Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Το νερό της Αμαλιάδας, του Κάμπου και όλης της Ηλείας: Ψέματα, αναλύσεις και εξηγήσεις

Το νερό της Αμαλιάδας, του Κάμπου και όλης της Ηλείας: Ψέματα, αναλύσεις και εξηγήσεις  

Και ενώ πέρασαν 20 ημέρες από το πρωτοφανές σκάνδαλο, αυτό της διακοπής  υδροδότησης της Αμαλιάδας και του Κάμπου λόγω της αναστολής λειτουργίας  του Διυλιστηρίου νερού  στο Φράγμα Πηνειού (ενός έργου 22 εκ  εύρω!), αιτία της έντονη  τοξικότητα του νερού ακόμη ,
×          δεν υπάρχει καμιά επίσημη απάντηση για αυτό το εξαπλό σκάνδαλο,
×          δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική, επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, για τις  αιτίες, τα εργαστηριακά αποτελέσματα και τους τρόπους/δυνατότητες (;)  επίλυσης του μεγάλου προβλήματος, αυτού της καταλληλόλητας του πόσιμου νερού για τον μισό νομό Ηλείας και
×          δεν υπάρχει πληροφόρηση   για την ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων από όπου πια  υδρεύεται η περιοχή.

Αντίθετα  όμως,
×          υπάρχει διοχέτευση ανοησιών περί ενεργειών επίλυσης του προβλήματος με την λειτουργία της μονάδας οζόνωσης(που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των επιβαρύνσεων σε σίδηρο και μαγγάνιο),
×          υπάρχει η τσαρλατάνικη ενημέρωση (χωρίς επίσημα στοιχεία) ότι η τιμή του του μαγγανίου από 890 mg/l μειώθηκε στα  360 mg/l, δηλαδή από 18 φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, έπεσε στις φορές.

Τα αφορώντα την διαχείριση του πόσιμου νερού και που άπτονται της δημόσια και ατομικής υγείας των πολιτών, απαιτούν  πλέρια  δημοσιότητα και ενημέρωση γιατί όποιος την  κρύβει,  κρύβεται από τον λαό γιατί, … κάτι έχει να κρύψει …

Στο προηγούμενο άρθρο μου «Το εξαπλό σκάνδαλο με το νερό της Αμαλιάδας και του Κάμπου»(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/blog-post_24.html ) είχα θέσει αναλυτικά τα θέματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους πολίτες και περιείχαν ευθείς κατηγορίες για σκάνδαλα που αφορούν την χρηστή διαχείριση του Δημοσίου  Χρήματος, την αναγκαία υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και την τεράστια  υπευθυνότητα  που απαιτείται να έχουν  οι Δημόσιες  αρχές στα θέματα  που αφορούν την υγεία των πολιτών.

Σωστά είπε ο Δήμαρχος Ήλιδας και πρόεδρος  του Συνδέσμου Ύδρευσης «Πηνειός» Χρήστος  Χριστοδουλόπουλος  (25/11/2016 ) πως «Το θέμα με το νερό του διυλιστηρίου είναι πολύ σοβαρό, καθώς αφορά την υγεία των πολιτών και δεν παίζει κανείς με αυτό»  αλλά στην πράξη πράττει το αντίθετο!

Κανείς δεν πρέπει  παίζει με την υγεία των πολιτών αλλά και να μην  τους εμπαίζει !

Διότι  είναι εμπαιγμός όταν ανακοινώνεται η λειτουργία της μονάδας οζόνωσης για να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα των επιβαρύνσεων σε σίδηρο και μαγγάνιο ενώ η Οζόνωση δηλαδή η προσθήκη στο νερό υπεροξειδίου του υδρογόνου/ H2O2  έχει στόχο και αποτέλεσμα  την οξείδωση του οργανικού φορτίου και  την απομάκρυνση της οσμής – γεύσης και όχι την αφαίρεση των βαρέων μετάλλων σιδήρου και μαγγανίου,  που συντελείται  με ειδικά συστήματα αποσιδήρωσης & απομαγγανίωσης.
Διότι  είναι εμπαιγμός όταν ανακοινώνεται στις 24/11/2016  η λειτουργία της μονάδας οζόνωσης (δοκιμαστικά), γεγονός που θέτει ερωτηματικά αν λειτουργούν (και αν λειτουργούσαν ) όλες οι μονάδες του Διυλιστήριού Πηνειού (Μονάδα οζόνωσης, Μονάδα διόρθωσης pH, Κροκίδωση, Καθίζηση, Μονάδα διύλισης/Φίλτρα, Απολύμανση με αέριο χλώριο, Μονάδα επεξεργασίας ιλύος), μονάδες που έπρεπε να λειτουργούν και όχι να λειτουργήσουν τώρα δοκιμαστικά !

Και για να υπάρχει σοβαρότητα  πρέπει να αντιμετωπισθούν κα απαντηθούν τα εξής  :

1. Εργαστηριακές  Εξετάσεις του νερού

1.1. Ερωτηματικό  παραμένει αν πραγματοποιούνται αυτές (οι εργαστηριακές  εξετάσεις του νερού)  με βάση τα ισχύοντα και επιβαλλόμενα από   τις νομοθετικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), της ΟΙΚ 46399/1352/1986 «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια οστρακοειδών» και της Εγκύκλιου  ΔΤΓ2/οικ 42736/16-05-2014 «Διαδικασία παρακολούθησης ποιότητας ποσίμου νερού, λειτουργιάς συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας» ;
1.2. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα αν τα  Μικροβιολογικά Εργαστήρια που διενεργούνται  είναι διαπιστευμένα κατά ISO EN 17025 και  από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό  χημικών και  μικροβιολογικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό ώστε να απολύτως εγγυημένα και ασφαλή τα αποτελέσματα τους.
1.3. Να  ενημερώνονται οι  πολίτες για την συχνότητα (άλλες απαιτούνται σε ημερήσια βάση και άλλες σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ), τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των  χημικών παραμέτρων και των υγειονομικών αναγνωρίσεων του νερού. Και αυτό αφορά και τις πρόσφατες αναλύσεις μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, όσο και προ αυτού.
Η Εγκύκλιος ΔΤΓ2/οικ 42736/16-05-2014  επιτάσσει στους Δήμους  «Να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου».
1.4. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ), για την εκτίμηση της ποιότητας του νερού απαιτούνται πέντε ενέργειες: επιτόπια υγειονομική διερεύνηση, χημική επεξεργασία, βιολογική εξέταση, μικροβιολογική εξέταση καθώς και αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και το ζητούμενο αν αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται.
1.5. Η σχετική νομοθεσία επιτάσσει πως υποχρέωση των υπεύθυνων ύδρευσης είναι «να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής, από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.( Εγκ. ΔΤΓ2/οικ 42736/16-05-2014). Το  ζητούμενο είναι αν διενεργούνται οι έλεγχοι αυτοί.

1.6. Όλα τα παραπάνω (1.1.,1.2. ,1.3.,  1.4., 1.5.) αφορούν επίσης  και τις εργαστηριακές εξετάσεις του νερού  που αντλείται  από γεωτρήσεις  στους Δήμους  Ήλιδας, Πηνειού  και Ανδραβίδας- Κυλλήνης και όχι μόνο τις πληθυσμιακές οντότητες (Δ/Δ, Οικισμοί κλπ) που βρίσκονται εντός του ενοποιημένου δικτύου υδροδότησης  από το    έργο «Ύδρευση−Διυλιστήριο από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού», αλλά και αυτές υδροδοτούνται από αυτόνομα δίκτυα υδροδότησης (π.χ. ορεινές και ημιορεινές περιοχές Πηνείας) .2. Δίκτυα Ύδρευσης 

Είναι  γνωστό πως μεγάλα τμήματα του δικτύου ύδρευσης των πόλεων, των κοινοτήτων και  των  οικισμών  έχουν μεγάλα προβλήματα λόγω:
×          Της  ακαταλληλότητα των σωλήνων ύδρευσης του δικτύου διότι αποτελείται από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου στην πλειονότητά τους μεγάλης ηλικίας.
×          Των επιβαρύνσεων του νερού από  την διάβρωση των υφιστάμενων παλαιών μεταλλικές  σωλήνων.
×          Των διαρροών και άρα εισροών από ρηγματωμένες  σωλήνες ύδρευσης. 

Προβλήματα  που απαιτούν,
§  την  εργαστηριακή παρακολούθηση  του νερού, σε όλο το μήκος της διαδρομής του μέχρι το ποτήρι του καταναλωτή,
§  την αντικατάσταση των επικινδύνων σωληνώσεων ( αμιάντου, μεταλλικών, ρηγματωμένων με σωλήνες νεότερου τύπου και ειδικές για ύδρευση αλλά και
§  την ενημέρωση των πολιτών ποια από τα δίκτυα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία ώστε  να παίρνουν τα ανάλογα μέτρα προφύλαξης.

3. Επαρκείς και σοβαρές απαντήσεις

Το μέγεθος του προβλήματος, αυτού  του να τεθεί εκτός λειτουργίας ένα έργο  22 εκ  εύρω απαιτεί διερεύνηση στα εξής:

§
  Η μελέτη καταλληλόλητας του νερού του Φράγματος Πηνειού σε ποια στοιχεία βασίστηκε, ποια  η χρονική  περιόδου  αναφοράς της (πότε πραγματοποιήθηκε ;), αν επικαιροποιήθηκε και γιατί δεν δίνεται στην δημοσιότητα;
§  Ποιοι οι πραγματικοί λόγοι της ρύπανσης και της ακαταλληλότητας του νερού που βέβαια δεν είναι  οι ανόητες εξηγήσεις της έντονης βροχόπτωσης (σε μια περιοχή που βρέχει/έβρεχε έντονα ), ποια η «ιδιαιτερότητα» της ρύπανσης στο φράγμα Πηνειού και όχι σε Πύργο (Ύδρευση Ερυμάνθου) και Πάτρας (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) που υδρεύονται  από την ίδια γεωγραφική περιοχή (ορεινό όγκο του Ερυμάνθου).
§  Η ρύπανση αφορά μόνο τις τιμές του Μαγγανίου και Σιδήρου ή είναι κάτι πολύ ευρύτερο και μεγαλύτερο (υπάρχουν και άλλα στοιχεία επιβάρυνσης πχ κατάλοιπα αγροτικών εκμεταλλεύσεων ;) και γιατί υδροδοτείται η περιοχή από τις γεωτρήσεις που έχουν και αυτές υψηλές τιμές  Μαγγανίου και Σιδήρου;
§  Δεν υπάρχει ένας παραλογισμός στο σκεπτικό «σταματώ την υδροδότηση από το Φράγμα Πηνειού λόγω των τιμών του Μαγγανίου και Σιδήρου και υδροδοτώ από τις γεωτρήσεις που κα αυτές έχουν πρόβλημα  Μαγγανίου και Σιδήρου» ; Γιατί δεν δίνονται οι συγκρικές αναλύσεις στη δημοσιότητα ;
§  Ήταν σε  πλήρη λειτουργία όλες οι μονάδες του Διυλιστηρίου Πηνειού (Μονάδα οζόνωσης, Μονάδα διόρθωσης pH, Κροκίδωση, Καθίζηση, Μονάδα διύλισης/Φίλτρα, Απολύμανση με αέριο χλώριο, Μονάδα επεξεργασίας ιλύος) και αν ναι,  προς τι η αναγγελία ότι στις 25/11/2016 ξεκίνησε τη δοκιμαστική της λειτουργία η Μονάδα Οζόνωσης;  Πως ξεκινά η   λειτουργία  μια μονάδας όταν έπρεπε  να λειτουργεί από τις 23/ 03/2016 που δόθηκε προς πόση το νερό;. Ποιες  μονάδες λειτουργούσαν και ποιες όχι ; Τι νερό έπιναν μέχρι τώρα οι πολίτες ;
§  Υπάρχει  κατασκευαστικό/μελετητικό πρόβλημα  από  στο γεγονός ότι η σύνδεση του Διυλιστηρίου,  του αγωγού προσαγωγής, με το φρεάτιο υδροληψίας και  η απόληψη νερού είναι  από το βάθος της λίμνης  δηλαδή από τον πυθμένα, όπου υπάρχει μεγάλο στρώμα ιλύος (λάσπης),  ισχυρές συγκεντρώσεις  (λόγω της καθίζησης)  βαρέων μετάλλων (όπως το Σίδηρο και το Μαγγάνιο) και όχι από  την επιφάνεια ή από μέσο βάθος του ταμιευτήρα όπως ήταν σωστό ;
§  Υπάρχουν ευθύνες για τα μεγάλα  μελετητικά  και κατασκευαστικά προβλήματα (που και βέβαια υπάρχουν), θα καταλογιστούν ευθύνες ;
§  Ποιος και ποιοι θα ξαναμελετήσουν το έργο και μήπως οι ίδιοι που δεν το πρόβλεψαν και δεν αντιμετώπισαν ; Ποιο είναι το χρονικό διάστημα αποκατάστασης του προβλήματος και ποιο είναι το κόστος ;

4. Τιμολογιακή πολιτική

Είναι δεδομένο πως όλες περιοχές και όλοι οι πολίτες δεν καταναλώνουν ( αν το πίνουν αμφιβάλω ) της ίδιας  ποιότητας νερό,  έτσι λοιπόν  πρέπει να είναι  δεδομένο το στοιχείο της  διαφορετική τιμολογιακή πολιτικής.

Δεν είναι δυνατόν οι καταναλωτές που τους παρέχεται ακατάλληλο νερό προς πόση να πληρώνουν το ίδιο με αυτούς που καταναλώνουν  κατάλληλο και υγιεινό νερό.
Δεν μπορεί να πληρώνει το νερό  ο πολίτης, το νερό που ζημιώνει την υγειά του και καταστρέφει  τις οικιακές  συσκευές του. Να το πληρώνει στην ελάχιστη τιμή  και ανάλογά από την δυνατότητα χρήσης που θα προκύπτει από τις εργαστηριακές αναλύσεις.
Να μην πληρώνει τίποτα όταν το νερό είναι πλήρως ακατάλληλο (πχ θολό)

Για την  τιμολογιακή πολιτική του νερού είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση δύο ακόμη  ζητημάτων:
α.  Η ενιαιοποίηση του τιμολογίου του νερού  αφού πρόκειται για υδροδότηση από  κοινό υδροδοτικό φορέα (Διυλιστήριο Πηνειού),  με κοινό κόστος διαχείρισης και παραγωγής του, με δυνατότητα μικρών αποκλίσεων λόγω πιθανά κάποιων ειδικών συνθηκών
β. Παρουσίαση όλων οικονομικών παραμέτρων διαχείρισης του Διυλιστηρίου  Πηνειού και  της παραγωγής πόσιμου νερού, της ανάλυσης του κοστολογίου και της  τεκμηρίωσης  των τιμών χρέωσης προς τους χρήστες Δήμους και όλα αυτά δημόσια, για να έχουν γνώση οι πολίτες και να μπορούν αντίστοιχα αυτοί να  ελέγχουν τις τιμές του νερού προς αυτούς.
Σημειωτέον  είναι ότι  από Δήμο σε Δήμο  οι τιμές του νερού διαφέρουν παρότι έχουν κοινό προμηθευτή και είναι υψηλή.

Το θέμα είναι ευρύτερο και αφορά ολόκληρη την  Ηλεία

Τα  παραπάνω αναφερόμενα( εκτός των ειδικών  ζητημάτων που αφορούν το  Διυλιστηρίου  Πηνειού) περιλαμβάνουν και συντρέχουν στο σύνολο της Ηλείας σε όλους του δήμους της.

Τα θέματα,
×          των Εργαστηριακών  Εξετάσεων του νερού  (αν πραγματοποιούνται, η συχνότητα τους, η πιστοποίηση του νερού, η δημοσιοποίησητους για γνώση των πολιτών),  
×          της  Τιμολογιακής Πολιτικής  ( διαφορετικές τιμές, υπέρμετρες χρεώσεις, άδικες χρεώσεις για ακατάλληλο νερό ),
×          της  κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα  Δίκτυα Ύδρευσης (αμίαντος, διαβρωμένα, ρηγματωμένα/εισροές, ανάγκης αντικατάστασης τους)  
×          και που σε ορισμένους  συμπληρώνεται με κάποια ειδικά στοιχεία ( π.χ. Πύργος ακατάλληλος κεντρικός αγωγός και προώθησης έργου διάγνωσης βλαβών και όχι  της επίλυσης των αιτιών του δηλ. το προβληματικό δίκτυο- άλλοι είναι οι ..τήλε  λόγοι  )
είναι ταυτόσημα  για το σύνολο της Ηλείας απαιτούν την  ίδια προσέγγιση και χρήζουν της ίδιας αντιμετώπισης .

Όπως  κοινή έπρεπε να είναι δράση, έλεγχος και αντιμετώπιση  αυτών των θεμάτων από τις  υπερκείμενες ελεγκτικές υπηρεσίες  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας), του κράτους και της Κυβέρνησης   και των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών για τα θέματα υγείας των πολιτών,  των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Οικονομίας για τα θέματα μελετών και απόδοσης των έργων και της Δικαιοσύνης στα θέματα που δημιουργούν ερωτηματικά  και που χρήζουν  διερεύνησης…

 Συνολικά το καθαρό νερό απαιτεί, καθαρούς ανθρώπους, καθαρά  έργα, καθαρά δίκτυα, καθαρές εξηγήσεις και  καθαρά χέρια !

Υστερόγραφο :
Για τους πολιτικούς της Ηλείας (Βουλευτές, Περιφέρεια κλπ) καλό είναι να  γυρίσουν πλευρό γιατί θα πιαστούν έτσι που κοιμούνται βαριά, με προσοχή όμως μην ξυπνήσουν και τους διακόψει το όνειρο που βλέπουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου