Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» ΜΕΡΟΣ 6ο : ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΖΟΕ - Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - Δημόσιες Υπηρεσίες - Υγεία- περίθαλψη -Λοιπά στοιχεία

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
ΜΕΡΟΣ 6ο :
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ:  ΖΟΕ - Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - Δημόσιες Υπηρεσίες - Υγεία- περίθαλψη -Λοιπά  στοιχείαΣυνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  με το όποιο γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

       ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:

4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
6.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      
Το  5ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4_21.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ

Στο παρόν 6ο  μέρος περιέχεται :

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)


7.3. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
7.3.1.  Ζ.Ο.Ε.
Στη Δυτική παραλιακή ζώνη, που συγκεντρώνονται τα δύο αστικά κέντρα του Νομού, ο Πύργος και η Αμαλιάδα, καθώς και ημιαστικά κέντρα Βάρδα, Λεχαινά, Βαρθολομιό, Ανδραβίδα, Τραγανό, Γαστούνη, Κρέστενα και Ζαχάρω, έχουν  θεσμοθετηθεί Ζ.Ο.Ε. και το μεγαλύτερο ποσοστό των παραπάνω οικισμών διαθέτει Σχέδιο πόλης. Οι Περιοχές  που βρίσκονται υπό το καθεστώς προστασίας ΖΟΕ καθορίζονται από το ΦΕΚ 1161/1/93 και 86/Β/94).
 7.3.2.  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ στην Ηλεία είναι 16 :


 7.3.3.  Δημόσιες Υπηρεσίες
Στην Ηλεία  λειτουργούν συνολικά δύο (2) Πρωτοδικεία και συγκεκριμένα: Πύργου και  Αμαλιάδας.
Λειτουργούν δύο (2) Λιμεναρχεία, στο Κατάκολο και στην Κυλλήνη.
Λειτουργεί μια (1) Εφορεία Αρχαιοτήτων στην Ολυμπία (Ζ' ΕΠΚΑ).
Ως προς τις υπηρεσίες Δημόσιας Τάξης, στην  Ηλεία λειτουργεί η Αστ. Δ/νση Ηλείας με έδρα τον Πύργο και περιλαμβάνει 11 τμήματα, καθώς και η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αμαλιάδας με ένα αστυνομικό τμήμα.
            Στην Ηλεία βρίσκεται η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας, που περιλαμβάνει 4 πυροσβεστικές υπηρεσίες (Πύργου, Αμαλιάδος, Λεχαινών και αεροδρομίου Ανδραβίδας), καθώς και 2 πυροσβεστικά κλιμάκια (Ολυμπίας και Κρεστένων).
Στην Ηλεία λειτουργεί το τελωνείο Β' τάξης Κυλλήνης.
Τρία (3) πολεοδομικά γραφεία λειτουργούν στην  Ηλεία.
Σε ό,τι αφορά τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες  (ΔΟΥ), λειτουργούν συνολικά δύο (2) ΔΟΥ του Πύργου και της Αμαλιάδας.
Όσον αφορά τον  ΟΑΕΔ, στην Ηλεία λειτουργούν γραφεία στον Πύργο και στην Αμαλιάδα, ενώ το παράρτημα ΙΚΑ Κρεστένων ασκεί αρμοδιότητες ΟΑΕΔ.


 7.3.4.  Υγεία- περίθαλψη

Στις παροχές υγείας και περίθαλψης στην Ηλεία, λειτουργούν τρία (3) Νοσοκομεία,  στην Αμαλιάδα, στον Πύργο και στα Κρέστενα και έξη (6) Κέντρα Υγείας και το «Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες-ΚΕΠΕΠ» στα Λεχαινά.

Οι ανεπτυγμένες κλίνες στην Ηλεία είναι 291, δηλαδή έχουμε αντιστοιχία 354 κατοίκων ανά κλίνη. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον μέσο όρο της χώρας είναι 213 κάτοικοι ανά κλίνη.


Στις μονάδες υγείας απασχολούνται περίπου 756 εργαζόμενοι (ιατρικό παραϊατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό - στοιχεία της 6ης ΥΠΕ).

Αριθμός  εξετασθέντων και νοσηλευθέντων ανά μονάδα στην Ηλεία για τα έτη 2009  είναι  εξετ.173.144 , νοσηλ. 15.445 και το 2010 είναι εξετ 179.619. νοσήλ. 11.625  (στοιχεία της ΥΠΕ

Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2009 ήταν3.372  και το 2010 ήταν  3.372


Επίσης στην Ηλεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν οι παρακάτω Ιδιωτικές Κλινικές:
1.Γενική Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.», Πύργος-δυναμικότητας τριάντα (30) κλινών, με τμήματα καρδιολογικό, χειρουργικό, παθολογικό.
2.«ΙΑΤΡΟΣ -ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», Τραγάνι Αμαλιάδος- δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
Φαρμακεία: Τα φαρμακεία που λειτουργούν είναι 114 (2009

7.3.5.   Λοιπά  στοιχεία
-   Τελεσθέντες Γάμοι  : 2008=588   , 2009=575
-   Γεννήσεις                  : 2008=1.515   , 2009=1.543
-   Θάνατοι                     : 2008=1.924   , 2009=2.002
-   Η Ηλεία ανήκει στους νομούς με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση Ρομά. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ (ΕΔΑ ΠΔΕ, Οκτώβριος 2012), ο πληθυσμός τους με καταγραφή στους Δήμους Πηνειού, Ήλιδας και Πύργου ξεπερνά τα 4.500 άτομα, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στους Δήμους Ήλιδας και Πύργου.
-   Αριθμός Ι.Χ. Αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους =52 (στοιχεία 2007).


Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :

Ο ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
 3. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar-Μνημεία της Φύσης-Προστατευόμενα Τοπία.-Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί-Περιοχες Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Δίκτυο Natura 2000-Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία -Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων-Αξιόλογοι οικισμοί.)
 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ(Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων. Μουσεία –εκθέσεις. Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία. Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός. )       
 3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
 6. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ (Πληθυσμός. Πραγματικός  πληθυσμός. Μόνιμος  πληθυσμός. Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε. Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού. Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης. Διάρθρωση πληθυσμού κατά φύλο. Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο.)
 7. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 9. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΓΕΘΗ   ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ( Κατά κεφαλή ΑΕΠ. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής.)
 10. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
 12. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ( Απασχόληση –Συνταξιούχοι- Επιδόματα. Συνταξιούχοι. Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων. Ανεργία στο νομό )
 13. ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι)
 14. ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .( Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08). Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού)
 15. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ( Γεωργία - Φυτική παραγωγή. Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας.  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παραγωγής. Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή. Μελισσοκομία. Δάση. Αλιεία. Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης.)
 16. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
 17. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
 18. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ( Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Τουριστική  υποδομή. Διανυκτερεύσεις . Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων .Ειδική τουριστική υποδομή. Κρουαζιέρα.)
 19. ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
 20. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.(Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια. Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια.)
 21. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
25.  ΑΡΔΕΥΣΗ
26. ΥΔΡΕΥΣΗ
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
28. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
29.                        ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΕΔΑΦΟΣ
30. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)( Υδροηλεκτρική ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Αιολικά πάρκα.)
31.  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ ( Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων)
32. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.)
33.                        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
34.                        ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου