανδρίτσαινα, Αγουλινίτσα – Αλφειός.
.   Εκσυγχρονισμός Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου-Ανάπλαση οικισμού ψαράδων.                 
¨     Έργα αναδασμών που είναι απαραίτητα λόγω του πολυτεμαχισμού του αγροτικού κλήρου. Η υπάρχουσα κατάσταση αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και εμποδίζει την δημιουργία αγροτικών οικονομιών κλίμακας
¨     Εκσυγχρονισμός Μελισσοκομικών Μονάδων και Καθετοποίηση Παραγωγής( ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και καθετοποίηση παραγωγής και Πρόγραμμα για ένταξη νέων μελισσοκόμων) .
¨     Προώθηση βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην βιολογική παραγωγή,
¨     Δημιουργία οργανωμένης ζωαγοράς στην Ηλεία.
¨     Ίδρυση Τράπεζας Σπόρων και Φυτών (Χλωρίδα της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής) -Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τη διάσωση παραδοσιακών ποικιλιών, μέσω εταιρικής σύμπραξης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Ερευνητικά Ιδρύματα . Εργαστήριο μελέτης φύτρωσης σπόρων
¨     Βοτανικός Κήπος Απειλούμενων και Ενδημικών στην Χλωρίδα της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής .
¨     Κέντρο Ενημέρωσης για απειλούμενα φυτά και οικοτόπους
¨     Ανάπτυξη αγροτικού εκπαιδευτικού πάρκου-κήπου με τη συνεργασία της Περιφέρειας, Υπουργείου και Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, όπου θα αναπτύσσονται καλλιέργειες φυτών (αρωματικά φυτά, εναλλακτικά, προωθούμενα κλπ.) και πρότυπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και θα αποτελεί κέντρο διάδοσης και διάχυσης της ενημέρωσης στους νέους αγρότες για ορθή γεωργική πρακτική και αξιοποίηση καινοτομιών  και τεχνολογικών εξελίξεων στον αγροτικό τομέα.
¨     Εταιρική Σύμπραξη της Π.Δ.Ε. με Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα με σκοπό την έρευνα για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αποδοτικών ποικιλιών ποσοτικά και ποιοτικά, προσαρμοσμένων στις  τοπικές κλιματικές συνθήκες.
¨     Δημιουργία γραφείων υποστήριξης αγροτών στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, με ρόλο το συντονισμό και την παροχή κατευθυντηρίων γραμμών επιχειρηματικού σχεδιασμού αγροτοκτηνοτροφικών επενδύσεων και την προώθηση-στήριξη συνεργασιών των αγροτών με εμπορικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις.
¨       Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε θερμοκήπια, σε κτηνοτροφικές μονάδες, στην άρδευση κλπ.
¨      Δημιουργία μονάδων διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων -κομποστοποίηση.
¨     Προώθηση και ενίσχυση των γεωργοδασοκομικών συστημάτων.
¨     Δημιουργία  μονάδων διαχείρισης κενών συσκευασιών χημικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (λιπασμάτων).
¨       Καλλιέργεια αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών σε άγονα εδάφη. (
¨       Εφαρμογή συστημάτων γεωργικών προειδοποιήσεων για έγκαιρη διάγνωση επιδημιών με στόχο την προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.
¨     Επέκταση του υπάρχοντος εργαστηρίου για την διενέργεια αναλύσεων  φυτικών ιστών .

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάπτυξη χωρίς τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ιδιωτών δεν γίνεται. Μόνο το άθροισμα των δυνάμεων κράτους – αυτοδιοίκησης – επενδυτών μπορεί να οδηγήσει το ακαθάριστο προϊόν που παράγουμε στο νομό σε υψηλά επίπεδα και, ταυτόχρονα, την Ηλεία στις πρώτες θέσεις του πίνακα των αναπτυγμένων Νομών της χώρας. Όλα τα άλλα που ακούγονται είναι μύθοι. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
Γι' αυτό πρέπει να δοθεί ώθηση μέσα από ένα φιλόδοξο και εφικτό πρόγραμμα δημιουργίας ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Οι βασικοί Άξονες είναι οι παρακάτω :
¨     Η οργάνωση του αναπτυσσόμενου δευτερογενούς (κύρια επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων) και του τουρισμού, ο οποίος έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, δραστηριότητες αυτές μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, η οποία παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
¨     Στήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων έντασης εργασίας και μέτρα τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ που αποτελεί όρο επιβίωσης( η κύρια μεταποιητική δραστηριότητα είναι ο κλάδος των τροφίμων,  τυποποίηση και η κονσερβοποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που συγκεντρώνεται στη ζώνη Πύργου – Αμαλιάδος- Κάμπου).
¨     Η ενίσχυση και υποστήριξη της τουριστικής υποδομής της περιοχής με  την ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων/υπηρεσιών με την στήριξη  και ενίσχυση των επιχειρήσεων τουρισμού με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών και την δημιουργία νέων μονάδων .
¨     Η ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.
¨     Εξυπηρέτηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μεμονωμένων παραγωγών στην παροχή πληροφοριών, γραμματειακή υποστήριξη, συγκέντρωση - μεταβίβαση πληροφοριών, κλπ.
¨     Ενίσχυση του τοπικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα και των συνεταιρισμών για το σχεδιασμό, την προώθηση και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και στη «διάχυση- αποδοχή- κατανόηση » των ευεργετημάτων των νέων τεχνολογιών και των δράσεων για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.
¨     Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων της Περιφέρειας για κάλυψη του συνόλου των περιοχών.
¨     Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των υποδομών ευρυζωνικότητας .
-       Εγκατάσταση δικτύου ελεύθερης   πρόσβασης στο Internet υπερτοπικής εμβέλειας και  ανάπτυξη  νέων των ευρυζωνικών υποδομών κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος , κυρίως  τουριστικής ανάπτυξης.
-       Ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή  αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, ιδίως για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών ή αλιευτικών προϊόντων πρώτης μεταποίησης.
-       Ενισχύσεις για ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων/υπηρεσιών και  του τουριστικού προϊόντος της Ηλείας   με την στήριξη  των πολύ μικρών, μικρών  και μεσαίων επιχειρήσεων της Ηλείας, που δραστηριοποιούνται στις παραλιακές και στις ορεινές περιοχές της Ηλείας   περιοχές και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων με :
.   Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός υπάρχουσας καταλυματικής υποδομής
.   Δημιουργία νέων μονάδων στην παράκτια ζώνη      .
.   Δημιουργία νέων μονάδων αγροτουρισμού- οικοτουρισμό - αγροκτήματα.
-       Δημιουργία και λειτουργία Βιομηχανικής περιοχής και Βιοτεχνικών πάρκων-υποδομών στην Ηλεία στη ζώνη Πύργου - Αμαλιάδος, κατά μήκος του άξονα Πύργου - Πάτρας (Δυτικού άξονα) ως  χώρους υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις .

Στο επόμενα  μέρη  θα υπάρξει παρουσίαση της πρότασης στους άξονες προτεραιότητας.
¨     Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων»
¨     Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
¨     Άξονας Προτεραιότητας 5 Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

¨     Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»