Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 5ο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 5ο )Στο πέμπτο της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκληρώνω   τον  Άξονα   Προτεραιότητας 1«Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών»,
 Στο  τέταρτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html) παρουσίασα  το τμήμα που αφορά την «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας – Μεταφορές », ενώ με το σημερινό  αυτά που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση,   Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την            Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας

Υπενθυμίζω ότι  στο πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για τη  και το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.

Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για τη  και το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας.

Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Μεταφορές     

Βασικές Υποδομές Δικτύων
        
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Στην Ηλεία και στην έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, έχει κυρωθεί  ανάδοχος των ερευνών και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για το  κοίτασμα πετρελαίου του Κατάκολου που υπολογίζεται  με τα δεδομένα που υπάρχουν σε 3-5 εκατομμύρια βαρέλια με την εξόρυξή του υπολογίζεται να τελεσθεί στο 2017.
Σε τελική φάση επίσης  βρίσκεται η διαδικασία  παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας  και στην Ηλεία  στην χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» (Block of Interest 3).
Πέρα των  γενικότερων θεμάτων σχετικά με την έρευνα και την αξιοποίηση των  υδρογονανθράκων στην περιοχή μας υπάρχουν σοβαρά ζητήματα
.   καθώς εκχωρούνται με ετεροβαρή μονομέρεια, τα μεσο- μακροπρόθεσμα οφέλη του Δημοσίου από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε ιδιώτες μισθωτές
.   χωρίς να  αξιολογηθούν πρώτα τα αποτελέσματα των τριών παραχωρήσεων )μεταξύ αυτών και του Κατάκολου και
.   του απαράβατου όρου οι   έρευνες αυτές να μην αφορούν μη συμβατικούς  υδρογονάνθρακες( σχιστολιθικό αέριο ή πετρέλαιο), λόγω των περιβαλλοντοκτόνων πρακτικών και τεχνικών, όπως της υδραυλικής ρηγμάτωσης (fracking), που εφαρμόζουν στην διαδικασία εξόρυξης τους.
.   μη ύπαρξη εθνικού φορέα,
.   ειδικός, περιβαλλοντικός έλεγχος,
.   φορολογία και περιφερειακό τέλος.
Να αντιμετωπιστεί με ισχυρή επιφύλαξη  για το θέμα αυτών των γεωτρήσεων, γιατί τα αρνητικά και οι κίνδυνοι θα είναι πολύ περισσότερα από τα οφέλη και έχουν σχέση με  την έντονη σεισμικότητα  της περιοχής της οικονομικής ζωής  της περιοχής μας, των περιβαλλοντικών και οικολογικών επιβαρύνσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν θα επιφέρουν στον τουρισμό και ιδιαιτέρως στο Κατάκολο, καθώς και στις περιοχές της βορειοδυτικής Ηλείας, του Κυλλήνιου Κόλπου (περιοχή του κόλπου  Κυλλήνης – Λεχαινών – Βάρδας) και  με τα αντισταθμιστικά οφέλη εφόσον τηρηθούν τα προηγούμενα.
Απαιτείται η συμπλήρωση των   μελετών, τόσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και για την σκοπιμότητα, την χωροθέτηση και την οικονομική ωφέλεια της περιοχής μας.    
ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου  στον νομό Ηλείας :Επέκταση του Αγωγού φυσικού και ένταξη στον εθνικό σχεδιασμό (Η Ηλεία είναι ο μοναδικός νομός της Πελοποννήσου που εξαιρείται ) και πρόβλεψη  σύνδεσης με κοιτάσματα Φυσικού Αερίου στο Κατάκολο.
-      Δίκτυο Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)) από την επέκταση που προβλέπεται από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας, διαμέσου του Ισθμού έως την περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. (αγωγός διαμέτρου 30", μήκους 15,5 χλμ. περίπου και αγωγού διαμέτρου 24", μήκους 143,5 χλμ. ) και συνέχιση του στην Ηλεία δια μέσου της Αρχαίας Ολυμπίας  με την Μεγαλόπολη  (Αρχαία- Ολυμπία – Άσπρα Σπίτια -Γέφυρα  Σέκουλα-Καρύταινα –Μεγαλόπολη= 45 km ) , συνέχιση προς Πύργο (Κατάκολο Γεωτρήσεις )-Αμαλιάδα -Κάμπος Ηλείας .     
-      Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η τροφοδοσία των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας (Τουριστικές μονάδες ) περιοχή Πύργου – Αμαλιάδας , περιοχή Κάμπος Ηλείας (μείωση κόστους ενέργειας κυρίως για την θέρμανση θερμοκηπίων και ΜΜΕ),
.      Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης στην Ηλεία-Δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου- Μετρητικού Σταθμού
.      Δίκτυα  διανομής τρίτων (δίκτυα πόλης)
.      Υλοποίηση συνδέσεων με καταναλωτές μέσης   & χαμηλής πίεσης.
.      Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης Πίεσης κλπ.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

·       Εκμετάλλευση Α.Π.Ε. (ιδίως της ηλιακής και της υδροηλεκτρική ενέργειας, όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των πόταμων Αλφειού και Πηνειού και των φραγμάτων τους ) με μεθόδους προσαρμοσμένες στην κλίμακα και τα χαρακτηριστικά του Ηλειακού χώρου.
·       Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες , στους περιβάλλοντες χώρους των αντλιοστασίων και στις αρδευτικές διώρυγες  , με στόχο τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση του κόστος καλλιέργειας, γεγονός που θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό τα γενικότερα οικονομικά προβλήματα των Οργανισμών.
·       Δημιουργία μικρών Υδροηλεκτρικών έργων  και εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού μικρής πτώσης  στους  ποταμούς  και παραποτάμους  Πηνειού και Αλφειού και  στο φράγμα Πηνειού σε συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα.
·       Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στις περιοχές Καϊάφα - Ανδραβίδας ( κάμπος  Ηλείας ) , χαμηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες μικρότερες από 100 C για την θέρμανση κτιρίων και θερμοκηπίων , βιομηχανία τροφίμων, τη θέρμανση οικιών, δημόσιων και εμπορικών κτιρίων,  στη γεωργία, σε σύγχρονες καλλιέργειες, στην ιχθυοτροφία, στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων, στην αφαλάτωση και στον τουρισμό καθώς και την δημιουργία ξενοδοχειακών υποδομών που θα κάνουν χρήση του ζεστού ιαματικού νερού.
·       Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ.
.   Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού αγροτικού τομέα (αγροτικά υπολείμματα) και αστικών στερεών / υγρών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας
.   Μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο,
.   Αξιοποίηση γεωθερμίας κυρίως για κάλυψη αναγκών θέρμανσης και γεωργίας.
.    Αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού σε αιολική & ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα).
.    Προώθηση πιλοτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, με την  ενεργοποίηση έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων (δημιουργία «πράσινης γειτονιάς», πράσινα στρατόπεδα(117 ΠΜ), νοσοκομείο Πύργου, λιμάνι Κατάκολου και Κυλλήνης)
·       Προώθηση ενεργειακής αειφορίας σε απομονωμένες περιοχές  της Ηλείας  και κυρίως στις περιοχές ορεινής Ηλείας ( Όρος  Φολόη, Όρος Λαμπεία. ) και στις περιοχές ορεινής Ολυμπίας (Όρος Λύκαιο, Όρος Μίνθης.)
·       Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
·        Ενίσχυση των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για προμήθεια αποδοτικών συστημάτων και παρεμβάσεις σε κτήρια για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
·       Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα σε ενεργοβόρους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές και στις αστικές περιοχές.
·       Ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για προμήθεια αποδοτικών συστημάτων και παρεμβάσεις σε κτήρια για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. )
·       Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας και  εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο χώρο- Πρότυπα έργα αξιοποίησης ΑΠΕ:
.   Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών και άλλων συστημάτων εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας, εκμετάλλευσης ΑΠΕ .
.   Ενίσχυση της  εφαρμογής δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας όπως αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, προσθήκη θερμομόνωσης -ηλιακά συστήματα, συστήματα φυσικού αερίου και φωτισμού
.   Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα («έξυπνα» δίκτυα φωτισμού, «πράσινες» ΤΠΕ κλπ), για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
.   Υποδομή ηλιακών συλλεκτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της ΠΔΕ, αλλά και δημόσια κτίρια συνολικότερα: Δημαρχία, Σχολεία, Αστυνομική Διεύθυνση, Μουσεία, Οδικοί άξονες  με στόχο την αυτάρκεια του Δημοσίου σε ηλεκτρική ενέργεια ιδιαίτερα για τα συστήματα φωτισμού κλπ.
·       Παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενιάς, καθώς και ενέργειας από αυτά, αποκλειστικά από την απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα, στα πλαίσια κάθετων επιχειρηματικών μοντέλων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο.
·       Χρηματοδότηση μονάδων για την παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς,  δεύτερης γενιάς Βιοντίζελ  , Πράσινου Ντίζελ,  Βιοαιθανόλης , Βιοαερίου και Βιοϋδρογόνου, (  Χρήση πρώτων υλών που δεν χρησιμοποιούνται για τροφές), που επεξεργάζονται ως πρώτες ύλες :
.   απόβλητες και υπολειμματικές ελαιούχες ύλες (χρησιμοποιημένα όξινα έλαια & λίπη, απόβλητα σφαγείων κ.ά.
.   Γεωργικά παραπροϊόντα ( άχυρα, φύλλα, κελύφη καρπών κ.ά.)
.   Αγροτοβιομηχανικά και άλλα οργανικά απόβλητα, υπολείμματα, και παραπροϊόντα, ληγμένα τρόφιμα κ.ά.
.   Αστικά απόβλητα και απορρίμματα.
·       Εγκατάσταση μονάδες συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) & Ψύξης: σε ενεργοβόρα  κτίρια: γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα κλπ με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό από  τουλάχιστον 10 % έως 35%.

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


·       Ολοκλήρωση και επέκταση της ευρυζωνικότητας (υποδομές και υπηρεσίες) της  Ηλείας για κάλυψη του συνόλου των περιοχών, στα αστικά κέντρα , στην ύπαιθρο και στις  ορεινές περιοχές.
Ολοκλήρωση  των βασικών  υποδομών ευρυζωνικότητας (που μέχρι τώρα υπάρχουν ανενεργά στα οικιστικά συγκροτήματα Πύργου και  Αμαλιάδας ), επέκταση τους σε όλους τους Δήμους (σε πρώτη φάση στις πρωτεύουσες των Δήμων ) και διασύνδεση τους ,  σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης «πρόγραμμα Καλλικράτης»  και σύσταση φορέα διαχείρισης για τη λειτουργία τους.

·       Εγκατάσταση δικτύου υπερτοπικής εμβέλειας και  ανάπτυξη  νέων των ευρυζωνικών υποδομών κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος , κυρίως  τουριστικής ανάπτυξης, (η εγκατάσταση δικτύου hot-spot διασφαλίζοντας ασύρματο δίκτυο σε όλους τους πολίτες και κυρίως τις επιχειρήσεις.) με ιδιαίτερη αιχμή και προτεραιότητα  τους άξονες :
.   Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία.
.   Αμαλιάδα  - Κουρούτα -Παλούκι –Ήλιδα
.   Γαστούνη – Βαρθολομιό – παραλιακές ακτές
.   Κυλλήνη – Κάστρο –Λεχαινά – Ανδραβίδα
.   Κρέστενα – Καϊάφας –Ζαχάρω- Όρια νομού
.   Λιμάνι Κατάκολου, Κυλλήνης,
.    κεντρικά δημόσια κτίρια,
·       Δημιουργία Πανηλειακού ή Δημοτικών ασύρματου δικτύου ελεύθερης   πρόσβασης στο Internet .


 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον σε αστικές περιοχές και τις τουριστικές περιοχές.
  • Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών Αρχαίας Ολυμπίας με:
.         Δημιουργία parking στην είσοδο της Πόλης και
.         Σύστημα μεταφοράς τους στον Αρχαιολογικό Χώρο  με ήπια μεταφορικά μέσα (μίνι τραμ )διάμεσου της αγοράς.
  • Αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Ηλεία, ιδίως στα βασικά αστικά κέντρα του νομού και της σύνδεσης με τις ισχυρές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις  των τουριστικών κέντρων και παραλιών με στόχο τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων.
  • Προώθηση και ανάπτυξη των μηχανικών μεταφορών (ποδήλατο, μετακίνηση με τα πόδια) στα αστικά κέντρα της Ηλείας , με κατασκευή δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων, όπως περιγράφεται σε άλλες δράσεις .
  • Βελτίωση ποιοτικής λειτουργιές και  της οδικής ασφάλειας  του οδικού δικτύου.
.   Βελτίωση της οδικής υποδομής και του εξοπλισμού των οδών σε επικίνδυνες θέσεις του δικτύου (π.χ. εφαρμογή των ΟΜΟΕ – ΣΑΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)), στο σύνολο του οδικού δικτύου).
.   Εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου.
.   Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων.
.   Σήμανση - Διαγράμμιση – Σηματοδότηση όλων των οδικών δικτύων .
.   Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών  και συντήρηση της σήμανσης αυτής
.   Σήμανση οδών με πινακίδες.
.   Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς & για την κυκλοφορία οχημάτων.
.   Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και διαμόρφωση των χώρων κυκλοφορίας για άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).
.   Σήμανση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.
.   Απομάκρυνση  Επιγράφων - Διαφημίσεων.
  • Διαδρομές, Οικοτουριστικές διαδρομές και αξιοποίηση περιοχών:
.   Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών  - Ορεινή οδός Αρχαία Ήλιδα-Αρχ. Ολυμπία και δρόμους του Παυσανία   
-   Οικοτουριστικές  διαδρομές και  αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της Ηλείας με στόχο:
-   Ανάπλαση και ανάδειξη μονοπατιών και διαδρομών,
-   Δημιουργία νέων  Οικοτουριστικών  διαδρομών,
-   Ανάδειξη-ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών συνδυαζόμενη με ήπιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για   προσέλκυση τουρισμού και  που θα ενισχύσουν και συναφείς μορφές τουρισμού, σε σειρά περιοχών σε όλη τη Ηλεία:
·       Ανάδειξη και  αξιοποίηση της  περιοχής του   βουνού Κατάκολου και του κάστρου Αρχαίας Φαιιάς- Ανάδειξη-ανάπλαση μονοπατιών. (Σύνδεση με τουρισμό κρουαζιέρας)
·       Αξιοποίηση διαδρομών  στον Αλφειό ποταμό( πρόγραμμα για μικρά δημόσια έργα και ήπιες παραγωγικές επενδύσεις αγροτουρισμού, προϊόντα αγροκτήματος)
·       Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου τεχνητής λίμνης Πηνειού (μοντέλο της λίμνης πλαστήρα)- Η λίμνη δεν έχει κυματισμό και προσφέρεται ως αντιαθλητικό κέντρο για προετοιμασία ομάδων και υπάρχει οικίσκος φύλαξης σκαφών. 
·       Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης Δρυοδάσους Φολόης
·       Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης εθνικού πάρκου Στροφυλιάς - Κοτυχίου-(natura)                    
·       Επιχειρησιακό σχέδιο παρόχθιας περιοχής ΝΕΔΑ -καταρράκτες ΝΕΔΑ.
·       Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης περιοχής εκβολών Πηνειού - θίνες Βαρθολομιού(natura)        
·       Δασικά χώρια στο δρυοδάσος Φολόης -  ελατοδάσος Λαμπείας- Κρυόβρυση - Τσίπιανα – Φιγαλεία .

ΕΙΔΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ   
 
Ανάδειξη της Αρχ. Ολυμπίας   και   μετατροπή της Αρχαίας Ολυμπίας καθώς και της Ηλείας σε πανελλήνιο και παγκόσμιο πνευματικό κέντρο Παιδείας, Πολιτισμού, Ειρήνης & Εκεχειρίας και Αθλητισμού.
Ο  Αρχαιολογικός, πολιτιστικός και φυσικός  πλούτος της Επαρχίας Ολυμπίας, συνδυαζόμενος  με  τον Ναό  του Επικούριου Απόλλωνος – Βάσσες (Αρχ. Ολυμπία & Επικούριος Απόλλων δυο Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ),  με την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής , με τον Καϊάφα , τον ποταμό Αλφειό,  με τον  εκσυγχρονισμό και την διασύνδεση της με τα δίκτυα μεταφορών και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Αρχαίας Ολυμπίας – Πύργου – Κατάκολου ( περιοχή και έργο που  συμπεριλαμβάνει τις κύριες πληγείσες περιοχές  από τις πυρκαγιές του 2007 ) θα δώσει τεράστια αναπτυξιακή ώθηση στην Ηλεια  .
Η Ολυμπία, ο κάλλιστος της Ελλάδας τόπος (ν τ καλλστ τς λλδος) κατά το Λυσία, «βαριά» ιστορία μπορεί  στο παρόν μας να έλξει δυναμικά στο μέλλον της ανάπτυξης ,την  Αρχ. Ολυμπία και τον τόπο μας. Αφορά το παγκόσμιας ακτινοβολίας χώρο της  Αρχαίας Ολυμπίας που όμοιο του δεν έχει η Ευρώπη αλλά και ξεχωρίζει  ως το ισχυρότερο brand name στον κόσμο, της διεθνούς  αναγνώρισης της , ως σημείου αναφοράς του αθλητικού πνεύματος τους Ολυμπιακούς Αγώνες  και την Αφή της Φλόγας , της ειρήνης και της φιλίας με δυο Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Ολυμπία & Επικούριος) σε μικρή απόσταση, παράλληλα  με την ανάγκη διεθνούς πρωτοβουλίας για την προστασία και ανάδειξη της κληρονομιάς αυτής με την συμπαράσταση  των Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, UNESCO, ΔΟΕ) για την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης και διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της οργανωμένης αυτής προσπάθειας.
Το Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας μπορεί να χρηματοδοτηθεί εκτός από το νέο ΕΣΠΑ -ΣΕΣ. 2014-2020 ως έργο εθνικής σημασίας και από την συνδρομή των Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, UNESCO, ΔΟΕ) και διεκδικηθεί από τέλος 3 %0 από τα έσοδα αγώνων που πραγματοποιούν την αφή της φλόγας ή και που φέρουν το όνομα «Ολυμπιακοί Αγώνες ….»

«ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.»

Ο συγκεκριμένος τομέας δεν αποτελεί ξεχωριστό ειδικευμένο προγραμματικό κείμενο έργων και δράσεων αλλά περιέχεται οργανικά και ειδικευμένα σε κάθε τομέα που περιχέονται στην παρούσα  πρόταση.
Τίθεται ως ιδιαίτερη παράγραφος στην παρέμβαση  μας  «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» γιατί οιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη της Ηλείας πρέπει να έχει  κεντρικό  στόχο των παρεμβάσεων της  (που αποτελεί έλλειμμα και ανεκπλήρωτη υποχρέωση της πολιτείας ) την  βιώσιμη ανάπτυξη και την στήριξη των τοπικών οικονομιών για την  άμβλυνση των  αρνητικών επιπτώσεων των πυρκαγιών (αλλά και του σεισμού του 2008 και των πλημμυρών του 2012, 2015.2016  ) και την στήριξη των τοπικών οικονομιών.


Στο επόμενα  μέρη  θα υπάρξει παρουσίαση της πρότασης στους άξονες προτεραιότητας.
-       Άξονας Προτεραιότητας 2 «Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής – τουρισμός »
-       Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων»
-       Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
-       Άξονας Προτεραιότητας 5 Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
-       Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου