Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 8ο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 8ο )Στο σημερινό  όγδοο μέρος  «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσιάζω την δεύτερη  ενότητα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της συγκεκριμενοποίησης των προτάσεων μου για τον  «Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» .


Υπενθυμίζω ότι  στο πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Στο πέμπτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκλήρωσα   τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1, στους τομείς  που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας
Στο έκτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/6.html  » παρουσίασα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής».

Στο έβδομο μέρος ( http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/7.html  ) παρουσίασα την πρώτη ενότητα  τηςσυγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής». Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» και ειδικότερα την ενότητα «Για την προστασία και την ανάδειξη του Περιβάλλοντος της  Φυσικής Κληρονομίας  και αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής»


ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η στροφή στην πραγματική οικονομία, μετά την κρίση του, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συνδυαστεί η οικιστική ανάπτυξη, με την  κινητοποίηση του άκρως ανταγωνιστικού  τομέα της κατασκευής, δημιουργό θέσεων εργασίας και ιστορικά κύριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Σχεδιασμός με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες που θα  προσδιορίζουν τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας, θα υποδεικνύουν ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων και τις προγραμματικές κατευθύνσεις, θα δίνουν τις κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός των οικισμών που απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης.
Τέτοιες δράσεις και ενέργειες είναι:
·       Ολοκλήρωση της ύδρευσης των πόλεων και οικισμών από τον Ερύμανθο και το φράγμα Πηνειού.
·       Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ως κλειδί για την ισόρροπη ανάπτυξη, στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού και με βάση τον δημοκρατικό προγραμματισμό για την βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ηλείας.
·       Η ρύθμιση των συγκρούσεων γης Β' κατοικίας - τουρισμού στις Δυτικές και ΝΔ ακτές, έλεγχος και οργάνωση της ανάπτυξης σε όλη την παράκτια ζώνη  και επίλυση του προβλήματος των αυθαιρέτων.
·       Η ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου με έμφαση στα οικιστικά κέντρα 2ου και 3ου επιπέδου (Πύργος, Αμαλιάδα, Βάρδα, Λεχαινά, Ανδραβίδα,  Γαστούνη, Βαρθολομιό, Αρχαία Ολυμπία, Κρέστενα, Ζαχάρω), με προώθηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, προώθηση των υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων, και με αναβάθμιση και επέκταση του κοινωνικού εξοπλισμού.
·       Αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής και της αστικής υποδομής των οικισμών, με τη σύνταξη ενός ιεραρχημένου προγράμματος έργων και επεμβάσεων.
·       Ενίσχυση  υλοποίησης ολοκληρωμένων δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στα αστικά κέντρα της Ηλείας.
·       Ενίσχυση  υλοποίησης  αποτελεσματικότερης σύνδεσης των χρήσεων γης με τις απαιτούμενες μετακινήσεις στο πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού και της Ορθολογική χωρική οργάνωση αστικών περιοχών.
·       Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών και πιλοτικές εφαρμογές καθαρών μέσων μετακίνησης σε αστικές περιοχές.
·       Ανανέωση στόλου οχημάτων δημόσιας (μαζικής) μεταφοράς με οχήματα εναλλακτικής τεχνολογίας στον αστικό και υπεραστικό χώρο.
·       Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμου σχεδίου αειφόρου ενέργειας για την Αρχαία Ολυμπία και ιδιαίτερα για τον φωτισμό του αρχαιολογικού χώρου, των μουσείων και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Πιο αναλυτικά:
·       Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
-       Ουσιαστική και ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων που συνίσταται στην πρόληψη, μείωση, διαλογή στη πηγή, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση αυτών, μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.
-       Οι δράσεις του διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα.
.   Στο πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας, δήμου) βρίσκεται η οικιακή κομποστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, ένα πυκνό δίκτυο σημείων συλλογής για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα ειδικά απόβλητα και τα ανακτήσιμα υλικά, τη δυνατότητα κατασκευής μικρής κλίμακας μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης ήπιας τεχνολογίας, καθώς και διαλογή στην πηγή με σύστημα 4 κάδων.
.   Στο δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων),  δημιουργία αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, μονάδες επεξεργασίας προσανατολισμένες στην περαιτέρω ανάκτηση και κομποστοποίηση, μονάδες επεξεργασίας αδρανών και Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
.   Στο τρίτο, τέλος, επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας ή περιφέρειας), δίκτυο αποκεντρωμένων και άρτια οργανωμένων χώρων ασφαλούς διάθεσης ή και με παράπλευρη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων, που θα δέχονται για υγειονομική ταφή τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων

-       Ενίσχυση δράσεων για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων ακολουθώντας την ιεράρχηση: πρόληψη - προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση - άλλου είδους ανάκτηση για τα μη ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. ανάκτηση ενέργειας) – διάθεση:
.   Καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών συσκευασίας, όπως προγράμματα διαλογής στην πηγή, μονάδες ανακύκλωσης κ.λπ.
.   Κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.).
.   Καινοτόμα προγράμματα και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ότι αφορά την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την ανακύκλωση και γενικότερα την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.
·       Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων και σύνδεσή τους με βιολογικό καθαρισμό Νομού Ηλείας
  • Κάλυψη των κενών που έχουν απομείνει σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ:
.   Σε οικισμούς, ιδίως της παράκτιας ζώνης.
.   Κατασκευή  Βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων στους πρώην Δήμους Φολόης, Ωλένης και δεξαμενές συγκέντρωσης λυμάτων στους Δήμους Λασιώνος, Λαμπείας, Ανδριτσαίνας, Αλιφείρας           
.   Εκσυγχρονισμός Βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων λειτουργούν στους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου, Σκιλλούντος, Ζαχάρως, Αμαλιάδος, Λεχαινών, Ανδραβίδας, Τραγανού, Γαστούνης, Βαρθολομιού.
·       Διαχείριση αποβλήτων παραγωγικών μονάδων, ελαιοτριβείων ,πλαστικών γεωργικών  απορριμμάτων και   αγροτοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης.
·       Ύδρευση.
-   Επέκταση αγωγού  Ύδρευσης Δήμων &Κοινοτήτων Νομού Ηλείας από Ερύμανθο ποταμό για την κάλυψη της ύδρευσης των  υπολοίπων Δ.Δ. του Δήμου  Πύργου και Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και των Δήμων Σκιλλούντος και  Ζαχάρως.
-   "Επέκταση αγωγού  Ύδρευσης Δήμων &Κοινοτήτων Δήμων Κάμπου  Νομού Ηλείας  από το φράγμα Πηνειού για την κάλυψη της ύδρευσης των  υπολοίπων Δ.Δ. των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού, Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
-   Εκσυγχρονισμός δικτύων Ύδρευσης  ορεινών Δήμων &Κοινοτήτων Νομού Ηλείας.
-   Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος.
-   Κατασκευή , συντήρηση και ανακατασκευή εσωτερικών  δικτύων (πεπαλαιωμένα δίκτυα) ύδρευσης πολεων και  Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων και σύνδεσή τους με τα 2 μεγάλα έργα ύδρευσης του  Νομού Ηλείας.
·       Αποκατάσταση τοπίου από ανενεργούς παράγοντες όχλησης και μείωση της οπτικής όχλησης  και Ρύπων (Απορρίμματα – Λύματα- Άχρηστα αντικείμενα  ) σε διαδρομές τουριστικές , μεγάλης  κυκλοφορίας και ιδιαίτερου κάλλους.»
·       Αποκατάσταση ΧΑΔΑ της Ηλείας  που δεν έχουν αποκατασταθεί.
·       Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών Αρχαίας Ολυμπίας με:
-   Δημιουργία parking στην είσοδο της Πόλης και
-   Σύστημα μεταφοράς τους στον Αρχαιολογικό Χώρο  με ήπια μεταφορικά μέσα (μίνι τραμ )διάμεσου της αγοράς 2. 500.000.
·       Αστικές αναπλάσεις των  πολεοδομικών  ενοτήτων πόλεων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: περιμετρικά Μουσείων, Εκθέσεων,  καθώς και  αστικής ανάπλασης εγκαταλελειμμένων οικοδομικών τετραγώνων , σταθμών βιομηχανικών κτιρίων.
·       Επίλυση προβλημάτων κυκλοφορίας, προσβασιμότητας, στάθμευσης και ελλιπών δικτύων αστικών μεταφορών
·       Διαχείρισης του παραλιακών  μετώπων  της Ηλείας  με ιδιαίτερη στόχευση τις περιοχές των αυθαιρέτων .
·       Προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών οικισμών, και της προστασίας των αξιόλογων κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και άλλων ιστορικών κτιρίων και χώρων, σημαντικών για την ταυτότητα της πόλης
·       Δικτύωση οικισμών μεσαίας κλίμακας (κεφαλοχώρια) στην κατεύθυνση της «όμορφης» εξειδίκευσης   με την ανάδειξη μικρής κλίμακας στοιχείων ομορφιάς και ταυτότητας.
·       Διαδημοτικά και ενδημοτικά  τόξα ανάπτυξης με την αξιοποίησης σημαντικών αναπτυξιακών πόρων που έχει κάθε  συγκεκριμένη περιοχή σε μία προσπάθεια σύγκλισης προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σημαντικών αναπτυξιακών πόλων σε περιοχές ( Κάμπος Ηλείας, Πηνεία, Ορεινή Ηλεία, κλπ) και γεωγραφικών ενοτήτων όπως της Επ. Ολυμπιας.
·       Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και μεμονωμένα έργα με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές της Ηλείας  (σε όλες τις πόλεις) με ,
-      Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου (πάρκα) στα αστικά και ημιαστικά  κέντρα.
-      Εκτεταμένα  δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων).
-      Αστικές  αναπλάσεις δρόμων πλατειών των πόλεων Πύργου, Αμαλιάδας και ημιαστικών κέντρων.
-      Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών εσωτερικής οδοποιίας - ηλεκτροφωτισμοί χωριών.
-      Ανάδειξη  - ανάπλαση περαστικών δασών -πάρκα αναψυχής- αστικό πράσινο.
-      Χώροι στάθμευσης και αναψυχής Πύργου-Αμαλιάδας.
-      Αναπλάσεις ιστορικών κέντρων - ανάπλαση όψεων ιδιωτικών κτηρίων.       
·       Αντιμετώπιση  του Χωροταξικού και Πολεοδομικού προβλήματος σε όλη την έκταση του Νομού  τόσο στον παράκτιο όσο και  στον ορεινό χώρο στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης.
-      H εκπόνηση ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ  και στους 7 Δήμους του Νομού. Επιτάχυνση των διαδικασιών, ανάθεση και ολοκλήρωση των 13 μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
-      Η εκπόνηση Χωροταξικού Σχεδίου στη χωρική ενότητα του Ν. Ηλείας .
-      Η προώθηση του «Οργανισμού Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού» .
-      Κήρυξη της Ηλείας ως Περιοχής Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων .
-       Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στις ευρύτερες αστικές περιοχές του Νομού, που θα δώσει διέξοδο και στο πρόβλημα των αυθαιρέτων που ταλανίζει δεκαετίες τώρα  το Νομό.
-      Ο Σχεδιασμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων.
-      Ο Σχεδιασμός Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης.
-       Τροποποίηση ΖΟΕ
-       Πολεοδομικά σχέδια.
-      Οριοθέτηση οικισμών και επέκταση υφιστάμενων.
-      Οργάνωση - ρύθμιση συγκρούσεων γης κατοικίας - πολεοδομικές ρυθμίσεις αυθαίρετων.
-      Ολοκλήρωση οριοθέτησης ποταμού Αλφειού, Πηνειού  και διαχείρισης των οικοσυστημάτων.
-      Δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου χωρικού σχεδιασμού για υποδομές, βιοτεχνίες, έργα προστασία περιβάλλοντος, ξενοδοχείων,  και λοιπών μονάδων υποδομών και των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικού έλεγχου απο υπηρεσίες
·       Επικαιροποίηση (νέα )και αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
·       Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αυθαίρετα

Το πρόβλημα των αυθαιρέτων αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό , χωροταξικό ,και περιβαλλοντικό πρόβλημα γιατί αφορά συνολικά σε πάνω από 22.000 κτίσματα σε δημόσιες ή δημοτικές (Γλύφα) εκτάσεις και πάνω από 80.000 άτομα , επιδρά και καθορίζει την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Δημιουργήθηκαν με την ανοχή της πολιτείας και προς όφελος των κάθε είδους πελατειακών σχέσεων και μικρών ή μεγάλων οικονομικών συμφερόντων .

Το πρόβλημα των αυθαιρέτων δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες όταν η δημόσια περιουσία ιδιοποιείται από λίγους που τώρα ζητούν νομιμοποίηση ( και με μεγάλη πιθανότητα να γίνει ) ενώ όσοι σεβάστηκαν την δημόσια περιουσία να μην έχουν παραθεριστική κατοικία αλλά και δυσκολία πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό την θάλασσα .

Απαιτείται Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στις ευρύτερες αστικές περιοχές του Νομού, που θα δώσει διέξοδο και στο πρόβλημα των αυθαιρέτων που ταλανίζει δεκαετίες τώρα το Νομό και γι’αυτό απαιτείται η εκπόνηση « ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΣΟΑΠ)» της Παραλιακής Περιοχής του Νομού Ηλείας, σύμφωνα με την Ελληνική Χωροταξική – Περιβαλλοντική και Πολεοδομική Νομοθεσία( Απαιτείται έκδοση ΚΥΑ).
Το θέμα αυτό στην τελευταία αναθεώρηση του « ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΔΕ » δεν αντιμετωπίσθηκε.

Αυτή η εκκρεμότητα πρέπει να παύσει οριστικά με τις εξής παραμέτρους :
.   Το θέμα να επιλυθεί σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού και πράσινης ανάπτυξης του παραλιακού οικοσυστήματος του Νομού μας και όχι με αποσπασματικό τρόπο .
.   Άνοιγμα Δημοκρατικού διάλογου της ΠΔΕ με τους Δήμους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, προκειμένου να προταθούν σωστές, δίκαιες και περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.
.   Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων της Παραλιακής Περιοχής του Νομού Ηλείας, σύμφωνα με την Ελληνική – Χωροταξική – Περιβαλλοντική και Πολεοδομική Νομοθεσία.
.   Προσδιορισμός ζώνης Αιγιαλού και παραλίας .
.   Δυνατότητα ρύθμισης (εξαγοράς) των εκτάσεων που έχουν καταλειφθεί από τους οικιστές .
.   Συνολική ρύθμιση των παραλιακών εκτάσεων με οικιστικά σύνολα ενταγμένα στο αναπτυξιακό σχεδιασμό , με πολεοδόμηση , κοινοχρήστους χώρους και τελικά μετατροπή της άναρχης δόμησης σε σύγχρονα παραθεριστικά κέντρα .
.   Αυστηροποίηση της νομοθεσίας και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της για να μην δημιουργηθεί νέα γενιά αυθαιρέτων.
.   Δυνατότητας πρόσβασης όλων στο δημόσιο αγαθό , την θάλασσα , στην απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας και δημιουργία οργανωμένων παραλιών.

Στην επόμενο ‘ένατο θα υπάρξει παρουσίαση της πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
-   Υγεία και Πρόνοια.   
-   Κοινωνία ίσων ευκαιριών και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
-   Πρόσβαση στην απασχόληση καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.
-   Εκπαίδευση,  Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου