Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 10ο και τελευταίο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 10ο  και τελευταίο )
Στο σημερινό  δέκατο και προτελευταίο   μέρος  «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσιάζω τον Άξονα  Προτεραιότητας  6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»
-   Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
-   Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομίας.
-    
Αφορμή και κίνητρο της όλης μου προσπάθειας ήταν και είναι (όπως και ανέφερα στην παρουσίαση του πρώτου μέρους)
«Επειδή στην σημερινή συγκυρία  δεν φτάνει μόνο κριτική για την ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού της Ηλείας, τις ευθύνες της Περιφέρειας και των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, αλλά και την έλλειψη σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Νομού μας, αλλά απαιτείται και μια  «άλλη πρόταση/σχέδιο», παρουσιάζω κάποιες σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση.»

Δεν ξέρω πόσο επιτυχημένα  πραγματοποίησα την συγκρότηση  μιάς «άλλης πρότασης/σχεδίου», ξέρω όμως τα εξής:
1.      Προσπάθησα επίπονα και επίμονα να την συγκροτήσω με μοναδικό κίνητρο την αγάπη μου για τον τόπο μου την Ηλεία, που παρά τις όλες τεράστιες δυνατότητες μαραζώνει και οπισθοδρομεί.
2.     Αυτή η προσπάθεια μου  έχει αδυναμίες  και χρειάζεται βελτιώσεις, καθώς και ότι απαιτείται κοστολόγηση της πρότασης, συγκεκριμενοποίηση για της πηγές χρηματοδότησης της και χρονική ιεράρχηση των ενεργειών της  καθώς και τον καθορισμό των κοινωνικών δομών και θεσμών που θα την φέρουν σε επιτυχές πέρας.
3.     Πιστοποιεί τη ανάγκη ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου σχεδίου για την Ηλεία συνολικά, για το «όλον» του νομού μας, μακριά από τοπικισμούς και περιοχικές αντιθέσεις.
4.     Η κριτική της πρότασης μου είναι αποδεκτή, καλοδεχούμενη και απολύτως απαραίτητη.
5.      Η  χρησιμοποίηση της από τον καθένα (πολίτη, φορέα, πολιτικό κλπ) είναι ελεύθερη υπό τον όρο της θετικής για τον τόπο μας αξιοποίησης της. Δεν  υπάρχει κανένας όρος μνημόνευσης του συντάκτη και της πηγής προέλευσης της κατά τη χρησιμοποίηση της (συνολικά ή επί μέρους), διότι πρόθεση μου δεν είναι η προσωπική μου προβολή, αλλά το κοινό καλό και η πρόοδος του κοινού μας τόπου, της Ηλείας
Ευχαριστώ του φίλους μου, αλλά και σε πολλούς άγνωστους σε μένα, που με τίμησαν με τα εκατοντάδες «Likes» τους στο Facebook και τις δεκάδες κοινοποιήσεις τους, τους πάνω από 11.000 (και εξ’ αυτών 3.100 μοναδικοί/ξεχωριστοί) αναγνώστες της πρότασης στο blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»   (http://odisseasml.blogspot.gr/ ), για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους.
 Ευχαριστώ επίσης τα τις δεκάδες ιστοσελίδες (sites, blog, ομάδες και σελίδες στο Facebook ) για την  αναδημοσίευση και φιλοξενία μερών της πρότασης μου, ιδιαίτερα δε την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Iliaweb» για την  πλήρη παρουσίαση όλων των μερών  της πρότασης μου

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 10ο  και τελευταίο )

Υπενθυμίζω ότι:
Στο  πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Στο πέμπτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκλήρωσα   τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1, στους τομείς  που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας
Στο έκτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/6.html  » παρουσίασα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής».

Στο έβδομο μέρος ( http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/7.html  ) παρουσίασα την πρώτη ενότητα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής». Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» και ειδικότερα την ενότητα «Για την προστασία και την ανάδειξη του Περιβάλλοντος της  Φυσικής Κληρονομίας  και αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής»
Στο  όγδοο μέρος  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/10/8.html  ) «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσίασα  την δεύτερη  ενότητα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της συγκεκριμενοποίησης των προτάσεων μου για τον  «Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» .
Στο  ένατο  μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/10/9.html )  «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσίασα τον Άξονα  Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και  τον        Άξονα Προτεραιότητας 5 «Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

Άξονας Προτεραιότητας 6
«Τουρισμός – Πολιτισμός - Αθλητισμός.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης της Ηλείας είναι ο τουρισμός.
Στον τουρισμό με το μεγαλύτερο brand name παγκοσμίως της Αρχαίας Ολυμπίας, δεν οδηγούμαστε σε ασφαλές μέλλον, λόγω εξάντλησης  της παραδοσιακής προσέγγισης  «Επίσκεψη =Ερμής – Μουσείο – Αρχαιολογικός Χώρος», ενώ πρέπει  με προσεκτική αξιοποίηση (αλλά και με σεβασμό) αυτού  του παραδοσιακού κεκτημένου μοντέλου,  να ανοιχτούν  νέες δυνατότητες, έτσι ο εξωτερικός τουρισμός να γίνει εσωστρεφής προς όλη την Ηλεία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αρχαιότητες, το φυσικό περιβάλλον, την οικολογία, τον θεραπευτικό και αθλητικό τουρισμό, στον τουρισμό αναψυχής, της παραγωγής μας και τα προϊόντα μας.
Η Ηλεία πρέπει να τα παρουσιάσει περισσότερο, ελκυστικά και  προσεγμένα , με σεβασμό στον επισκέπτη ώστε το 1.000.000 τουρίστες της κρουαζιέρα και οι επιπλέον άλλοι 500.000 περίπου επισκέπτες  να πολλαπλασιαστούν και Ηλεία, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της να έχουν όφελος.
Το παγκόσμιο σκηνικό της τουριστικής βιομηχανίας έχει αλλάξει. Νέοι προορισμοί, φθηνότεροι τόποι, αλλαγή τουριστικών συμπεριφορών, είναι τρεις μόνο από τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Οφείλουμε να δράσουμε γρήγορα. Νέες λογικές, μεγάλες επενδύσεις, σύγχρονο τουριστικό marketing και συνδυασμένα τουριστικά ενδιαφέροντα είναι οι μεγάλες προτεραιότητες μας από την πρώτη μέρα της θητείας μας. Άνοιγμα σε νέα κοινά, νέα ενδιαφέροντα για τους παλιότερους φίλους, απεγκλωβισμός από τη λογική του μουσειακού τουρισμού και μια μεγάλη διεπαγγελματική συμφωνία αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών είναι οι πρώτες προκλήσεις.
Μια νέα στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενη από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους και βιώσιμες συνεργασίες με οργανωμένες τουριστικές μονάδες υψηλού εισοδήματος μέσω διεθνών tour operators, είναι η ασφαλιστική δικλείδα της επιτυχίας.
Απαιτείται η κατάρτιση και η υλοποίηση ενός  σχέδιο τουριστικής ανασυγκρότησης που έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
·       Η Αρχαία Ολυμπία, ως  παγκόσμιος τόπος πολιτισμού, αθλητισμού και ίσως το γνωστότερο όνομα σε όλο τον κόσμο, να αντιμετωπιστεί με σχέδιο (προϋπόθεση τα προαναφερόμενα έργα υποδομής), αλλά και την εξαιρετική αντιμετώπιση της ίδιας της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας με αθλητικό κέντρο, μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων, Σχολές, Αρχαιολογικό Πάρκο και της  λειτουργίας της ίδιας της πόλης καθώς και διασύνδεση της με τον βασικό εθνικό άξονα Πάτρα – Πύργος – Κυπαρισσία, ώστε να δοθεί άμεση και γρήγορη πρόσβαση προς αυτόν και τις παραλίες του Νομού μας.
·       Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση των διαθεσίμων με ιστορική, πολιτιστική και τουριστική σημασία υπερτοπικού χαρακτήρα , των αρχαιολογικών και ιστορικών - πολιτιστικών πόρων και μνημείων, (Αρχαία Ήλιδα, Επικούριος Απόλλωνας, Κάστρο Χλεμούτσι κλπ ) πάντα με αλληλοσυνδέση  με την Αρχαία Ολυμπία. 
·       Συνδυασμένη αξιοποίηση των αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων του με τις όμορφες και εκτεταμένες  παραλίες   και  το πολυποίκιλο περιβάλλον του, (Αλφειός, Νέδα, Πηνειός, τον οικότοπο Κοτυχίου Στροφυλιάς, το οροπέδιο της Φολόης, Ερύμανθος, Λάμπεια), των μεγάλης σημασίας ιαματικών λουτρών Κυλλήνης και Καϊάφα .
·       Δημιουργία ολοκληρωμένου Μουσείου σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων, με βάση την Τελετή Αφής.
·       Ολοκληρωμένη προβολή της Αρχαίας Ολυμπίας και αξιοποίηση της ανά διετία Αφής της Ολυμπιακής  Φλόγας  και της Λαμπαδηδρομίας, ως μόνιμα επαναλαμβανόμενη δυνατότητα παγκόσμιας προβολής (Θερινοί και Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες) και σε χώρες με μεγάλους  πληθυσμούς και οικονομικές δυνατότητες  (που κατά τεκμήριο είναι αυτές που αναλαμβάνουν του Ολυμπιακούς Αγώνες ) προβολή που να συνδυάζει την τεραστία πολιτιστική παράδοση και διαδρομή της Ολυμπίας ( αρά και ανάγκη επίσκεψης  και περιήγησης  της )  με τις σύγχρονες δυνατότητες, διαμονής, ψυχαγωγίας ξεκούρασης  και πολλών άλλων ενδιαφερόντων γενικότερα της και  της Ηλείας (αρχαιολογικών, πολιτιστικών, οικολογικών , περιβαλλοντικών , θρησκευτικών ,ιαματικών, αθλητικών, συνεδριακών και αγροτουριστικών δυνατοτήτων καθώς και αγροτικών προϊόντων και της παραδοσιακής διατροφής κ.λ.π.).
·       Η Ενίσχυση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και  του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας που στόχο έχει  να προωθεί τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και την ειρήνη, τη φιλία και τη διεθνή κατανόηση και την δραστηριοποίηση του στην Αρχαία Ολυμπία που μετά το τελευταίο  ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 6ης Νοεμβρίου 2013 που καλεί τα κράτη-μέλη να τηρήσουν την Ολυμπιακή Εκεχειρία, στη βάση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, καθίσταται επίκαιρο πάρα ποτέ.
·       Προστασία και ανάδειξη μνημειακού, αρχειακού και αρχαιολογικού πλούτου και αρχαιολογικών  χωρών, καθώς και ιδιαίτερης αξίας πολιτιστικών συνόλων, με αναστήλωση, σήμανση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων, δημιουργία μονοπατιών σύνδεσης των μνημείων, τοποθέτηση υπαίθριων μακετών, έκδοση ενημερωτικού υλικού, δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και εκθεσιακού χώρου με πολυμεσική εφαρμογή, περιβαλλοντικές επεμβάσεις και ειδικά:
-      Αρχαιολογικός   χώρος Αρχαίας Ολυμπίας.
-      Νέο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (Σε συνεργασία με την Ε.Ο.Ε.)
-      Δημιουργία στην Ολυμπία σχολής συντηρητών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων.  
-      Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών Αρχαίας Ολυμπίας με:
-      Δημιουργία parking στην είσοδο της Πόλης και
-      Σύστημα μεταφοράς τους στον Αρχαιολογικό Χώρο  με ήπια μεταφορικά μέσα(μίνι τραμ )διάμεσου της αγοράς.
-      Αρχαιολογικός  χώρος Αρχαίας Ήλιδας.       
-      Αρχαιολογικός  χώρος Επικουρίου Απόλλωνα και δημιουργία μουσείου.     
-      Ανάδειξη  κάστρου Χλεμούτσι – Βελτίωση και επεκταση  του   μουσείου βυζαντινής και φράγκικης περιόδου.
-      Βελτίωση και επέκταση Μουσείου  Πύργου  κτήριο Τσίλερ.
-      Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρόμων  - ορεινή οδός Αρχαίας Ήλιδας-Αρχαίας Ολυμπιας και δρόμους του Παυσανία        .
-      Ανάδειξη αρχαιολογικών - ιστορικών -πολιτιστικών πόρων  ορεινής Ηλείας - δημιουργία Πολιτιστικού δικτυού κλασικών αρχαιοτήτων.
-       Δημιουργία Πολιτιστικού Δικτύου Αρχαιολογικών Χώρων της Ορεινής Ηλείας σε συσχέτιση με τους εθνικής εμβέλειας Αρχαιολογικούς Χώρους Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαίας Ήλιδας και Επικούρειου Απόλλωνα και δίκτυο ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων της Ηλείας :
.   Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα
.   Αρχαία Ήλιδα
.   Αρχαία Ολυμπία
.   Αγία Τριάδα
.   Αρχαιολογικός χώρος Θεισόας
.   Πλατιάνα  - Αρχαίο Αίπυ
.   Ακρόπολη της Αλιφείρας – Ναός της Αθηνάς
.   Αρχαιολογικός χώρος Φιγαλείας
.   Λέπρεο       :   Ακρόπολη Λεπρέου – Ναός Δήμητρας
.   Πρασιδάκι
.   Βρεστό    :      Αρχαιολογικός χώρος Τυμπαναίας
.   Σκιλλουντία
.   Κάστρο Κορυφής.
.   Δάφνη.
                                   
·       Πρόγραμμα αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο επίπεδο των μαθητών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  - καλλιέργειας ευγενούς άμιλλας στους μαθητές - Μαθητική Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
·       Προστασία και ανάδειξη ιστορικών  κέντρων πόλεων και Ανάδειξης του αρχιτεκτονικού πλούτου της υπαίθρου και πτυχών της τοπικής λαϊκής παράδοσης.
·       Προστασία και ανάδειξη ιστορικών  κέντρων,  και συνοικιών πόλεων: Πύργου, Ανδριτσαίνας, Αμαλιάδας, Λεχαινών, Ανδραβίδας κλπ.
·       Δημιουργία λαογραφικού μουσείου στη Ηλεία.
·       Δημιουργία αγροτικού  μουσείου (μηχανημάτων , καλλιεργειών, ειδών κλπ ) στη Ηλεία .
·       Αποκατάσταση και επανάχρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Α.Σ.Ο.  στον  Πύργο.
·       Τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια:
-       Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου - υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών (υπάρχει μικρό αλιευτικό που προσχώνεται, προστασία από προσχώσεις, υποδοχή σκάφων με μεγαλύτερο εκτόπισμα, κατασκευή προσήνεμου μόλου).
-       Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Σκαφιδιάς.
-       Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Δήμου Ζαχάρως - υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών (δεν υπάρχει καμία κατασκευή μετά τις εκβολές του Αλφειού ούτε φυσικός όρμος για τη δημιουργία του)  με σκοπό την αύξηση αλιείας και τουριστικής δραστηριότητας.
-       Κατασκευή τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο λιμανάκι της Γλύφας
 • Αξιοποίηση Λιμενικής υποδομής στη Λίμνη Καϊάφα όπου υπάρχουν εκτεταμένα κρηπιδώματα στο εσωτερικό της λίμνης και να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης απευθείας από τη θάλασσα .
 • Διαδρομές, Οικοτουριστικές διαδρομές και αξιοποίηση περιοχών:
-       Αναβάθμιση - Σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο- Αρχαία Ολυμπία - τουριστικό τρένο .
-       Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών  - Ορεινή οδός Αρχαία Ήλιδα-Αρχ. Ολυμπία και δρόμους του Παυσανία.
 • Τόνωση της ανταγωνιστικότητας τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα (πχ τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια, διαδρομές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέματος (παλιές βιοτεχνίες, καφενεία), μικρές υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης κτλ.)
 • Με στόχο την Βελτίωση του Αγροτικού Εισοδήματος την Ενίσχυση του Τουριστικού Τομέα την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας την Προστασία και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος και συνεπακόλουθα της  διατήρησης &  αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών:
-       Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυνητικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης
-       Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
-       Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων Οικοτεχνίας & χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,  βιοτεχνικών μονάδων
-       Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων
-       Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
-       Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν, ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
-       Παραβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά.
 • Δημιουργία προπονητικών κέντρων στο δρυοδάσος Φολόης -  ελατοδάσος Λαμπείας – Αλιφείρας.
 • Αθλητικό κέντρο Αρχαίας Ολυμπίας: Δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου με διεθνή ακτινοβολία). Υπάρχει έκταση αγορασμένη  100 στρ -προμελέτη.  Κολυμβητήριο. (Στάδιο, κλειστό γήπεδο, γήπεδα 5 Χ 5 , βόλεϊ, λοιπά υποστηρικτικά κτίρια).
 • Δημιουργία  οργάνωση  ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη λίμνη Πηνειού.
 • Δημιουργία  Οργάνωση  Πίστας Μηχανοκινήτου Αθλητισμού στη λίμνη Μουριάς.      
 • Δημιουργία Ποδηλατικών διαδρόμων  στις  περιοχές  χώρων  ιδιαίτερου φυσικού και οικολογικού ενδιαφέροντος στην Αρχ.  Ολυμπία Διαδρομή Αλφειού, και  περιοχή του Κατάκολου,  του οροπεδίου Φολόης, δασούς Θινών και λίμνης Καϊάφα.
 • Ενίσχυση και  υποστήριξη εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής όπως Συνεδριακά Κέντρα, αίθουσες συνεδρίων, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ,  Μαρίνες,  Ιαματικές Πηγές και τόπους τουριστικής επίσκεψης που συμπληρώνουν την εικόνα της τουριστικής προσφοράς στην Ηλεία και ειδικότερα:
-       Συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός με βασικό άξονα την Αρχ. Ολυμπία
-       Θρησκευτικός τουρισμός σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις Ηλείας   –  Ωλένης &Ολυμπίας – Τριφυλίας.
-       Πολιτιστικός τουρισμός
-       Γαστρονομικός Τουρισμός
-       Θεραπευτικός - Ιαματικός τουρισμός: αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Κυλλήνης, Υρμίνης και Καϊάφα μέσω ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης θεραπευτικού τουρισμού καθώς και άλλων μικρών ιαματικών πηγών
-       Αθλητικός τουρισμός: με  επίκεντρο την  λίμνη  Καϊάφα  την  λίμνη  Πηνειού  και τα  ποτάμια  της  Ηλείας  και την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στη λίμνη της Μουριάς, καθώς και την αξιοποίηση του Οροπεδίου Φολόης για την φιλοξενία και προπόνηση αθλητικών ομάδων.
-       Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός και Τουρισμός  Φύσης  σε ιδιαιτέρου  κάλλους  περιοχές που στην  Ηλείας  .

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ηλεία και Πολιτισμός είναι έννοιες χρονικά και συμβολικά ταυτισμένες. Μύθοι, γεγονότα, θεσμοί, αξίες, κουλτούρες, όλα ενώνονται και υφαίνουν το μεγάλο, αδιαμφισβήτητο και παγκόσμια μοναδικό Ηλειακό πολιτισμικό περιβάλλον.
Η πολιτιστική αναγέννηση και η διαδικασία διασύνδεσης του πολιτισμού με την πραγματική κοινωνία των πολιτών και τις αναπτυξιακές προκλήσεις των καιρών, είναι το ζητούμενο.
Η σύνθεση των τοπικών θεσμών και εμπειριών με τα πιο σύγχρονα μοντέλα πολιτιστικής διαχείρισης είναι το νέο πεδίο δράσης που αναπτύσσεται. Ιδέες και πρόσωπα του χθες και του σήμερα συμμαχούν για να αναδείξουν την Ηλεία ως μεγάλο πρωταγωνιστή του Ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου.
·       Θέσπιση περιοδικών πολιτισμικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών ημερίδων με κέντρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες και φιλοξενίας οργανωμένων γκρουπ από όλο τον κόσμο.                    
·       Ενίσχυση για ανάπτυξη των  και Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών των :
-        Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και του Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας  και Ανάδειξη του φεστιβάλ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» σε κυρίαρχο Ηλειακό θεσμό με παγκόσμια ακτινοβολία σε συνεργασία με τους Δήμους της Ηλείας.
-       Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας                                
-       Φεστιβάλ Αρχαίας  Ήλιδας
 •  Διασύνδεση και προβολή μνημείων, χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς και μουσείων για τη δημιουργία δικτύων - πολιτιστικών διαδρομών (θεματικών, ιστορικών κλπ), Ακολουθώντας την πορεία του Ολυμπιακού πνεύματος, Διαδρομή του αρχαίου περιηγητή Παυσανία, Φράγκικα μνημεία της Ηλείας, Ιστορικές Μονές και εκκλησίες, Παραδοσιακά ορεινά χωριά       
 • Σύσταση του Ιδρύματος ή Ιδρυμάτων για δυο μεγάλους διανοητές της Ηλείας  , ως κέντρου διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και προαγωγής της επιστημονικής έρευνας, ως  χρέος φροντίδας και   διαφύλαξης της  μνήμης τους , που  υπήρξε πρωτοποριακή και συνέβαλε καθοριστικά στην ουσιαστική επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της σύγχρονων προβλημάτων και πανανθρώπινων αξίων  και που είναι :
.   Ο Παναγιώτης Κονδύλης  (1943-1998) συμπεριλαμβάνεται πιθανότατα στους σημαντικότερους Έλληνες διανοητές του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα.
.   Ο Σάκης (Διονύσης) Καράγιωργας (Πύργος Ηλείας, 1930—17 Αυγούστου 1985) , Οικονομολόγος και Πανεπιστημιακός καθηγητής, Διανοούμενος, Αντιστασιακός, “ο πάντα πολιτικός αγωνιστής”, Πρύτανης του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Η έδρα των Ιδρυμάτων να είναι ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία, Λέπρεον όπου έχον γεννηθεί οι  διανοητές σε κτίρια που υπάρχουν και θα εκσυγχρονιστούν.
 • Σύσταση δυο πρωτοποριακών μουσείων και σχολών  για δύο μεγάλους Ηλείους οι οποίοι είναι οι :
¨     Σίμων Καράς (1903-1999) Μουσικολόγος και ερευνητής της Ελληνικής μουσικής παράδοσης και κληρονομιάς που  χάρη στην πολύχρονη και επίπονη ερευνητική του προσπάθεια διασώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής, την οποία κατέγραψε σε όλο το φάσμα της ελληνικής επικράτειας.

Μουσείο, εκθετήριο και σχολή παραδοσιακής μουσικής του  Σίμωνα Καρά που υπήρξε ο κορυφαίος μουσικολόγος και ερευνητής της Ελληνικής μουσικής παράδοσης και κληρονομιάς στο Λέπρεο της Ολυμπίας.
¨     Λυκούργος Αγγελόπουλος (1941-2014) Μυθικός πρωτοψάλτης και ιδρυτής της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας ,κορυφαία μορφή του ελληνικού πνευματικού βίου και πολιτισμού , ιδανικός αντιπρόσωπος του ελληνοβυζαντινού μουσικού πολιτισμού

Μουσείο και σχολή Ψαλτικής και Βυζαντινής Μουσικής εκθέτοντας το τεράστιο έργο αλλά και διδάσκοντας το έργο του  Άρχοντα  Πρωτοψάλτη  Λυκούργου Αγγελόπουλου στον Πύργο.
 • Καταγραφή του λαογραφικού πλούτου του νομού Ηλείας και δημιουργία δικτύου λαογραφικών μουσείων του Νομού με στόχο την συνδυασμένη επισκεψιμότητα τους.
 • Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης των τίτλων των βιβλιοθηκών του νομού και ανάδειξη της βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας σε Πνευματικό Κέντρο και Βιβλιόφιλο Οργανισμό Διεθνούς Εμβέλειας.
 • Διεξαγωγή πολιτιστικών Αγώνων για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με στόχο την ανάδειξη νέων δημιουργών. Ενίσχυση νεανικών μουσικών και θεατρικών σχημάτων.
 • Ανάπτυξη Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας.
 • Δημιουργία Διεθνούς Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Ηλείας.
 • Στήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων σωματείων και κίνητρα για τη δημιουργία νέων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.   
 • Δημιουργία προπονητικών κέντρων στο δρυοδάσος Φολόης -  ελατοδάσος Λαμπείας – Αλιφείρας για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού
 • Αθλητικό κέντρο Αρχαίας Ολυμπίας: Δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου με διεθνή ακτινοβολία). Υπάρχει έκταση αγορασμένη  100 στρ -προμελέτη.  Κολυμβητήριο. (Στάδιο, κλειστό γήπεδο, γήπεδα 5 Χ 5 , βόλεϊ, λοιπά υποστηρικτικά κτίρια)
 • Δημιουργία  οργάνωση  ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη λίμνη Πηνειού (Η λίμνη δεν έχει κυματισμό και προσφέρεται ως αντιαθλητικό κέντρο για προετοιμασία ομάδων και υπάρχει οικίσκος φύλαξης σκαφών.)
 • Δημιουργία  κολυμβητηρίων σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νομού
 • Δημιουργία  Οργάνωση  Πίστας Μηχανοκινήτου Αθλητισμού στη λίμνη Μουριάς.      
 • Αναβάθμιση κολυμβητηρίου Πύργου και κλειστών αθλητικών κέντρων (Πύργου –  Αμαλιάδας, Ολυμπίας κλπ ) για θέρμανση- ψύξη  με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων  ή γεωθερμική ή συνδυασμού αυτών  με σκοπό τη δραστική μείωση των λειτουργικών του εξόδων (πετρέλαιο, ρεύμα κλπ).
 •  
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η κατάθεση της γνώμης μου ,«Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» που  έχει μέγεθος 88 σελίδων και 25.οοο λέξεων είναι συγκροτημένη ως εξής :

1.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
2.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ   ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 
3.
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 
4.
ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .
5.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΗΛΕΙΑ.
6.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
7.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ .
8.
ΟΙ  ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & Η ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΤΗΣ    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ.
9.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
10.
ΗΛΕΙΑ: ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ.:ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  & ΑΠΕΙΛΕΣ.
-   Δυνατά Σημεία
-   Αδυναμίες
-   Ευκαιρίες
-   Απειλές
11.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΣΧΕΔΙΟ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
12.1.
Άξονας  Προτεραιότητας 1«Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών»
-   Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Μεταφορές     
-   Βασικές Υποδομές Δικτύων
-   Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών
-   Ενέργεια
-   Άλλες Υποδομές
-   Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπιας
-   Ανασύσταση πυρόπληκτων περιοχών
12.2.
Άξονας Προτεραιότητας 2 «Παραγωγικό  περιβάλλον -τομεις: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής – τουρισμός »
-   Πρωτογενής τομέας: Γεωργία-Κτηνοτροφία  – Αλιεία
-   Δευτερογενής τομέας
-   Τριτογενής τομέας-Τουρισμός
12.3.
Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων»
-   Περιβάλλον
-   Κλιματική αλλαγή – Πολιτική Προστασία- Φυσικές καταστροφές 
-   Διαχείριση υδάτινων πόρων
-   Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Αστική Ανάπτυξη
-   Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων – Ρύπανση
12.4.
Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
-   Υγεία και Πρόνοια.   
-   Κοινωνία ίσων ευκαιριών και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
-   Πρόσβαση στην απασχόληση καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.
-   Εκπαίδευση,  Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση .
12.5.
Άξονας Προτεραιότητας 5 Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
-   Εκπαίδευση    
-   Ερεύνα   τεχνολογία.
-   Καινοτομία.
-   Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
12.6.
Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»
-   Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
-   Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομίας.


1 σχόλιο:

 1. Ελπίζω όλη αυτή η σοβαρή προσπάθεια που έκανες στην έρευνα και κωδικοποίηση όλων των παραμέτρων γιά την οικονομική ανάσα αυτού του τόπου να βρεί σύντομα ευήκοα ώτα.
  Αν όχι να βρείς εσύ προσωπικά την δύναμη να συγκροτήσεις την κατάληλη ομάδα συνεργατών που θα διεκδικήσει δυναμικά αξιόλογη θέση στις Επόμενες περιφεριακές ή Δημοτικές εκλογές.
  Καλή συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή