Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» ΜΕΡΟΣ 7ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
ΜΕΡΟΣ 7ο :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΗΛΕΙΑΣΣυνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» με το 7ο μέρος  της και που περιέχει τα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΗΛΕΙΑΣ

8.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 
Ο Νομός Ηλείας έχει πολυδιάστατη οικονομική ζωή, γεγονός που αντανακλάται σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα και τις υπηρεσίες και κατά δεύτερο λόγο στο δευτερογενή τομέα.
            Ο Νομός Ηλείας παράγει το 0,91% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας.
Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 21,2%, της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του Νομού (στοιχεία 2007), στο δευτερογενή το 14,5% και στον τριτογενή τομέα το 64,2%.
Στη γεωργία αναλογεί το 25% του προϊόντος του νομού (η 3η  υψηλότερη συμμετοχή) και εκεί παράγεται το 3,7% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας (η 7η υψηλότερη συμμετοχή). Είναι η 2η παραγωγός περιοχή τομάτας με 11% της παραγωγής της χώρας, η 2η πατάτας με 9%, η 3η γάλακτος με 4,2%, η 6η εσπεριδοειδών με 5%, η 6η τυριού με 4,2% και η 8η ελαιολάδου με 3,4% της συνολικής παραγωγής το 2003.
Στη μεταποίηση αναλογεί το 3,1% του προϊόντος του νομού και εκεί παράγεται το 0,3% της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής της χώρας.


Το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ του νομού στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας ακολουθεί πτωτική τάση: Από 1% (1.834.000.00€) το 2005, μειώθηκε σε 0,91% (1.892.000.000€) το 2011, ενώ  συγκεντρώνει το  1,6% του πληθυσμού της χώρας.
·         Το συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν του νομού, την περίοδο 2005-2011 επίσης ακολουθεί πτωτική τάση σε σχέση με την παραγωγή του συνολικού Πανελλαδικού Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος και αυξητική τάση  στο Περιφερειακό: Από το 0,95% της χώρας και 18,8% της ΠΔΕ (Ηλεία 1.834.000.000 €, ΠΔΕ 9.735.000.000 €, Ελλάδα 193.050.000.000€), που ήταν το 2005, βρέθηκε στο 0,91% (-0,4%) του συνολικού Πανελλαδικού Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος και 18,8% (+0,9%) της ΠΔΕ το 2010 (Ηλεία 1.892.000.000€, ΠΔΕ 9.595.000.000 €, Ελλάδα 208.532.000.000€).
·         Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του νομού, την περίοδο 2005-2011 επίσης ακολουθεί πτωτική τάση σε σχέση με το Πανελλαδικό και αυξητική τάση (λόγω μείωσης πληθυσμού) στο Περιφερειακό: Από το 64,2% του μέσου όρου της χώρας  και 81% της ΠΔΕ (Ηλεία 11.171 €, ΠΔΕ 13.875€, Ελλάδα 17.403€), που ήταν το 2005, βρέθηκε στο 62,5% (-1,7%) του μέσου όρου της χώρας και 84% (+3%) της ΠΔΕ το 2010 (Ηλεία 11.711€, ΠΔΕ 13.946€, Ελλάδα 18.747€).
Η κατάταξη της Ηλείας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι: 
-    Με κατά κεφαλή προϊόν η Ηλεία 11.711€, (62,5% του Μ.Ο. της χώρας (Μ.Ο. χώρας=100)) που είναι 18.747€ κατατάσσεται 46η μεταξύ των νομών της χώρας και μόλις 41,22% του μέσου όρου της Ε.Ε (στοιχεία 2011).
-   Το 1981 το ΑΕΠ/κάτοικο % Μ.Ο. χώρας για την Ηλεία ανερχόταν σε 80%, το 1991 έπεσε στο 76% και το 2001 κατρακύλησε στο 63%.
-   Στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) όλων των περιφερειών και των νομών των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.: Τόσο το 2000, όσο και το 2008 την καλύτερη θέση στην κατάταξη ανάμεσα στους 1.073 νομούς της Ε.Ε. κατείχε ο Νομός Βοιωτίας (54η το 2000 και 104η  το 2008) και τη χειρότερη ο Νομός Ηλείας (1.066η το 2008 και 1.054η το 2008).
-   Στην ταξινόμηση των Νομών με βάση το επίπεδο κινδύνου φτώχειας: Η Ηλεία έχει δείκτη 35,8% και βρίσκεται στην 41η θέση (Αχαΐα 30,4% , 30η θέση, Αιτωλοακαρνανία 28,6%  26η θέση).
-   Η διάρθρωση του ΑΕΠ του Νομού Ηλείας προέρχεται  κατά 24,64 %  από τον Πρωτογενή Τομέα, 13,14% από το  Δευτερογενή Τομέα και 62,21% απο τον Τριτογενή Τομέα .
·         Η σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται στο νομό, με βάση τα στοιχεία του 2010 είναι:
-   Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 15,8%.
-   Στον δευτερογενή τομέα το 11,2%.
-   Στον τριτογενή τομέα το 73%.

·         Στοιχεία Τουρισμού:
-   Το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό του νομού περιλαμβάνει 81 ξενοδοχεία και καταλύματα με 8.092 κλίνες το 2010 (2006- με 7.820), αύξηση κατά 3,5%.
-   Οι διανυκτερεύσεις είχαν την εξής πορεία:
.   2006:  503.546
.   2007:  827.355 (2007-2006 Ηλεία +64,3% -  πανελλαδικά +13% ) 
.   2008:  747.067(2008-2007 Ηλεία -9%  - πανελλαδικά 0,0 % )
.   2009 : 695.568 (2009-2008 Ηλεία -6,9 - πανελλαδικά 0,0%) 
.   2010:  682.019 ( 2010-2009 Ηλεία  -1,9 % - πανελλαδικά + 1,2%)

-   Πληρότητα:
.   2006: 42,1% στην  Ηλεία και πανελλαδικά 59,8%
.   2007:  47,5% στην  Ηλεία και πανελλαδικά 57 %
.   2008:  44,7% στην  Ηλεία και πανελλαδικά56,7 % 
.   2010:  36,6% στην  Ηλεία και πανελλαδικά 48,1%


·         Στον δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης η Ηλεία στην τιμή ΣΔΕΑ (Συνθετικό Δείκτη Ευημερίας & Ανάπτυξης) είναι στο 17,2% και είναι ο 50ος Νομός της Ελλάδας (Αχαΐα 36,3% 12ος Νομός, Αιτωλοακαρνανία 22% 45ος Νομός).
·         Σε άλλους δείκτες ευημερίας για τον Νομό Ηλείας η κατάσταση έχει ως εξής:
-   Δείκτης αποταμιευτικών καταθέσεων ανά κάτοικο. Η Ηλεία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 43,3% του μέσου όρου της χώρας.
-   Δείκτης νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους. Η Ηλεία βρίσκεται στην 42η  θέση με το 63% του μέσου όρου της χώρας.
-   Δείκτης κατανάλωσης οικιακού ρεύματος ανά κάτοικο. Η Ηλεία βρίσκεται στην προτελευταία θέση από όλους τους νομούς (εκτός της Ροδόπης) με το 65% του μέσου όρου της χώρας.
-   Δείκτης φυσικής αύξησης πληθυσμού ανά 1000 κατοίκους. Η Ηλεία κατέχει την 41η  θέση στους νομούς της χώρας με -3,38%, δηλαδή με φυσική μείωση πληθυσμού.
-   Δείκτης μαθητών δημοτικού ανά 1000 κατοίκους. Η Ηλεία κατέχει την 47η θέση με 50 μαθητές δημοτικού ανά 1000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος της χώρας είναι 57,4 μαθητές ανά 1000 κατοίκους.
·         Tο 39% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του νομού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 44% στο τριτογενή και το 17% στο δευτερογενή.
Με την  έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

       ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:

4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
6.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      
Το  5ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4_21.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ
Το  6ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/6.html  ) και το οποίο περιείχε τα:

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)
Στο παρόν 7ο  μέρος περιέχεται :
 8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :

Ο ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
 3. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar-Μνημεία της Φύσης-Προστατευόμενα Τοπία.-Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί-Περιοχες Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Δίκτυο Natura 2000-Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία -Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων-Αξιόλογοι οικισμοί.)
 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ(Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων. Μουσεία –εκθέσεις. Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία. Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός. )       
 3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
 6. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ (Πληθυσμός. Πραγματικός  πληθυσμός. Μόνιμος  πληθυσμός. Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε. Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού. Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης. Διάρθρωση πληθυσμού κατά φύλο. Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο.)
 7. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 9. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΓΕΘΗ   ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ( Κατά κεφαλή ΑΕΠ. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής.)
 10. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
 12. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ( Απασχόληση –Συνταξιούχοι- Επιδόματα. Συνταξιούχοι. Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων. Ανεργία στο νομό )
 13. ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι)
 14. ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .( Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08). Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού)
 15. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ( Γεωργία - Φυτική παραγωγή. Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας.  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παραγωγής. Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή. Μελισσοκομία. Δάση. Αλιεία. Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης.)
 16. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
 17. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
 18. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ( Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Τουριστική  υποδομή. Διανυκτερεύσεις . Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων .Ειδική τουριστική υποδομή. Κρουαζιέρα.)
 19. ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
 20. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.(Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια. Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια.)
 21. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
25.  ΑΡΔΕΥΣΗ
26. ΥΔΡΕΥΣΗ
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
28. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
29.                        ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΕΔΑΦΟΣ
30. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)( Υδροηλεκτρική ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Αιολικά πάρκα.)
31.  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ ( Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων)
32. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.)
33.                        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
34.                        ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου