Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» ΜΕΡΟΣ 17ο : (Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
ΜΕΡΟΣ 17ο : (Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ-  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΣυνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» με το 17ο μέρος  της και που περιέχει τα :
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια
9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ
9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ
9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Με την  έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Όλες οι μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μου βρίσκονται στο Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος» ( http://odisseasml.blogspot.gr/ )


 9.1.4.   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Στην περιοχή υπάρχει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ανδραβίδας, για το οποίο τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να μετατραπεί σε πολιτικό.Υπάρχει μελετητική προεργασία (σε επίπεδο μελέτης προγραμματικού σχεδίου) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πολιτικής αεροπορίας στο στρατιωτικό Α/Δ Ανδραβίδας, με στόχο σε πρώτη φάση την εξυπηρέτηση ναυλωμένων πτήσεων.
Το αεροδρόμιο Ανδραβίδας λειτουργούσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν μεταφέρθηκαν οι λειτουργιές του  στο αεροδρόμιο του  Αράξου, αποστερώντας το μεγάλο τουριστικό πλεονέκτημα του Νομού να διαθέτει πολιτικό αεροδρόμιο. Με  την λειτουργία πολιτικού αερολιμένα στον Άραξο από το 1984, η πολιτική χρήση της Ανδραβίδας σταμάτησε.
Σύμφωνα με μελέτες το 75-80% των διακινούμενων επιβατών του αεροδρομίου του  Αράξου κατευθύνεται στην Ηλεία .
Αφίξεις επιβατών και Αφίξεις - Αναχωρήσεις Αεροσκαφών στα Αεροδρόμια Ανδραβίδας και Αράξου (έτη 1978-2013)


Ανδραβίδα
Άραξος

Αφίξεις επιβατών
Αφίξεις, Αναχωρήσεις αεροσκαφών
Αφίξεις επιβατών
Αφίξεις, Αναχωρήσεις
αεροσκαφών
1978
10507
289
-
-
1979
18221
298
-
-
1980
23452
524
-
-
1981
20744
442
-
-
1982
15711
320
-
-
1983
20061
403
-
-
1984
18752
413
4195
88
1985
15915
353
6568
122
1986
3254
64
11605
192
1987
-
-
27655
696
1988
147
4
28024
720
1989
-
-
28723
818
1990
34
4
26714
608
1991
-
-
23935
502
1992
-
-
28182
634
1993
50
2
27853
590
1994
-
-
34011
807
1995
-
-
24345
666
1996
-

25875
619
1997
-
-
19935
501
1998


23.902
619
1999


31.098
610
2000


41.635
794
2001


40.745
827
2002


37.317
526
2003


34.499
729
2004


40.108
746
2005


59.432
860
2006


56.256
1.005
2007


60.069
1.301
2008


51.417
966
2009


39.483
826
2010


39.627
885
2011


37.583
766
2012


66.144
1.222
2013


70.006
1.148

9.2.   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προσφέρει από 1/1/2006 ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου και διακίνησης Φωνής-Εικόνας-Δεδομένων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.
Κέντρα εκπομπής/Κεραίες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ψηφιακού σήματος εντοπίζονται στις θέσεις της  ΠΕ Ηλείας: Πύργος, Φραγκαπήδημα, Σμέρνα και καλύπτουν όλο το Νομό.
Στην  Ηλεία ο ΟΤΕ διαθέτει δίκτυο οπτικών ινών συνολικά 1.180 χλμ. Παρέχει ευρυζωνικότητα σε 48 από τα 59 Αστικά Κέντρα του Νομού καλύπτοντας το 80,10% του πληθυσμού του επί συνόλου 65.000 τηλεφωνικών συνδέσεων. Έχει 13.100 περίπου συνδρομητές ADSL.
9.3.  ΑΡΔΕΥΣΗ
       

Στην ΠΕ Ηλείας το αρδευτικό δίκτυο, που λειτουργεί από το 1971, κατά 80% αφορά άρδευση με καταιονισμό (υπόγειο δίκτυο - βάνες κλπ) και κατά 20% άρδευση με κατάκλιση (κανελέττα) όπου εξυπηρετεί 468.000 στρέμματα εύφορης πεδινής έκτασης.


9.4.   ΥΔΡΕΥΣΗ
       
Έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το έργο  Ύδρευσης Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Ηλείας από τον Ερύμανθο ποταμό με  την κάλυψη της ύδρευσης  του Δήμου  Πύργου και Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και προοπτικά των  Δήμων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και  Ζαχάρως.
Επίσης έχει ολοκληρωθεί το έργο "Επέκταση αγωγού  Ύδρευσης Δήμων & Κοινοτήτων Δήμων Κάμπου  Νομού Ηλείας”  από το φράγμα Πηνειού με τη  κάλυψη της ύδρευσης των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, το οποίο βρίσκεται προσωρινά ανενεργό.

9.5.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Στην  Ηλεία βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης η «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας» με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) .
 Έχει ολοκληρωθεί  η κατασκευή  Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, ενώ προβλέπονται δύο (2) σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ).
Λειτουργεί η ενδιάμεση  λύση  διαχείρισης των απορριμμάτων με τη λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΜΑΚ).

Παραγωγή  Αστικών στερεών αποβλήτων  Α.Σ.Α. κατά το έτος 2010
α/α
Π.Ε.
Διαχ. Ενότ.
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι& Δ.Ε.
Παραγωγή Α.Σ.Α. *(Εκτίμηση) Tn/y
3.1

Υποσύνολο
Πύργος, Ολυμπία. Βώλακας, Ιορδανός, Λάμπεια, Λασιών. Πηνεία. Φολόη. Ωλένη
44.100
3.2
Ηλείας
22. Υποσύνολο
Αλίφειρα. Ανδρίτσαινα. Ζαχάρω. Σκιλλουντία. Φιγαλεία
18,500
3.3

32. Υποσύνολο
Αμαλιάδα. Ανδραβίδα. Βαρθολομιό. Βουπρασία. Γαστούνη. Κυλλήνη. Λεχαινά. Τραγανό
39.000
Σύνολο Ηλείας
101.600


Εκτίμηση
Συνόλου Περιφέρειας έτους 2010
454.275
* Συμπεριλαμβάνονται Βιομηχανικό Απόβλητα Προσομοιάζοντα με Αστικά και Απόβλητα Συσκευασιών.

Λειτουργούν εργοστάσια Βιολογικών Καθαρισμών «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» στον Δήμο Πύργου, ΕΕΛ Βάρδα, ΕΕΛ Αμαλιάδας, ΕΕΛ Αρχαίας Ολυμπίας, ΕΕΛ Ζαχάρως, ΕΕΛ Γαστούνης - Βαρθολομιού, Κρεστένων  και Ζαχάρως, ενώ βρίσκεται στην διαδικασία αποπεράτωσης το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Γαστούνης- Βαρθολομιού ΕΕΛ Ανδραβίδας - Λεχαινών - Τραγανού, και της ένταξης του εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού της Βάρδας.

9.6.   ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Στην Ηλεία υπάρχει η έλλειψη οργανωμένης βιομηχανικής περιοχής(ΒΙΠΕ) ή επιχειρηματικών πάρκων(πρώην ΒΙΟΠΑ ή ΒΙΠΕ  ). Οι μεταποιητικές μονάδες της, αφορούν κυρίως σε επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα και βρίσκονται διάσπαρτες στο Νομό και σε περιοχές κοντά στους τόπους παραγωγής, ενώ οι εκτάσεις ΒΙΟΠΑ στον Πύργο και στην Αμαλιάδα που έχουν θεσμοθετηθεί µε την έγκριση των παλιών ΓΠΣ του ν. 1337/83 είναι σχεδόν άδειες χωρίς να έχουν σχεδιασθεί πολεοδομικά.


Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις

Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
1.      ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.

Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία

Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

     ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
6.         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      
Το  5ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4_21.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
 7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ

Το  6ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/6.html  ) και το οποίο περιείχε τα: 
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)

Το  7ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το  8ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
«ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ» -  Κατά κεφαλή ΑΕΠ- Οικονομικά ενεργός πληθυσμός -  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν - Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
Το  9ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση() και το οποίο περιείχε τα:
8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό
8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

Το  10ο    μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/10.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

Το  11ο     μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/11.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης

Το  12ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/12.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία

Το  13ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/13.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

Το  14ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/14.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας
8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το  15ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/15.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα

Το  16ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/16.html   ) και το οποίο περιείχε τα:
9. :     ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια

Στο παρόν 17ο μέρος περιέχεται :
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια
9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ
9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ
9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΦΙΛ  ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
1.
ΓΕΝΙΚΑ /ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ
3.
 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1.:  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1.1.:  Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους
3.1.2.:  Φυσικά χαρακτηριστικά
3.1.3.:  Ακτές, Βουνά, Ποτάμια,  Λίμνες,  Διάφορα
3.1.4.:  Θερμοκρασία  – Υγρασία

3.2:   ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
3.2.1:  Χλωρίδα
3.2.2:  Πανίδα

3.3.:  ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3.3.1:  Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar
3.3.2:  Μνημεία της Φύσης
3.3.3:  Προστατευόμενα Τοπία
3.3.4:  Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί
3.3.5:  Περιοχές Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.6:  Δίκτυο Natura 2000
3.3.7:  Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία
3.3.8:  Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.9:  Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων
3.3.10:  Αξιόλογοι οικισμοί
4.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.1.:  Σύντομη ιστορική περιγραφή
5.
ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
   5.1.:  Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων
5.2.:  Μουσεία –εκθέσεις
5.3.:  Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία
5.4.:  Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός
6.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
7.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7.1.:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

7.2.:  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ
7.2.1.:  Πληθυσμός
7. 2.2.:  Πραγματικός  πληθυσμός
7. 2.3.:  Μόνιμος  πληθυσμός
7. 2.4.:  Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε.
7. 2.5.:  Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού
7. 2.6.:  Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης
7. 2.7.:  Διάθρωση πληθυσμού κατά φύλο
7. 2.8.:  Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο

7.3.:  ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
7.3.1.:  ΖΟΕ
7.3.2.:  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
7.3.3.:  Δημόσιες Υπηρεσίες
7.3.4.:  Υγεία- περίθαλψη
7.3.5.:  Λοιπά  στοιχεία
8.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8.1:  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
8.1.1:  Κατά κεφαλή ΑΕΠ
8.1.2:  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
8.1.3:  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν
8.1.4:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής

8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό

8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας

8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα.
9.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια

9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ

9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ

9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
10.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα

10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
11.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11.1.:  Βασικά στοιχεία Α΄ βάθμιας και B΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
11.2.:  Ανώτατη εκπαίδευση
12.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
12.1.:  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
12.2.:  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία
12.3.:   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου