Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
ΜΕΡΟΣ 18ο : (ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΕΔΑΦΟΣ :ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)-Υδροηλεκτρική ενέργεια- Φωτοβολταϊκά Πάρκα- Αιολικά πάρκα, ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ : Το Υπέδαφος της Ηλείας -Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)Συνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» με το 18ο μέρος  της και που περιέχει τα :
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα
10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Με την  έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Όλες οι μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μου βρίσκονται στο Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος» ( http://odisseasml.blogspot.gr/ )


10.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ

10.1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

            
O Νομός Ηλείας  αν και διαθέτει μεγάλη ποσότητα νερών έχει ένα μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιοχή Φλόκα, στο φράγμα του Αλφειού, συνολικού ύψους 14,3 εκατ. Ευρώ.
Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο είναι εγκατεστημένης ισχύος στροβίλων 7,08 MW και ηλεκτρικής ισχύος 6,59 MW, ενώ η παροχή νερού που διέρχεται από τους υδροστρόβιλους είναι 90 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο.
Η χρήση  φωτοβολταϊκών έχει ξεκινήσει αλλά σε μικρό βαθμό ανάπτυξης, με την συνολική εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ να ανέρχεται σε 8,7 MW  ενώ η ανεμοχαρτογράφηση του Νομού από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης Αιολικών πάρκων.

10.1.1.  Υδροηλεκτρική ενέργεια

Στην Ηλεία νέοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί λειτουργούν στη θέση Ρέμα Κλομπόκη της ΔΕ Λαμπείας, στη θέση ποταμός Άνω Ερύμανθος - Παλαιοφυτεία της ΔΕ Λαμπείας και στη θέση Γέφυρα Φλόκα ποταμού Αλφειού της ΔΕ Φολόης, ενώ υποβληθεί ακόμα αίτημα για προσφορά σύνδεσης στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση Τσερεγούνια της ΔΕ Λασιώνος. Τον Ιούνιο του 2010 εγκαινιάστηκε η Υδροηλεκτρική Μονάδα ΦΛΟΚΑ, η οποία κατασκευάστηκε στη θέση Αγκόνα, στον ποταμό Αλφειό, σε παράκαμψη του υπάρχοντος φράγματος.

10.1.2.  Φωτοβολταϊκά Πάρκα


Στην Ηλεία λειτουργούν πολλοί φωτοβολταϊκοί  σταθμοί με αποτέλεσμα ο  Νομός να κατέχει την  δεύτερη θέση πανελλαδικά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων .


10.1.3.  Αιολικά πάρκα
Εγκρίθηκε στα μέσα του 2014 η κατασκευή αιολικού πάρκου στα όρια των νομών Αχαΐας και Ηλείας, ισχύος 38 MW.

10.2. ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ10.2.1.   Το Υπέδαφος της Ηλείας
Στο Νομό Ηλείας, το έδαφος του οποίου είναι πλούσιο σε κάλιο & χούμο (τα οποία ευνοούν την καλλιέργεια σταφίδας) , συναντούμε αρκετές υδροθειοχλωρονατριούχες πηγές στην Κυλλήνη και στον Καϊάφα, αποθέσεις γύψου ηλικίας Τριαδικού έως και Τεταρτογενούς οι οποίες δημιουργήθηκαν από καταβύθιση αλάτων στον πυθμένα κλειστών θαλασσών, λατομεία μαρμάρου στην Λαμπεία καθώς και μικρά τελματοδελταϊκά λιγνιτικά κοιτάσματα και μαγγάνιο στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας.10.2.2.   Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
        Έχει κυρωθεί  ανάδοχος των ερευνών και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για το  κοίτασμα πετρελαίου του Κατακόλου που υπολογίζεται  με τα δεδομένα που υπάρχουν σε 3-5 εκατομμύρια βαρέλια με  την εξόρυξή του να υπολογίζεται ότι θα τελεσθεί  στο 2017.
Σε τελική φάση  βρίσκεται η διαδικασία  παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας  και στην Ηλεία  στην χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» (Block of Interest 3).

10.3.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Την Ηλεία διατρέχουν Γραμμές Μεταφοράς υψηλής τάσης (150 kV) απλού και διπλού κυκλώματος, ενώ φιλοξενούν και έναν ικανοποιητικό αριθμό Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης 20/150 kV (Πύργος, Αμαλιάδα, Λεχαινά).

10.3.1.   Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ( στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2011).
Μεγάλη
γεωγραφική
περιοχή, περιφέρεια και Π.Ε.
Σύνολο
Οικιακή
χρήση
Εμπορική
χρήση
Βιομηχανική
χρήση
Γεωργική
χρήση
Δημόσιες
&
Δημοτικές Αρχές
Φωτισμός
οδών
Σύνολο Ελλάδος
55,901,757
18,125,546
16,729,602
14,980,844
3,105,373
2,090,677
869,715
Δυτική Ελλάδα
2,742,879
1,016,757
779,420
484,539
264,745
125,850
71,569
Αιτωλοακαρνανία
713,532
287,253
190,066
77,402
104,233
39,162
15,415
Αχαΐας
1,487,766
515,983
441,491
374,801
60,640
64,273
30,579
Ηλείας
541,581
213,521
147,863
32,336
99,872
22,415
25,574

Ποσοστό σε εθνικό επίπεδο
Σύνολο
Οικιακή χρήση
Εμπορική χρήση
Βιομηχανική χρήση
Γεωργική χρήση
Δημόσιες & Δημοτικές Αρχές
Φωτισμός οδών
Δυτική Ελλάδα
4.9%
5.6%
4.7%
3.2%
8.5%
6.0%
8.2%
Αιτωλοακαρνανία
26.0%
28.3%
24.4%
16.0%
39.4%
31.1%
21.5%
Αχαΐας
54.2%
50.7%
56.6%
77.4%
22.9%
51.1%
42.7%
Ηλείας
19.7%
21.0%
19.0%
6.7%
37.7%
17.8%
35.7%


Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις

Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
1.      ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.

Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία

Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

     ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
6.         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      
Το  5ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4_21.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
 7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ

Το  6ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/6.html  ) και το οποίο περιείχε τα: 
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)

Το  7ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το  8ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
«ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ» -  Κατά κεφαλή ΑΕΠ- Οικονομικά ενεργός πληθυσμός -  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν - Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
Το  9ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση() και το οποίο περιείχε τα:
8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό
8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

Το  10ο    μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/10.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

Το  11ο     μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/11.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης

Το  12ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/12.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία

Το  13ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/13.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

Το  14ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/14.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας
8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το  15ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/15.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα

Το  16ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/16.html   ) και το οποίο περιείχε τα:
9. :     ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια

Το  17ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/17.html) και το οποίο περιείχε τα:
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια
9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ
9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ
9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Στο παρόν 18ο  μέρος περιέχεται :

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα
10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας


Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΦΙΛ  ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
1.
ΓΕΝΙΚΑ /ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ
3.
 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1.:  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1.1.:  Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους
3.1.2.:  Φυσικά χαρακτηριστικά
3.1.3.:  Ακτές, Βουνά, Ποτάμια,  Λίμνες,  Διάφορα
3.1.4.:  Θερμοκρασία  – Υγρασία

3.2:   ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
3.2.1:  Χλωρίδα
3.2.2:  Πανίδα

3.3.:  ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3.3.1:  Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar
3.3.2:  Μνημεία της Φύσης
3.3.3:  Προστατευόμενα Τοπία
3.3.4:  Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί
3.3.5:  Περιοχές Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.6:  Δίκτυο Natura 2000
3.3.7:  Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία
3.3.8:  Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.9:  Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων
3.3.10:  Αξιόλογοι οικισμοί
4.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.1.:  Σύντομη ιστορική περιγραφή
5.
ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
   5.1.:  Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων
5.2.:  Μουσεία –εκθέσεις
5.3.:  Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία
5.4.:  Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός
6.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
7.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7.1.:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

7.2.:  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ
7.2.1.:  Πληθυσμός
7. 2.2.:  Πραγματικός  πληθυσμός
7. 2.3.:  Μόνιμος  πληθυσμός
7. 2.4.:  Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε.
7. 2.5.:  Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού
7. 2.6.:  Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης
7. 2.7.:  Διάθρωση πληθυσμού κατά φύλο
7. 2.8.:  Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο

7.3.:  ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
7.3.1.:  ΖΟΕ
7.3.2.:  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
7.3.3.:  Δημόσιες Υπηρεσίες
7.3.4.:  Υγεία- περίθαλψη
7.3.5.:  Λοιπά  στοιχεία
8.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8.1:  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
8.1.1:  Κατά κεφαλή ΑΕΠ
8.1.2:  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
8.1.3:  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν
8.1.4:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής

8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό

8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας

8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα.
9.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια

9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ

9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ

9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
10.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα

10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
11.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11.1.:  Βασικά στοιχεία Α΄ βάθμιας και B΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
11.2.:  Ανώτατη εκπαίδευση
12.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
12.1.:  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
12.2.:  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία
12.3.:   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

1 σχόλιο: