Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 3ο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 3ο )Στην πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για τη  και το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html )  είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β)Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.

Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για τη  και το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ)Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζω  α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ)Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας


Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές.

Οι βασικές προτεραιότητες  της Ηλείας έχουν σχέση και που μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, καθορίζονται και  συνοψίζονται από τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του Νομού  μας και  από  τα δυνατά και αδύνατα σημεία(από τους εσωτερικούς πόρους που Ηλεία κατέχει )  καθώς από τις  ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν (μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος / εντοπισμός-προσαρμογή ).

Δυνατά Σημεία
-        Το φυσικό περιβάλλον. Ο Νομός Ηλείας διαθέτει ήπιο κλίμα, μεγάλες εύφορες πεδινές εκτάσεις (60% των εδαφών) και διασχίζεται από ποταμούς κατάλληλους για άρδευση, καθιστώντας το Νομό από τις πλέον ευνοημένες περιοχές της χώρας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
-        Η ακτογραμμή. Οι ακτές του Νομού χαρακτηρίζονται από μεγάλες αμμώδεις παραλίες που βρέχονται από το Ιόνιο πέλαγος δίχως να έχουν πραγματοποιηθεί οικοδομικές παρεμβάσεις δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για υγιείς επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη.
-        Η πλούσια ιστορική παράδοση. Η Ηλεία διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο από την μακραίωνη ιστορία της και έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο χωρίς να εξαρτάται μόνο από το θερινό μαζικό τουρισμό.
-        H θαλάσσια σύνδεση με νησιά. Η Ηλεία συνδέεται, ακτοπλοϊκά μέσω του λιμανιού της Κυλλήνης, με τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά παρέχοντας τη δυνατότητα σε επισκέπτες να συνδυάσουν τουριστικά το Νομό με τα νησιά και παράλληλα ευνοώντας τις δραστηριότητες μεταφορών, αποθήκευσης και τροφοδοσίας στην Ηλεία.
-         Στον πρωτογενή τομέα. Διαθεσιμότητα ανταγωνιστικών πρώτων υλών για μεταποιητικές επιχειρήσεις, πλούσιο υδάτινο δυναμικό, τεχνογνωσία παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και ευνοϊκές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες
-        Στον τουρισμό-πολιτισμό. Ύπαρξη σημαντικών τουριστικών και πολιτιστικών πόρων, με κύριο πόρο την Ολυμπία παγκόσμιας εμβέλειας
-        Ύπαρξη γνωστών ιαματικών πηγών. Οι ιαματικές πήγες Κυλλήνης, Καϊάφα αλλά και του Κουνουπελίου κ.α
-        H παρουσία παραρτημάτων του ΤΕΙ Πατρών.  Το ΤΕΙ Πατρών έχει δύο παραρτήματα στο Νομό Ηλείας, το τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΔΟΕΠΤΜ)  στον Πύργο και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας  Τροφίμων και Διατροφής στην Αμαλιάδα.
-        Η ύπαρξη ορυκτού πλούτου. Η Ηλεία διαθέτει αξιόλογο ορυκτό πλούτο (αλάτι, μάρμαρο, γύψος) ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη του Νομού τόσο με την εξόρυξη του όσο και με τη μεταποίηση του σε κάποιες περιπτώσεις. Το έδαφος του είναι πλούσιο σε κάλιο & χούμο (τα οποία ευνοούν την καλλιέργεια σταφίδας) , συναντούμε αρκετές υδροθειοχλωρονατριούχες πηγές στην Κυλλήνη και στον Καϊάφα, αποθέσεις γύψου ηλικίας Τριαδικού έως και Τεταρτογενούς οι οποίες δημιουργήθηκαν από καταβύθιση αλάτων στον πυθμένα κλειστών θαλασσών, λατομεία μαρμάρου στην Λάμπεια καθώς και μικρά τελματοδελταϊκά λιγνιτικά κοιτάσματα και μαγγάνιο στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας.
-        Ενέργεια. Υδρογονάνθρακες: Έχει κυρωθεί  ανάδοχος των ερευνών και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για το  κοίτασμα πετρελαίου του Κατακόλου που υπολογίζεται  με τα δεδομένα που υπάρχουν σε 3-5 εκατομμύρια βαρέλια με  την εξόρυξή του υπολογίζεται να τελεσθεί  στο 2017-2018 . Σε τελική φάση επίσης  βρίσκεται η διαδικασία  παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας  και στην Ηλεία  στην χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» (Block of Interest 3).Α.Π.Ε.  μεγάλες οι δυνατότητες ανάπτυξης Ενέργεια από βιομάζας(παράγωγα πρωτογενούς τομέα), Γεωθερμική ενέργεια(ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων), Υδροηλεκτρική ενέργεια (υδατοπτώσεις πόταμων Αλφειού και Πηνειού- φράγματα για έργα υδροηλεκτρικά έργα μικρής κλίμακας) και Ηλιακή ενέργειας λόγω της μικρής νέφωση και της μεγάλη ηλιοφάνειας  της Ηλείας. .

Αδυναμίες
-        Χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο Νομό Ηλείας είναι χαμηλότερο του έναντι αυτού της Χώρας όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ το ποσοστό της ανεργίας είναι αρκετά υψηλό.
-        Έλλειψη ορθολογικής πολιτικής για την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα παραγωγικό σύστημα του Νομού έχει ως βάση τον πρωτογενή τομέα, του οποίου, όμως, η παραγωγική διάρθρωση είναι παραδοσιακή και η παραγωγικότητα χαμηλή, παρά τους αξιόλογους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιεί. Ο προσανατολισμός είναι σε προϊόντα με αβέβαιο μέλλον και ο πρωτογενής τομέας του Νομού δεν κατευθύνεται προς πιο δυναμικές καλλιέργειες.
-        Περιορισμένη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιείται εκτός Νομού και επομένως δεν ενσωματώνει πρόσθετες υπηρεσίες που να οδηγούν σε παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και προδιαγραφών ώστε να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά
-        Μικρό μέγεθος τοπικών επιχειρήσεων. Οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις στην Ηλεία είναι λίγες, με συνέπεια να μην αξιοποιούνται οικονομίες κλίμακας και να μην έχουν τη δυνατότητα οι τοπικές επιχειρήσεις να εισέλθουν δυναμικά και ανταγωνιστικά σε νέες αγορές, με αποτέλεσμα να είναι προσανατολισμένες στην περιορισμένων δυνατοτήτων τοπική αγορά.
-        Η εξάρτηση από τον αγροτικό τομέα. Η οικονομία του Νομού και η απασχόληση του εργατικού δυναμικού είναι υπερβολικά εξαρτημένη από τον αγροτικό τομέα αντιμετωπίζοντας προβλήματα από τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, λόγω του έντονου ανταγωνισμού και του πλαισίου της ΚΑΠ.
-        Το προβληματικό συγκοινωνιακό δίκτυο. Το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει την Ηλεία με την Μεσσηνία και την Αχαΐα είναι πεπαλαιωμένο και σε άσχημη κατάσταση.
-        Η ελλιπής τουριστική υποδομή. Παρά τις δυνατότητες του Νομού, η τουριστική υποδομή είναι ελλιπής
-        Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Η συστηματική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων καθώς και η ελλιπής διαχείριση των αποβλήτων συμβάλουν στη μόλυνση του υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος.
-        Στον παραγωγικό τομέα: Έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών οργάνωσης της εμπορίας προϊόντων ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, έλλειψη σημαντικού δικτύου  εγγειοβελτιωτικών έργων, έλλειψη ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑ, η έλλειψη διαμετακομιστικών κέντρων και κεντρικών αγορών.
-        Υποδομές Δίκτυα :Έλλειψη αεροδρομίου & κλειστών αυτοκινητοδρόμων, ανεπάρκεια λιμένων και της σύνδεσης τους με Εθνικούς Οδικούς Άξονες, η διακοπή της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, η  έλλειψη ικανοποιητικού επαρχιακού δικτύου, ανεπαρκής σύνδεση με όμορους νομούς ειδικά με  κεντρική Πελοπόννησο.
-        Περιβάλλον: Έλλειψη ολοκληρωμένων σχεδίων και προγραμμάτων για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, έλλειψη οργανωμένων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων  και λυμάτων, ύπαρξη ρύπων στο έδαφος και στα νερά, ζημιές από τις πυρκαγιες του 2007, διάβρωση εδαφών και απώλεια εδαφικού καλύμματος λόγω αποδάσωσης και υπερβόσκησης, ελλιπής χωροταξικός σχεδιασμός.
-        Ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπαίδευση: Έλλειψη ολοκληρωμένων δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών κέντρων, πληθυσμιακή αποδυνάμωση.
-        Έλλειψη κοινής συνείδησης μεταξύ των φορέων κύρια για βασικά   έργα υποδομής και δράσεις.

Ευκαιρίες
-        Διατροφή & μεταβολές στο διατροφικό πρότυπο: Ο Νομός θα πρέπει να αξιοποιήσει τη ζήτηση και την ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα για προϊόντα διατροφής και στην Ε.Ε. και για ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα.
-        Η στροφή προς πιστοποιημένα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Πρόκειται για προϊόντα με ονομασία προέλευσης, ειδικών χαρακτηριστικών, παραδοσιακών, ώστε να πωλούνται ταυτοποιημένα και τυποποιημένα/ συσκευασμένα (λάδι, όσπρια, σιτάρι βιολογικό, τυροκομικά προϊόντα, κρέας αιγοπροβάτων, κηπευτικά & δενδροκομικά προϊόντα, προϊόντα αλιείας κ.α.) με στόχο τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
-        Η ανάπτυξη του τουρισμού. Η διεθνής προβολή του χώρου της αρχαίας Ολυμπίας κατά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και οι εκτεταμένες παραλίες του Νομού μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της Ηλείας ως τουριστικού προορισμού. Η ραγδαία ανάπτυξη της  κρουαζιέρας , η εγγύτητα με το λιμάνι της Πάτρας που είναι πύλη εισόδου στη χώρα από την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και η σύνδεση με νησιά του Ιονίου ενισχύουν τις δυνατότητες προσέλκυσης επισκεπτών υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν επενδύσεις στις τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές.
-        Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Ηλεία μπορεί να αξιοποιήσει τους πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα του Ε' Κ.Π.Σ. Σ.Ε.Σ 2014- 2020 για τη βελτίωση των υποδομών και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
-        Παραγωγικό  περιβάλλον: κατασκευή οδικών αξόνων ,προοπτική ολοκλήρωσης  και επαναλειτουργίας μεγάλων έργων μεταφορών (σιδηρόδρομος, λιμάνια, αεροδρόμιο  ), προοπτική επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου, προοπτική ζήτησης τοπικών προϊόντων ποιότητας, αξιοποίηση αναβαθμισμένου ρόλου της Αρχ.  Ολυμπίας , αύξηση της ζήτησης ποιοτικών υπηρεσιών στον τουρισμό κύρια στις ειδικές μορφές του.
-        Βασικές  υποδομές: Βελτίωση της Προσπελασιμότητας (Ολύμπια Οδός : Πάτρα –Πύργος-Τσακώνα, Ολυμπία-Τρίπολη Σιδηρόδρομος, Αεροδρόμιο), αύξηση της ζήτησης για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων,  δημιουργία και λειτουργία του Δυτικού Άξονα,  ενίσχυση του τουρισμού (πολιτιστικού, αθλητικού, αγροτουρισμού, συνεδριακού, θεραπευτικού κα)
-        Περιβάλλον: Αύξηση του ενδιαφέροντος για ανάπτυξη περιβαλλοντικού τουρισμού, επιβαλλόμενη  ανάγκη διαχείρισης απορριμμάτων  και λυμάτων, προοπτική ανάπτυξης τεχνολογιών ανακύκλωσης απορριμμάτων και ενεργειακής παραγωγής από βιομάζα, Υ/Η ενέργειας και γεωθερμίας, ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού.
Απειλές
-        Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον των αγροτικών προϊόντων και η Κ.Α.Π.: Μέχρι πρόσφατα, η στήριξη των εισοδημάτων των αγροτών πραγματοποιούνταν, κυρίως, μέσω των επιδοτήσεων των τιμών και της παραγωγής, χωρίς να συμβάλλουν όμως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Η αναθεώρηση της Κ.Α.Π. και οι διαφαινόμενες εξελίξεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό στα αγροτικά προϊόντα.
-        Το χαμηλό ποσοστό νεότερων ηλικιακών ομάδων. Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες (κάτω των 15 ετών) εμφανίζονται συρρικνωμένες σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες που προηγήθηκαν γεγονός που θα οδηγήσει τις επόμενες δεκαετίες σε συρρίκνωση και γήρανση του εργατικού δυναμικού. Σημειώνεται επίσης, ότι το ποσοστό γυναικών στον πληθυσμό του Νομού είναι δυσανάλογα χαμηλό σε σχέση με το εθνικό ποσοστό, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και κυρίως στις μεσαίες ηλικίες, γεγονός που εξηγείται από τις μεταναστευτικές ροές.
-        Ο έντονος τουριστικός ανταγωνισμός. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στον τουριστικό κλάδο θα ενταθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, τόσο από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες διαθέτουν καλύτερες υποδομές και χαρακτηρίζονται πιο «τουριστικές» όσο και από χώρες χαμηλού κόστους (Τουρκία) αλλά με αναβαθμισμένο επίπεδο υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί η περιορισμένη τουριστική προβολή του Νομού τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.
-        Κίνδυνος περαιτέρω υποβάθμισης του περιβάλλοντος: Η αυξανόμενη οικοδομική και τουριστική δραστηριότητα είναι δυνατό να δημιουργήσουν σειρά προβλημάτων στο περιβάλλον.
-        Παραγωγικό  περιβάλλον: Νέες συνθήκες αγοράς λόγω της κρίσης και των εισαγωγών με παρεμφερή προϊόντα,  δυσμενείς ρυθμίσεις νέας Κ.Α.Π., ρύπανση εδαφών, εγκατάλειψη γεωργικής γης, αποτελέσματα πυρκαγιών 2007, η συνεχιζόμενη αποβιομηχανοποίηση και της   μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα εκτός Νομού, στασιμότητα του μεταποιητικού τομέα
-        Βασικές  υποδομές: Μεγάλη απόσταση του νομού από τον βασικά Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και Ενεργείας, η συνεχιζόμενη συγκοινωνιακή απομόνωση της Ηλείας (Ολυμπία Οδός ,σιδηρόδρομος, , αεροδρόμιο, διαπεριφερειακοί άξονες ) έλλειψη της συνοχής της αναπτυξιακής λογικής του νομού
-        Περιβάλλον:   Υψηλό κόστος παρεμβάσεων προστασίας του περιβάλλοντος, αδυναμία εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας του περιβάλλοντος, δυσκολία εξεύρεσης πόρων για τη λειτουργία φορέων διαχείρισης περιβάλλοντος,  μειωμένη κοινωνική συναίνεση στη χωροθέτηση χώρων διαχείρισης απορριμμάτων  και λυμάτων .
-            Ανθρώπινο Δυναμικό: Μείωση των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, έλλειψη διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων, μείωση πληθυσμού, η μαθητική διαρροή, η ανεπάρκεια του συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας

Ο Νόμος Ηλείας  , θα πρέπει να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη και την προσπάθεια για ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Οι προσπάθειες για την μελλοντική ανάπτυξη της Ηλείας είναι δεδομένες και όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να επικεντρωθούν σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η γεωργία & η ενέργεια, αφού βεβαίως υπάρξουν οι ανάλογες υποδομές που θα βοηθούν στην ανάπτυξη των τομέων που προανέφερα.
Η Ηλεία είναι ένας νομός προνομιακός, τόσο όσον αφορά το περιβάλλον, τα μνημεία του πολιτισμού της, τις δυνατότητες αγροτικής ανάπτυξης και τις δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης.
Ο Νομός Ηλείας όμως, παράλληλα, έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, με μεγαλύτερη αυτή των πυρκαγιών του 2007, που κατέκαψαν το μισό του Νομού και τον σεισμό του 2008 και τις πλημμύρες 2011,2012,2015 και  2016 και που παρ’ όλες τις υποσχέσεις δεν υπήρξε κανένα Σχέδιο Ανασυγκρότησης του Νομού, με αποτέλεσμα η Ηλεία να υστερεί σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας.
Ο Νομός Ηλείας είναι γνωστό ότι διαθέτει τον πλέον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο όλου του κόσμου, την Αρχαία Ολυμπία, που αποτελεί και τόπο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες και δεν μπορεί παρά να συνδυαστεί ή να βασιστεί η ανάπτυξη της με αυτό το παγκόσμιο κέντρο, την Αρχ. Ολυμπία.
Στην Ηλεία οι αναπτυξιακές προτεραιότητες προσαρμόζονται & αφορούν την ανάπτυξη των υποδομών (που υπάρχει μια σαφής  υστέρηση ) , την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, τη διαμόρφωση ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία

Προκειμένου να διαμορφωθεί η πρόταση  της  υπήρξε παραδοχή βασικών Αναπτυξιακών και Περιφερειακών Κατευθύνσεων που είναι:
o   Η Οικονομική Ανάπτυξη με μακροχρόνια προοπτική με ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα ( ως τομείς που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία) και τον Τουρισμό και με σεβασμό στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον
o   Η Σύγκλιση της Οικονομίας της Ηλείας με το μέσο επίπεδο της χώρας και της Π.Δ.Ε και η  Ισόρροπη Ανάπτυξη των επιμέρους Χωρικών Μονάδων.
o   Η Κοινωνική Ανάπτυξη και Ευημερία.
o   Η Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων , Σεισμόπληκτων  και Πλημμυροπαθών Περιοχών διότι  πέραν των αρνητικών επιπτώσεων στον οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό ιστό του Νομού Ηλείας, επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση και εφαρμογή κάθε προγράμματος, στο σύνολό του
o   Η λειτουργία του Δυτικού Αναπτυξιακού Άξονα της Χώρας
o   Η ανάδειξη, ενίσχυση και οργάνωση των Πόλων και Κέντρων Ανάπτυξης.
o   Η ανάδειξη της Ολυμπίας σε Πολιτιστικό Πόλο Διεθνούς Εμβέλειας.
o   Η ανάδειξη και αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων Προωθητικών Δραστηριοτήτων, ικανών να βγάλουν την Ηλεία από το αναπτυξιακό τέλμα, με έμφαση στις Καινοτόμες Δράσεις.
o   Η δημιουργία των αναγκαίων Επιχειρηματικών και Αναπτυξιακών Υποδομών.
o   Η αξιοποίηση των Τοπικών Πλεονεκτημάτων, με την ενεργοποίηση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη και λειτουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων
o   Η Ολοκληρωμένη και Ισόρροπη Ανάπτυξη των επιμέρους Χωρικών Ενοτήτων της Ηλείας με έμφαση στις αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Βασικές  προϋποθέσεις .

Η ύπαρξη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αλλά και η μεγάλη αναπτυξιακή απόκλιση (τόσο σε επίπεδο ΠΔΕ αλλά και χώρας )της Ηλειας, συνδυαζόμενη με τις καταστροφές που υπέστη (πυρκαγιές 2007, σεισμός 2008,πλημμυρες 2012,2015, 2016 χωρίς την υλοποίηση σχεδίων ανασυγκρότησης) , απαιτεί την η λήψη μέτρων, για να υπάρξει δικαιοσύνη, όχι με τη λογική μελλοντικής κατανομές των  πόρων ισομερώς, αλλά με την κάλυψη και του ελλείμματος των χρηματοδοτήσεων του παρελθόντος  ιδιαίτερα στα έργα υποδομής .
Υλοποίηση έργων και δράσεων στην Ηλεία εθνικής σημασίας(τόσο από πλευράς οικονομικών μεγεθών όσο και από την πλευρά ρυθμών υλοποίησης τους) όπως αυτό της «Ολυμπίας οδού» σε όλο της το μήκος , η οριζόντια διασύνδεση της Πελοποννήσου με την ολοκλήρωση του έργου «Πύργος - Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη» και ειδικού σχεδίου ανάπτυξης και ανάδειξης της Αρχ. Ολυμπιας.
Οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να κατευθύνονται κυρίως σε υποδομές (δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, έγγειες βελτιώσεις, διαχείριση απορριμμάτων υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λ.π), διότι έτσι δημιουργούν απόθεμα κεφαλαίου, το οποίο επηρεάζει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας.   

Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής.

Οι βασικές κατευθύνσεις  ανάπτυξης της Ηλείας  είναι αυτές που περιγράφονται από το τρίπτυχο:
*      Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή τομέα,
*      Ανάπτυξη του Δευτερογενή Τομέα στην επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων,
*      Ανάπτυξη του Τριτογενή Τομέα με την αξιοποίηση κυρίως του Τουρισμού και του Πολιτισμού.

Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης

Με βάση τα παραπάνω οι στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης του Νομού είναι:
*      Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών - ιστορικών - πολιτιστικών πόρων και μνημείων, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και σε σύνδεσή της με τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, σε συνδυασμό με την προστασία και αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης, καθώς και των ιαματικών πηγών (Καϊάφα, Κυλλήνης, Κουνουπελίου) της ανάπτυξης του αγροτουρισμού στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των περιβαλλοντικών πόρων διεθνούς σημασίας (Κοτύχι – Στροφυλιά, Καϊάφα κλπ ).
*      Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα, ενθάρρυνση των βιολογικών καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας, με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, καθώς και την οργάνωση της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.)
*      Η  λειτουργία υποστηρικτικών δομών, τόσο στον τομέα της επιστημονικής στήριξης (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα), όσο και στον τομέα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων με την δημιουργία Περιφερειακής αγοράς.
*      Ανάπτυξη του Δευτερογενή τομέα με την στήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων έντασης εργασίας, ιδιαίτερα με μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας αγροτικών προϊόντων, καθώς και μέτρα τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.
*      Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνέργιας μεταξύ των δράσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με την παράλληλη προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την υποστήριξη της καινοτομίας, την δημιουργία των απαραίτητων οικονομικών και κοινωνικών υποδομών και την βελτίωση του επιπέδου των δημόσιων υπηρεσιών


Στο επόμενο τέταρτο μέρος θα υπάρξει «Συγκεκριμένη Πρόταση-Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας  κατ’   άξονα προτεραιότητας.
1. Άξονας  Προτεραιότητας 1«Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών»
2. Άξονας Προτεραιότητας 2 «Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής – τουρισμός »
3. Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομιάς- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων»
4.Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
5.Άξονας Προτεραιότητας 5 Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

6.Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου