Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» Μέρος 1ο

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
Μέρος 1οΞεκινώ σήμερα την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  με το όποιο γίνεται συγκεκριμένη ανάλυση της κατάστασης στο κοινωνικοοικονομικό status της Ηλείας,  μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 

Αντικείμενο  είναι η  αποτύπωση των βασικών ποσοτικών στοιχείων, δεικτών αλλά και τάσεων σε σχέση με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, την ανεργία, την αγορά εργασίας, τους δείκτες ευημερίας, τις αναπτυξιακές προοπτικές και άλλα θεμελιώδη μεγέθη της Ηλείας .
Η χρησιμότητα της έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει συγκεντρωμένα αλλά και διαχρονικά τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα στον αναγνώστη.
Γίνεται προσπάθεια  εντοπισμού των κρίσιμων τάσεων και μεγεθών του νομού Ηλείας.
Παρουσιάζονται και αναλύονται δευτερογενή δεδομένα, με στόχο τόσο την αποτύπωση βασικών οικονομικών μεγεθών (όπως η παραγωγικότητα, η δυναμική και μετατόπιση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, οι επενδύσεις που έχουν ή σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν καθώς και δείκτες που σχετίζονται με τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας) όσο και τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού προφίλ του νομού.

Έχει προηγηθεί η  παρουσίαση της μελέτης μου «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» σε δέκα μέρη/ενότητες  ( στο τέλος του παρόντος κειμένου παρατίθενται οι διευθύνσεις στο  Μπλόγκ μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος/ http://odisseasml.blogspot.gr ) για όποια/ον επιθυμεί να ενημερωθεί.


Η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :

Ο ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
 3. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
 4. ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
 5. ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar-Μνημεία της Φύσης-Προστατευόμενα Τοπία.-Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί-Περιοχες Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Δίκτυο Natura 2000-Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία -Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων-Αξιόλογοι οικισμοί.)
 6. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 7. ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ(Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων. Μουσεία –εκθέσεις. Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία. Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός. )       
 8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
 11. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ (Πληθυσμός. Πραγματικός  πληθυσμός. Μόνιμος  πληθυσμός. Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε. Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού. Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης. Διάθρωση πληθυσμού κατά φύλο. Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο.)
 12. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 14. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΓΕΘΗ   ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ( Κατά κεφαλή ΑΕΠ. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής.)
 15. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 16. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
 17. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ( Απασχόληση –Συνταξιούχοι- Επιδόματα. Συνταξιούχοι. Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων. Ανεργία στο νομό )
 18. ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι)
 19. ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .( Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08). Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού)
 20. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ( Γεωργία - Φυτική παραγωγή. Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας.  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παραγωγής. Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή. Μελισσοκομία. Δάση. Αλιεία. Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης.)
 21. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
 22. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
 23. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ( Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Τουριστική  υποδομή. Διανυκτερεύσεις . Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων .Ειδική τουριστική υποδομή. Κρουαζιέρα.)
 24. ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
 25. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.(Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια. Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια.)
 26. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
27.  ΑΡΔΕΥΣΗ
28. ΥΔΡΕΥΣΗ
29. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
30. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
31.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΕΔΑΦΟΣ
32. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)( Υδροηλεκτρική ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Αιολικά πάρκα.)
33. ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ ( Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων)
34. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.)
35.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
36. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Μέρος 1ο

1.  ΓΕΝΙΚΑ/ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Πρωτεύουσα: Πύργος
Πληθυσμός: 159.300 κάτοικοι (απογραφή 2011) Θέση: 13/51
Έκταση: 2.618 km² Θέση: 23/51
Πυκνότητα πληθυσμού: 60,85 κάτοικοι/km² Θέση: 13/51
Αριθμός επαρχιών: 2
Αριθμός δήμων: 7
Τοπικά Διαμερίσματα : 220
Οικισμοί : 463
Ταχυδρομικοί κώδικες: 27* **
Τηλεφωνικοί κωδικοί: 2621,2,3,4,5,6
Πινακίδες αυτοκινήτων: ΗΑ
Κωδικ. ISO 3166-2: GR-142.ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Νομός Ηλείας, που υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έκταση 2.618 τετρ. χλμ. (23ος  μεγαλύτερος σε έκταση νομός στη χώρα) και  159.300 κατοίκους (10ος  μεγαλύτερος σε πληθυσμό) είναι κατεξοχήν πεδινός Νομός (η πεδιάδα της Ηλείας είναι η μεγαλύτερη της Πελοποννήσου), με κλίμα μεσογειακό και θερμό, με πλήθος ιαματικών πηγών, θαυμάσιες φυσικές ακτές, πλούσια ποικιλία πανίδας και χλωρίδας, καθώς και αξιόλογα οικοσυστήματα.
Οι τουριστικοί πόροι  φυσικοί, ιστορικοί και πολιτιστικοί κατατάσσουν το Νομό σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές τουριστικές περιοχές της ευρύτερης ζώνης της Μεσογείου με κυριότερο όμως στοιχείο, το γεγονός ότι η Ηλεία «κατέχει» ένα από τα ισχυρότερα παγκόσμια ονόματα του πολιτισμού,  την Αρχαία Ολυμπία, κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, στην οποία πραγματοποιείται η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους σύγχρονους  Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Ηλεία φιλοξένει 2 από τα 17 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς που έχει αναδείξει η UNESCO στη χώρα μας: τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας  Ολυμπίας και τις Βάσσες  το ναό του Επικούρειου Απόλλωνος .
Ο Νομός έχει πολυδιάστατη οικονομική ζωή, γεγονός που αντανακλάται σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα και τις υπηρεσίες και κατά δεύτερο λόγο στο δευτερογενή τομέα και χαρακτηρίζεται από το ειδικό βάρος των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα και ως ένα βαθμό από την παροχή υπηρεσιών, κυρίως τουριστικών (το ξενοδοχειακό δυναμικό του νομού περιλαμβάνει 81 ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα με 8.092 κλίνες).
Με κατά κεφαλή προϊόν 11.711 ευρώ (62,4% του μ.ο. της χώρας) ο Νομός Ηλείας κατατάσσεται 46ος  μεταξύ των νομών της χώρας, αναλογεί το 0,91% του Ακ. Εγχώριου Προϊόντος, στις κατά κεφαλή αποταμιευτικές καταθέσεις βρίσκεται στην 50η θέση, το κατά φορολογούμενο δηλωθέν εισόδημα καταλαμβάνει την 41η θέση, ενώ αναφορικά με το φόρο εισοδήματος που συνεισφέρει ο κάθε φορολογούμενος κατατάσσεται στην 35η θέση.
Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται στο νομό, στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 15,8%, στον δευτερογενή το 11,2% και στον τριτογενή τομέα το 73%,  με σημαντική μείωση της συνεισφοράς του πρωτογενή τομέα, με παράλληλη αύξηση της συνεισφοράς του τριτογενή τομέα στο παραγόμενο προϊόν του νομού, γεγονός που υποδεικνύει τη διαχρονική στροφή της οικονομίας του τόπου προς τον τριτογενή τομέα.
Η μορφολογία του Νομού ποικίλλει, από τις πεδινές περιοχές της παραλιακής και κεντρικής ζώνης (Πύργου, Γαστούνης, Αμαλιάδας, Ανδραβίδας), τις ημιορεινές περιοχές και το ορεινό τμήμα του (ΒΑ παραφυάδες του Ερύμανθου, Μίνθη, Λύκαιο, κλπ.).
Το κλίμα του Νομού είναι ήπιο, με υψηλές βροχοπτώσεις και σημαντικά υδάτινα αποθέματα. Διατρέχεται από τους δύο μεγαλύτερους ποταμούς της Πελοποννήσου (Αλφειό, Πηνειό), το υδάτινο δυναμικό των οποίων έχει αξιοποιηθεί με τη δημιουργία φραγμάτων και αρδευτικών δικτύων.
Η εκτεταμένη αγροτική βάση αποτελεί τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας στο Νομό. Διαθέτοντας αξιολογότατα φυσικά διαθέσιμα (έδαφος, νερά, κλίμα) και σημαντική υποδομή στον πρωτογενή τομέα, η Ηλεία είναι προνομιούχος από την άποψη των αποτελεσμάτων, αλλά και του δυναμισμού του πρωτογενούς τομέα σε εθνικό επίπεδο. Σημαντική είναι η αγροτοβιομηχανική της βάση, ενώ ο υπόλοιπος δευτερογενής τομέας παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Βασίζεται σε μικρές κυρίως επιχειρήσεις.
Ο τουρισμός, με εξαίρεση την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία είναι τουριστικό και αρχαιολογικό αξιοθέατο ύψιστης σημασίας  και ορισμένα σημεία με ειδικό ενδιαφέρον (Καϊάφας, Λουτρά Κυλλήνης-ιαματικός τουρισμός), δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος.
Το συνολικό τουριστικό δυναμικό του Νομού (φυσικά διαθέσιμα, αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα-μνημεία) είναι υψηλότατο, με πολλά περιθώρια αξιοποίησης.
Συνολικά, ο Νομός εμφανίζει υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, κυρίως στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και των υπηρεσιών.
Η Ηλεία είναι πλούσια σε πολιτιστική παράδοση, μουσεία και μνημεία, περιλαμβάνοντας, κάστρα, μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους. Εκτός από την Αρχαία Ολυμπία και τον Επικούρειο Απόλλωνα στις Βάσσες, υπάρχουν η Αρχαία Ήλιδα, το Κάστρο Χλεμούτσι στην Κυλλήνη, οι Μονές Βλαχερνών και Κρεμαστής, νεοκλασικά κτίρια, κλπ.
Η Ηλεία έχει απαράμιλλο φυσικό κάλλος και διαθέτει το «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς», τα γνωστά από την αρχαία εποχή λουτρά Κυλλήνης και Καϊάφα, τις μεγάλες αμμώδεις παραλίες που βρέχονται από το Ιόνιο πέλαγος, το δρυοδάσος Φολόης -  ελατοδάσος Λαμπείας, το Δάσος Στροφυλιάς, Κοτυχίου, τους  ποταμούς  Αλφειό, Νέδα και Πηνειό και τα φράγματα  τους, καταρράκτες, το οροπέδιο Φολόης, τις Θίνες & το παραλιακό δάσος Ζαχάρως, το οικοσύστημα Καϊάφα και Στροφυλιάς, τις Θίνες Βαρθολομιού κ.α. και παραδοσιακά ορεινά χωριά (κυρίως η Ανδρίτσαινα και η Δίβρη).
Οι ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και έντασης καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007,  αποτέλεσαν τεράστιο πλήγμα στο Νομό Ηλείας με τραγική συνέπεια την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών και την πλήρη καταστροφή μεγάλου μέρους του φυσικού και τεχνικού, παραγωγικού, ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου.Η προηγούμενη μελέτη  μου «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της»  παρατίθεται :

Πρώτο   άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Δεύτερο  μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Τρίτο  μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Τέταρτο  μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Πέμπτο  μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκλήρωσα   τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1, στους τομείς  που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας
Έκτο  μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/6.html  » παρουσίασα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής».
Έβδομο  μέρος ( http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/7.html  ) παρουσίασα την πρώτη ενότητα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής». Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» και ειδικότερα την ενότητα «Για την προστασία και την ανάδειξη του Περιβάλλοντος της  Φυσικής Κληρονομίας  και αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής»
Όγδοο  μέρος  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/10/8.html  ) «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσίασα  την δεύτερη  ενότητα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της συγκεκριμενοποίησης των προτάσεων μου για τον  «Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» .
Ένατο   μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/10/9.html )  «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσίασα τον Άξονα  Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και  τον         Άξονα Προτεραιότητας 5 «Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
Δέκατο  μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 10ο »  ανέλυσα τις   http://odisseasml.blogspot.gr/2016/10/10.html )παρουσίασα τον Άξονα  Προτεραιότητας  6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»: «Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας» και «Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομίας»4 σχόλια:

 1. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ,,,, ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΠΡΑΒΩ ,, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΛΛΑ :

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια γιατί είσαι ίσως το μόνο άτομο, που έχεις ασχοληθεί νομίζω όσο κανένας άλλος για το θέμα Ηλεία.
  Πολύ περισσότερο ακόμη από όλους αυτούς τους αιρετούς, που μόνη τους επιδεξιότητα ήταν, οτι ήξεραν το πως να χρησιμοποιήσουν τους κομματικούς μηχανισμούς, ώστε να αναρηχιθούν στην κορυφή της τοπικής εξουσίας.
  Σου εύχομαι να βρείς τους κατάλληλους συνεργάτες που θα πρέπει να σε στηρίξουν σε μιά προσπάθεια, για να διεκδικήσεις με επιτυχία ηγετικό ρόλο στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
  Είναι κρίμα τόση γνώση να πάει χαμένη.
  Καλή επιτυχία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
  Η επιδίωξη μου είναι η ανάδειξη της πραγματικότητας της Ηλείας, η αποτύπωση των τεράστιων δυνατοτήτων της και η διαμόρφωση μιας άλλης πρότασης για την ανάπτυξη της.
  Δεν γράφω γιατί έχω στόχους πολιτικούς (χωρίς να τους αποκλείω), αλλά γιατί θεωρώ τον νομό μας πολλαπλά αδικημένο.
  Οι απόψεις είναι εκτός συστήματος για αυτό πολεμιούνται ( με πολλούς τρόπους), αλλά με ικανοποιεί που έχουν ευρύτατη απήχηση.
  Σίγουρα απαιτείται ένα νέο αυτοδιοικητικό σχήμα και σε αυτό είμαι πρόθυμος να συμβάλω .
  Σε ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή