Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 6ο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 6ο )Στο έκτο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσιάζω την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής».

Υπενθυμίζω ότι  στο πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Στο πέμπτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκλήρωσα   τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1, στους τομείς  που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας


ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής – τουρισμός »
-          Πρωτογενής τομέας: Γεωργία-Κτηνοτροφία  – Αλιεία
-          Δευτερογενής τομέας
-          Τριτογενής τομέας

Οι κύριοι στόχοι του τομέα «Παραγωγικοί  Περιβάλλον -Τομείς: Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής – Τουρισμός    » είναι οι ακόλουθοι:
  • Η αποφασιστική ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα (ιδιαίτερα της μεταποίησης ) και του τουρισμού
  • Ενίσχυση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας με έμφαση την  Αγροτική Οικονομία , την Μεταποίηση και τον Τουρισμό.
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού και ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας.
  • Ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής μέσω της κκατασκευή νέων και βελτίωσης υπαρχόντων  βασικών τουριστικών υποδομών (αυτό θα υπάρξει στην πρόταση μας σε ειδικό κεφάλαιο  )..
  • Ενίσχυση των υποδομών σε σημαντικούς για την τοπική οικονομία τομείς παραγωγής
  • Η Ανάδειξη του πολιτισμού ως σημαντικού κινήτρου προσέλκυσης επισκεπτών και σύνδεση με τουριστικές δραστηριότητες (αυτό θα υπάρξει στην πρόταση μας σε ειδικό κεφάλαιο  ).
  • Η Κατασκευή και βελτίωση τουριστικών υποδομών
  • Η Αξιοποίηση τουριστικών - πολιτιστικών πόρων
·       Η Βελτίωση – Δημιουργία Επιχειρηματικών Υποδομών (ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ).
·       Η Βελτίωση της ελκυστικότητας Ηλείας ως τόπου αναψυχής και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και της ελκυστικότητας των άλλων κέντρων ανάπτυξης της περιοχής.
·       Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ανάδειξη του πολιτισμού ως σημαντικού κινήτρου προσέλκυσης επισκεπτών υψηλού επιπέδου (αυτό θα υπάρξει στην πρόταση μας σε ειδικό κεφάλαιο  ).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ.

Περισσότεροι από τους μισούς Ηλείους πολίτες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον αγροτικό χώρο. Το αγροτικό εισόδημα προσδιορίζει ουσιαστικά το βαθμό ευημερίας ολόκληρου του Νομού, καθώς τροφοδοτεί αλυσιδωτά το εμπόριο και τις υπηρεσίες.
Ο ριζικός ανασχεδιασμός του αγροτικού δόγματος είναι αναγκαίος, με  ένα μοντέλο ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης το οποίο θα είναι σε θέση να αυξήσει κατακόρυφα το αγροτικό εισόδημα, να υποστηρίξει τον τουρισμό και τον πολιτισμό και να δημιουργήσει νέες και ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο.
Η παραγωγή μας πρέπει με βάση τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, να δει νέους δρόμους  με εξωστρέφεια χωρίς σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε την εσωτερική αγορά, την κατανάλωση των ελλήνων και την ανάγκη να είμαστε αυτάρκης σαν χώρα στην παραγωγή τροφίμων και  στην διατροφική απεξάρτηση της Ελλάδας από άλλες χώρες.
Νέα προϊόντα, νέοι τρόποι προώθησης, νέες επιχειρηματικές συνέργειες. Το καλαμπόκι, το βαμβάκι, βαίνουν προς το τέλος τους. Το λάδι δεν μπορεί να φεύγει χύμα, τα κηπευτικά και τα φρούτα μας να είναι πιο προσεγμένα και να ανοίξουν νέους δρόμους ως προς προϊόντα που παράγονται μέχρι τώρα.
Νέες συσκευασίες ,νέα προϊόντα, νέοι συνεταιρισμοί, ονομασία προϊόντων με Ηλειακό  χαρακτήρα και σφραγίδα και νέες αντιλήψεις. Όσον αφορά την προώθηση του στο εξωτερικό, παρ’ ότι  διαφαίνεται μια ανάκαμψη στις εξαγωγές της Ηλείας και σε αυτό έχουν βοηθήσει οι ίδιοι επιχειρηματίες, που κακά τα ψέματα, μερικές φορές παλεύουν μόνοι τους σε εχθρικό περιβάλλον.
Οι πρώτες μας πρέπει είναι :
¨     Η ανάπτυξη  και η αύξηση της καλλιεργήσιμης & αξιοποιούμενης Αγροτικής  γης (από τα 1.200.000  στρ άνω των 50 %  υποκαλλιεργούνται ή είναι ανενεργή )και ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα με προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ενθάρρυνση των βιολογικών καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς και με εισαγωγή νέας τεχνολογίας και βελτιωμένου γενετικού υλικού, ως αξιόλογου και προστατευτέου φυσικού και παραγωγικού πόρου για το Νομό και η οργάνωση της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.)
¨     Συντήρηση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των δύο αρδευτικών δικτύων Πηνειού και Αλφειού και αποστραγγιστικού δικτύου ως προϋπόθεση  ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα.
-   Ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικού έργου από φράγμα Πηνειού για την περιοχή Βουπρασίας
-   Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αντικατάσταση προβληματικών υπογείων αγωγών  & διατάξεις καθαρισμού ύδατος αντλιοστασίων.
-   Υπογειοποίηση του επίγειου δικτύου δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) σε περιοχές Ν. Ηλείας Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης, Αμαλιάδος, Α' Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου .
-   Υδρομέτρηση – Τηλεμέτρηση: Παρακολούθηση υδατικών αναγκών των καλλιεργειών με σύστημα υγρασιομέτρων και διασύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα.
-   Ενίσχυση των αγροτών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.
¨     Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με την δημιουργία στο Νομό τουλάχιστον μιας περιφερειακής αγοράς αγροτικών προϊόντων.
¨     Η αποτελεσματικότερη οργάνωση της διάθεσης της αγροτικής παραγωγής, ενίσχυση της υποδομής συσκευασίας, αποθήκευσης (των μη ευαίσθητων και αποθηκεύσιμων προϊόντων) ,τυποποίησης και προώθησης νωπών προϊόντων, με πρωτοβουλία του ιδιωτικού και του συνεταιριστικού τομέα.
¨     Η Ηλεία που πρωτοστατεί και έχει τις μεγαλύτερες  δυνατότητας στην πρωτογενή παραγωγή και  που είναι η κύρια αγροτική παραγωγική περιοχή της ΠΔΕ, απαιτεί την ύπαρξη Δημοπρατηρίου Αγροτικών προϊόντων.
¨     Ενίσχυση της εφαρμογής καινοτομιών για την παραγωγή νέων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.
¨     Η ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής αγροτοβιομηχανικής βάσης (ποιοτικός έλεγχος, συσκευασία, marketing - ενημέρωση, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός κ.τ.λ.)
¨     Διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ  γαστρονομίας, πολιτιστικών , παραδοσιακών συνταγών ,  προϊόντων κλπ .
¨     Υποστήριξη των μικρών τοπικών παραγωγών και οινοπαραγωγών, ελαιοπαραγωγών κλπ με ενίσχυση της διάθεση τοπικών προϊόντων .
¨      Έκδοση για δωρεάν διανομή τοπικών τουριστικών γαστρονομικών οδηγών.
¨     Εκπαίδευση φυσικά που να αφορά ευρύτερα την Μεσογειακή διατροφή δίνοντας βάρος στα τοπικά προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί, φέτα, μέλι κλπ.)
¨     Ενίσχυση της πιστοποίησης , τυποποίηση και προώθησης τοπικών προϊόντων της Ηλείας  η απόκτηση σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ, λογότυπου ΕΠΙΠ, απόκτηση σημάτων πιστοποίησης χαρακτηριστικών ποιότητας μικροκλίματος τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη των εξαγωγών  με την  οργανωμένη εκστρατεία δημιουργίας ισχυρού brand-name για όλα τα προϊόντα της περιοχής.
¨     Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση ,εμπορία ή και ανάπτυξη των αγροτικών και κτηνοτροφικών  προϊόντων, για την  βελτίωση των  συνολικών  επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης.
¨     Ενίσχυση των καινοτόμων επενδύσεων για αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα.
¨     Δημιουργία μεταποιητικών μονάδων όπως τυποποιητήρια μελιού, τυροκομεία, χυμοποιεία, εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων, ξηραντήρια-τυποποιητήρια αρωματικών φυτών-επεξεργασία για παραγωγή αιθέριων ελαίων.
¨     Επέκταση, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κτιριακά & μηχανολογικά για ελαιοτριβεία
¨     «Στήριξη της ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό τομέα» με ενίσχυση επενδύσεων εκκίνησης επιχείρησης και εκσυγχρονισμού εκμεταλλεύσεων για  νέους αγρότες.
¨     Δημιουργία Δενδροκομικού σταθμού με σκοπό: τη διάθεση υγιούς και αυθεντικού πολλαπλασιαστικού υλικού, την αξιολόγηση νέων υποκειμένων για τα εσπεριδοειδή και την παροχή γεωργικής γνώσης.
¨     Εκπαίδευση αγροτών σε υπάρχουσες και νέες καλλιέργειες .
¨     Δημιουργία Δικτύου Γεωργικών προειδοποιήσεων: Μετεωρολογικό Δίκτυο και Προειδοποιήσεις.
¨     Εκσυγχρονισμός   & επέκταση θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
¨     Υποστήριξη Κτηνοτρόφων :
.   Εκσυγχρονισμού (στάβλος, αμελκτήριο, παρασκευαστήριο ζωοτροφών)και κατασκευή νέων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αδειοδότηση τους.
.   Βελτίωση βοσκοτόπων (λίπανση – σπορά) -Διαχείριση βοσκοτόπων στην  Ορεινή και Ημιορεινή Ηλεία (Τεχνητοί λειμώνες  ομβροδεξαμενές- λιμνοδεξαμενές- κτηνοτροφικοί δρόμοι) .Κτηνοτροφικά  πάρκα (Πηνεία - Αλίφειρα-Ανδρίτσαινα)
.   Ενισχύσεις για την αγορά ζωικού κεφαλαίου υψηλής γενεαλογικής αξίας.
¨     Αλιεία - Ενίσχυση ιχθυοκαλλιέργειας:
-       Ενίσχυση των αλιέων για απόσυρση των ακατάλληλων σκαφών τους.
-       Ενίσχυση των επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια στην Ηλεία, σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα και  σχηματισμούς (λιμνοθάλασσες, αύλακες, κανάλια, κ.λπ.) αλλά και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Ηλείας (λίμνες, ποτάμια, πηγές) .
.   Ιχθυοκαλλιέργειες πέστροφας  - μονάδες σε  Λαμπεία, Ανδρίτσαινα, Αγουλινίτσα – Αλφειός.
.   Εκσυγχρονισμός Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου-Ανάπλαση οικισμού ψαράδων.                 
¨     Έργα αναδασμών που είναι απαραίτητα λόγω του πολυτεμαχισμού του αγροτικού κλήρου. Η υπάρχουσα κατάσταση αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και εμποδίζει την δημιουργία αγροτικών οικονομιών κλίμακας
¨     Εκσυγχρονισμός Μελισσοκομικών Μονάδων και Καθετοποίηση Παραγωγής( ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και καθετοποίηση παραγωγής και Πρόγραμμα για ένταξη νέων μελισσοκόμων) .
¨     Προώθηση βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην βιολογική παραγωγή,
¨     Δημιουργία οργανωμένης ζωαγοράς στην Ηλεία.
¨     Ίδρυση Τράπεζας Σπόρων και Φυτών (Χλωρίδα της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής) -Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τη διάσωση παραδοσιακών ποικιλιών, μέσω εταιρικής σύμπραξης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Ερευνητικά Ιδρύματα . Εργαστήριο μελέτης φύτρωσης σπόρων
¨     Βοτανικός Κήπος Απειλούμενων και Ενδημικών στην Χλωρίδα της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής .
¨     Κέντρο Ενημέρωσης για απειλούμενα φυτά και οικοτόπους
¨     Ανάπτυξη αγροτικού εκπαιδευτικού πάρκου-κήπου με τη συνεργασία της Περιφέρειας, Υπουργείου και Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, όπου θα αναπτύσσονται καλλιέργειες φυτών (αρωματικά φυτά, εναλλακτικά, προωθούμενα κλπ.) και πρότυπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και θα αποτελεί κέντρο διάδοσης και διάχυσης της ενημέρωσης στους νέους αγρότες για ορθή γεωργική πρακτική και αξιοποίηση καινοτομιών  και τεχνολογικών εξελίξεων στον αγροτικό τομέα.
¨     Εταιρική Σύμπραξη της Π.Δ.Ε. με Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα με σκοπό την έρευνα για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αποδοτικών ποικιλιών ποσοτικά και ποιοτικά, προσαρμοσμένων στις  τοπικές κλιματικές συνθήκες.
¨     Δημιουργία γραφείων υποστήριξης αγροτών στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, με ρόλο το συντονισμό και την παροχή κατευθυντηρίων γραμμών επιχειρηματικού σχεδιασμού αγροτοκτηνοτροφικών επενδύσεων και την προώθηση-στήριξη συνεργασιών των αγροτών με εμπορικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις.
¨       Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε θερμοκήπια, σε κτηνοτροφικές μονάδες, στην άρδευση κλπ.
¨      Δημιουργία μονάδων διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων -κομποστοποίηση.
¨     Προώθηση και ενίσχυση των γεωργοδασοκομικών συστημάτων.
¨     Δημιουργία  μονάδων διαχείρισης κενών συσκευασιών χημικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (λιπασμάτων).
¨       Καλλιέργεια αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών σε άγονα εδάφη. (
¨       Εφαρμογή συστημάτων γεωργικών προειδοποιήσεων για έγκαιρη διάγνωση επιδημιών με στόχο την προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.
¨     Επέκταση του υπάρχοντος εργαστηρίου για την διενέργεια αναλύσεων  φυτικών ιστών .

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάπτυξη χωρίς τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ιδιωτών δεν γίνεται. Μόνο το άθροισμα των δυνάμεων κράτους – αυτοδιοίκησης – επενδυτών μπορεί να οδηγήσει το ακαθάριστο προϊόν που παράγουμε στο νομό σε υψηλά επίπεδα και, ταυτόχρονα, την Ηλεία στις πρώτες θέσεις του πίνακα των αναπτυγμένων Νομών της χώρας. Όλα τα άλλα που ακούγονται είναι μύθοι. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
Γι' αυτό πρέπει να δοθεί ώθηση μέσα από ένα φιλόδοξο και εφικτό πρόγραμμα δημιουργίας ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Οι βασικοί Άξονες είναι οι παρακάτω :
¨     Η οργάνωση του αναπτυσσόμενου δευτερογενούς (κύρια επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων) και του τουρισμού, ο οποίος έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, δραστηριότητες αυτές μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, η οποία παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
¨     Στήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων έντασης εργασίας και μέτρα τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ που αποτελεί όρο επιβίωσης( η κύρια μεταποιητική δραστηριότητα είναι ο κλάδος των τροφίμων,  τυποποίηση και η κονσερβοποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που συγκεντρώνεται στη ζώνη Πύργου – Αμαλιάδος- Κάμπου).
¨     Η ενίσχυση και υποστήριξη της τουριστικής υποδομής της περιοχής με  την ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων/υπηρεσιών με την στήριξη  και ενίσχυση των επιχειρήσεων τουρισμού με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών και την δημιουργία νέων μονάδων .
¨     Η ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.
¨     Εξυπηρέτηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μεμονωμένων παραγωγών στην παροχή πληροφοριών, γραμματειακή υποστήριξη, συγκέντρωση - μεταβίβαση πληροφοριών, κλπ.
¨     Ενίσχυση του τοπικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα και των συνεταιρισμών για το σχεδιασμό, την προώθηση και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και στη «διάχυση- αποδοχή- κατανόηση » των ευεργετημάτων των νέων τεχνολογιών και των δράσεων για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.
¨     Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων της Περιφέρειας για κάλυψη του συνόλου των περιοχών.
¨     Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των υποδομών ευρυζωνικότητας .
-       Εγκατάσταση δικτύου ελεύθερης   πρόσβασης στο Internet υπερτοπικής εμβέλειας και  ανάπτυξη  νέων των ευρυζωνικών υποδομών κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος , κυρίως  τουριστικής ανάπτυξης.
-       Ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή  αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, ιδίως για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών ή αλιευτικών προϊόντων πρώτης μεταποίησης.
-       Ενισχύσεις για ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων/υπηρεσιών και  του τουριστικού προϊόντος της Ηλείας   με την στήριξη  των πολύ μικρών, μικρών  και μεσαίων επιχειρήσεων της Ηλείας, που δραστηριοποιούνται στις παραλιακές και στις ορεινές περιοχές της Ηλείας   περιοχές και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων με :
.   Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός υπάρχουσας καταλυματικής υποδομής
.   Δημιουργία νέων μονάδων στην παράκτια ζώνη      .
.   Δημιουργία νέων μονάδων αγροτουρισμού- οικοτουρισμό - αγροκτήματα.
-       Δημιουργία και λειτουργία Βιομηχανικής περιοχής και Βιοτεχνικών πάρκων-υποδομών στην Ηλεία στη ζώνη Πύργου - Αμαλιάδος, κατά μήκος του άξονα Πύργου - Πάτρας (Δυτικού άξονα) ως  χώρους υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις .

Στο επόμενα  μέρη  θα υπάρξει παρουσίαση της πρότασης στους άξονες προτεραιότητας.
¨     Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων»
¨     Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
¨     Άξονας Προτεραιότητας 5 Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

¨     Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου