Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» ΜΕΡΟΣ 5ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ 5ο :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ


Συνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  με το όποιο γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

       ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:

4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
(Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων. Μουσεία –εκθέσεις. Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία. Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός. )
6.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      
Το παρόν 5ο  μέρος περιέχει:


7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7.1             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
7.2              ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ (Πληθυσμός. Πραγματικός  πληθυσμός. Μόνιμος  πληθυσμός. Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε. Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού. Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης. Διάρθρωση πληθυσμού κατά φύλο. Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά φύλο.)

7.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ενότητα  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» εμπεριέχει το Κεφάλαιο  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ», το Κεφάλαιο «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ» (Πληθυσμός, Πραγματικός  πληθυσμός, Μόνιμος  πληθυσμός, Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε., Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού, Έκταση και πυκνότητα κατοίκησης, Διάρθρωση πληθυσμού κατά φύλο, Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο.) και το Κεφάλαιο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (ΖΟΕ, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υγεία- περίθαλψη, Λοιπά  στοιχεία).

7.1.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ  
 απασχολείται στη γεωργία (58%).  
Ο Νομός είναι ο πρώτος παραγωγός τομάτας και πατάτας στην χώρα, ο 5ος όσον αφορά στα εσπεριδοειδή και 6ος στο ελαιόλαδο.

Γενικά χαρακτηρίζεται από το ειδικό βάρος των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα και ως ένα βαθμό από την παροχή υπηρεσιών, κυρίως τουριστικών.
Ο Νομός Ηλείας υπάγεται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και γεωγραφικά στο  γεωγραφικό  διαμέρισμα της Πελοποννήσου , έχει έκταση 2.618 τετρ. χλμ. περίπου και πληθυσμό 159.300 κατοίκους (10ος μεγαλύτερος σε πληθυσμό), καταλαμβάνοντας ποσοστό 23,06% της συνολικής έκτασης και 23,5% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας αντιστοίχως (3ος κατά μέγεθος) και μέση πυκνότητα πληθυσμού 60,85 κατοίκους/τετρ. χλμ. κατοίκους.

Πρωτεύουσα είναι ο Πύργος  και δεύτερη σε πληθυσμό πόλη η Αμαλιάδα με 15.232 κατοίκους και ακολουθούν η Γαστούνη, τα Κρέστενα και η Ζαχάρω. Υπάρχουν επίσης σημαντικές κωμοπόλεις και χωριά.
Ο Νομός διοικητικά διαιρείται σε δύο επαρχίες: 1. Επαρχία Ηλείας και 2. Επαρχία Ολυμπίας.
Με βάση το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στο νομό συγκροτήθηκε τελικώς σε 7 Δήμους.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας αποτελείται από 7 Δήμους
1.   Δήμος Πύργου (Κωδικός νέου ΟΤΑ: 9141) με έδρα τον Πύργο, που προέκυψε από την ένωση των Καποδιστριακών Δήμων: Πύργου, Ωλένης, Ιάρδανου και Βώλακος
2.   Δήμος Ήλιδας (Κωδικός νέου ΟΤΑ: 9139) με έδρα την Αμαλιάδα, που προέκυψε από την ένωση των Καποδιστριακών Δήμων: Αμαλιάδας και Πηνείας.
3.   Δήμος Ζαχάρως (Κωδικός νέου ΟΤΑ: 9138) με έδρα την Ζαχάρω, που προέκυψε από την ένωση των Καποδιστριακών Δήμων: Ζαχάρως και Φιγαλείας
4.   Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (Κωδικός νέου ΟΤΑ: 9136) με έδρα τα Κρέστενα, που προέκυψε από την ένωση των Καποδιστριακών Δήμων: Σκιλλούντος, Ανδρίτσαινας και Αλιφείρας
5.   Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (Κωδικός νέου ΟΤΑ: 9137) με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, που προέκυψε από την ένωση των Καποδιστριακών Δήμων: Αρχαίας Ολυμπίας, Λασιώνος, Λαμπείας και Φολόης
6.   Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Κωδικός νέου ΟΤΑ: 9135) με έδρα τα Λεχαινά, που προέκυψε από την ένωση των Καποδιστριακών Δήμων: Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Ανδραβίδας και Βουπρασίας
7.   Δήμος Πηνειού (Κωδικός νέου ΟΤΑ: 9140)  με έδρα τη Γαστούνη, που προέκυψε από την ένωση των Καποδιστριακών Δήμων: Γαστούνης, Βαρθολομιού και Τραγανού.


7.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ –ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΘΡΩΣΗ Η Ηλεία έχει:
Πραγματικό πληθυσμό:161.226
Μόνιμο  πληθυσμό:159.300
Νόμιμο πληθυσμό:182.463

Πραγματικός  πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Μόνιμος  πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Νόμιμος  πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό.

7.2.1.  Πληθυσμός
Τα πληθυσμιακά δεδομένα της Ηλείας  ακολουθούν πτωτική τάση του Νομού και όλων των Δήμων (πλην του Πηνειού) (σε μεγαλύτερη ένταση από το σύνολο της χώρας και της ΠΔΕ), όπως προκύπτει από τα στοιχεία της απογραφής του 2011, σε σχέση με τα στοιχεία της αντίστοιχης απογραφής του έτους 2001.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2001, ο Νομός Ηλείας παρουσιάζει μείωση 17,2%.
Σημειώνεται ότι κατά τις δεκαετίες 1981-1991 και 1991-2001 ο Νομός είχε παρουσιάσει σημαντική πληθυσμιακή ανάκαμψη (1981: 160.305 κάτοικοι, 1991: 179.429 κάτοικοι, 2001: 193.288 κάτοικοι).
Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στους Δήμους που επλήγησαν σε μεγαλύτερη ένταση και έκταση από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 (Ζαχάρω -41,9%, Ανδρίτσαινα-Κρέστενα -35,2%, Αρχαία Ολυμπία 32,5% κλπ).

7.2.2.   Πραγματικός  πληθυσμός7.2.3.    Μόνιμος  πληθυσμός


Ο πληθυσμός της Ηλείας (απογραφή του 2011) είχε μείωση 17,2 %:
.   Η Ηλεία το 2011 159.300 κατ., το 2001 : 193.288  κατ. (-33.988 ή -17,2%) (Αιτωλοακαρνανίας - 6,7% και της Αχαΐας -3,8% )
.   Κατά τις δεκαετίες 1981-1991 και 1991-2001 ο Νομός είχε παρουσιάσει σημαντική πληθυσμιακή ανάκαμψη (1981: 160.305 κάτοικοι, 1991: 179.429 κάτοικοι, 2001: 193.288 κάτοικοι.

7.2.4.    Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
7.2.5.    Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού


7.2.6.    Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης

7.2.7.   Διάρθρωση πληθυσμού κατά φύλο
7.2.8.   Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο
Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :

Ο ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
 3. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar-Μνημεία της Φύσης-Προστατευόμενα Τοπία.-Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί-Περιοχες Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Δίκτυο Natura 2000-Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία -Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων-Αξιόλογοι οικισμοί.)
 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ(Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων. Μουσεία –εκθέσεις. Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία. Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός. )       
 3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
 6. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ (Πληθυσμός. Πραγματικός  πληθυσμός. Μόνιμος  πληθυσμός. Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε. Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού. Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης. Διάρθρωση πληθυσμού κατά φύλο. Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο.)
 7. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 9. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΓΕΘΗ   ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ( Κατά κεφαλή ΑΕΠ. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής.)
 10. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
 12. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ( Απασχόληση –Συνταξιούχοι- Επιδόματα. Συνταξιούχοι. Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων. Ανεργία στο νομό )
 13. ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι)
 14. ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .( Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08). Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού)
 15. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ( Γεωργία - Φυτική παραγωγή. Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας.  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παραγωγής. Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή. Μελισσοκομία. Δάση. Αλιεία. Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης.)
 16. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
 17. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
 18. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ( Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Τουριστική  υποδομή. Διανυκτερεύσεις . Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων .Ειδική τουριστική υποδομή. Κρουαζιέρα.)
 19. ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
 20. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.(Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια. Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια.)
 21. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
25.  ΑΡΔΕΥΣΗ
26. ΥΔΡΕΥΣΗ
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
28. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
29.                        ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΕΔΑΦΟΣ
30. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)( Υδροηλεκτρική ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Αιολικά πάρκα.)
31.  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ ( Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων)
32. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.)
33.                        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
34.                        ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου