Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» Μέρος 3ο

Μέρος 3ο


Συνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  με το όποιο γίνεται συγκεκριμένη ανάλυση της κατάστασης στο κοινωνικοοικονομικό status της Ηλείας,  μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους.  
Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία

Στο παρόν 3ο μέρος περιέχει:

       4.ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       5.ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar-Μνημεία της Φύσης-Προστατευόμενα Τοπία.-Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί-Περιοχες Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Δίκτυο Natura 2000-Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία -Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων-Αξιόλογοι οικισμοί.)3.2.     ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

3.2.1.     Χλωρίδα
Η έκταση του νομού Ηλείας ανέρχεται σε 2.618 χιλ. στρ. Από αυτά τα 1.376 χιλ. στρ. είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τα 692 χιλ. στρ. είναι βοσκοτόπια, τα 79 χιλ. στρ. εκτάσεις καλυπτόμενες από νερό και τα 144 χιλ. στρ. είναι το δομημένο περιβάλλον.
Τα δάση αποτελούν το 25% της έκτασης του Νομού και ανέρχονται σε 654,5 χιλ. στρ.
Την πεδινή ζώνη αποτελούν 1.517 χιλ. στρ., οι ημιορεινές εκτάσεις κατέχουν τα 555 χιλ. στρ. και οι ορεινές εκτάσεις τα 546 χιλ. στρ.
Επειδή στο Νομό υπάρχουν πολλές περιοχές Νatura και ποικίλης μορφής οικότοποι θεωρείται πολύ πλούσιος, όσον αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα.
Στην ημιορεινή ζώνη του Νομού, κυριαρχούν δάση χαλεπίου πεΰκης, μακκία και φρύγανα, ενώ τη φυσιογνωμία του τοπίου διαμορφώνουν ακόμη ελαιώνες, αμπελώνες, περιβόλια και άλλοι τύποι καλλιεργημένης γης, λιβάδια (τεχνητά οικοσυστήματα) και ημιβραχώδεις και βραχώδεις περιοχές.

3.2.2.     Πανίδα
Ο νομός Ηλείας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία στην πανίδα του (πουλιά, θηλαστικά, αμφίβια, ψάρια), με χαρακτηριστικά είδη: η θαλάσσια χελώνα Caretta-caretta, οι βίδρες, τα τσακάλια, οι αλεπούδες, οι σκαντζόχοιροι, οι λαγοί, οι νυφίτσες και τα κουνάβια, η κουκουβάγια, ο γκιώνης, ο καλαμόκιρκος, το βραχοκιρκίνεζο και το δενδρογέρακο. Η ιχθυοπανίδα της λιμνοθάλασσας αποτελείται από λαβράκια, κέφαλους, τσιπούρες και χέλια. Αμφίβια, όπως ο φρύνος, ο πρασινόφρυνος, ο βάτραχος, ο δενδροβάτραχος και ερπετά, όπως οι χερσοχελώνες και νεροχελώνες υπάρχουν στην περιοχή.
3.3.    ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στο νομό Ηλείας υπάρχει σημαντικός αριθμός περιοχών, που συμπεριλαμβάνονται σε λίστες ευαίσθητων ή/και προστατευόμενων με κύριο κριτήριο την οικολογική και αισθητική τους αξία. Αυτές, είτε προστατεύονται ήδη με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία, Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Διεθνείς Συμβάσεις), είτε η διαδικασία θεσμικής τους θωράκισης είναι σε εξέλιξη. Οι κύριες κατηγορίες τέτοιων περιοχών είναι οι ακόλουθες:
3.3.1:   Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar
Στο νομό Ηλείας οι υγροτοπικές περιοχές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας, βάσει της διεθνούς Σύμβασης Ramsar, είναι η λίμνη Κοτύχι.
3.3.2:  Μνημεία της Φύσης
Με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.Δ. 996/1971 δεν έχουν καθορισθεί  περιοχές στην Ηλεία ως Μνημεία της Φύσης. Υπάρχουν όμως  περιοχές στο Νομό, που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν την εγγραφή τους στον κατάλογο (καταρράκτες Νέδα, Δρυοδάσος Φολόης, Πέτρινοι  και Γεωλογικοί Σχηματισμοί).
 3.3.3.   Προστατευόμενα Τοπία
Στο νομό Ηλείας δεν έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «αισθητικά δάση».  Θα μπορούσε όμως να ενταχθούν το Δρυοδάσος Φολόης, τα φαράγγια της Νέδας, του ποταμού Ερυμάνθου και του Αλφειού καθώς και τα παραλιακά δάση του Κυπαρισσιακού κόλπου και της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου.
3.3.4  Εθνικά Πάρκα-Εθνικοί Δρυμοί
Η περιοχή της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και το δάσος Στροφυλιάς έχει χαρακτηριστεί ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς», που καλύπτει έκταση 48 χιλιάδων στρεμμάτων. Ιδιαίτερης σημασίας δασικό οικοσύστημα είναι το δάσος της Στροφυλιάς, που είναι ένα από τα πιο εκτεταμένα δάση πεδινής ζώνης της Μεσογείου με κυρίαρχο είδος την κουκουναριά. Επίσης, ξεχωρίζουν οι λιμνοθάλασσες Κοτυχίου, Πρόκοπου και Καλογριάς, που αποτελούν υγρότοπους υψίστης σημασίας με οικολογική συνέχεια μεταξύ τους. Ιδιαίτερα η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, αποτελεί σημαντικό υγρότοπο ο οποίος λειτουργεί ως φυσικό ιχθυοτροφείο ενώ τα παράλια Κοτυχίου αποτελούν σημαντικό τόπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας καρέτα - καρέτα. Στην περιοχή απαντώνται περίπου 60 είδη πτηνών, 5 είδη θηλαστικών και 7 είδη αμφίβιων ερπετών.
3.3.5:  Περιοχές Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων &Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
Οι προστατευόμενες περιοχές του διεθνούς δικαίου, όπως οι υγροβιότοποι RAMSAR και CORINE προϋπήρχαν της θεσμοθέτησης του ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1470/Β/09.10.2003).
3.3.6:  Δίκτυο Natura 2000
Στην Ηλεία  υπάρχουν 8 Περιοχές natura 2000, Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία 92/43/ΕΚ) , 4 ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα, 1 Εθνικό  Πάρκο,1  διεθνούς Σύμβασης Ramsar και 6 Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Περιοχές Νatura 2000:  ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ,-  ΟΛΥΜΠΙΑ,-  ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΙΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ,-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ,-ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ – ΚΑΛΟΓΡΙΑ,-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ,-ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ,-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI - ΑΛYΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ3.3.7:  Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία:  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ - ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ,Έκταση: 6.302 ha, Υψόμετρο: 0 m - 200 m.
Στο Νομό Ηλείας οι υγροτοπικές περιοχές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας, βάσει της διεθνούς Σύμβασης Ramsar, είναι η λίμνη Κοτύχι.

3.3.8:  Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
Στο Νομό Ηλείας υπάρχουν συνολικά 6 τέτοιες περιοχές: Ακρωτήριο Αγ. Ανδρέα Κατακόλου,-Ανδρίτσαινα,-Αρχαία Ολυμπία,-Λίμνη και Δάσος Καϊάφα,-Μονή Κρεμαστής,-Παραπόταμοι Αλφειού (Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Ν. 1465/1950, Ν.5351/1932))


Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας, στην Ηλεία απαντώνται 
4  Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους(Ν. 1465/1950, Ν.5351/1932). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα «Οριοθέτηση και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996-1999) στην Ηλεία απαντώνται 6 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
3.3.9:  Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων
Στην  Ηλεία χωροθετούνται  4  Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ): Βιότοπος Δάσους Στροφυλιάς - Λίμνης Πρόκοπου-Λάμιας,-Γερακίου-Περιστερίου Δ. Αμαλιάδας: θέσεις Κεραμιδιά, Ονιά, Βρεστά, Τσαπαρέικα, Κάστρο, Φούρνοι, Φουρνολάγκαδο, Παλαιολάνθη, Πάτωμα κλπ,-Κάτω Σαμικό-Ξηροχώρι-Σμέρνα-Γραίκα-Βρίνα,-Ζαχοβούνι -Πρεσκαβίτα (Καλλιθέας-Λιβαδακίου -Αμυγδαλιών),-Κιβούρια-Ροδινά (Καλιδόνας-Ροδινών-Σχινών) και  1 Εκτροφείο Θηραμάτων: ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ (ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ) .


3.3.10:  Αξιόλογοι οικισμοί
            Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι οικισμοί, που είναι περί τους τριάντα οκτώ (38).
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
-   τον οικισμό Δίβρη ή Λαμπεία (οικισμός με πετρόκτιστα σπίτια, πλούσια βλάστηση, πολλά νερά, ιστορικά μνημεία, μακραίωνη ιστορία και πλούσια πολιτιστική παράδοση που οδήγησαν στο να χαρακτηριστεί επίσημα ως «ενδιαφέρων οικισμός») και-    την Ανδρίτσαινα (βρίσκεται στα όρια της Ηλείας με την Αρκαδία). Μαζί με τους οικισμούς της Ορεινής Αρκαδίας, την Καρύταινα, τα Λαγκάδια, τη Δημητσάνα, τη Βυτίνα και τη Στεμνίτσα φαίνεται να συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο από πραγματικά σπουδαία και καλοδιατηρημένα χωριά.
Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :

Ο ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
 3. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
 4. ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
 5. ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar-Μνημεία της Φύσης-Προστατευόμενα Τοπία.-Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί-Περιοχες Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Δίκτυο Natura 2000-Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία -Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους-Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων-Αξιόλογοι οικισμοί.)
 6. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 7. ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ(Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων. Μουσεία –εκθέσεις. Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία. Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός. )       
 8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
 11. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ (Πληθυσμός. Πραγματικός  πληθυσμός. Μόνιμος  πληθυσμός. Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε. Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού. Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης. Διάθρωση πληθυσμού κατά φύλο. Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο.)
 12. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 14. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΓΕΘΗ   ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ( Κατά κεφαλή ΑΕΠ. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής.)
 15. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 16. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
 17. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ( Απασχόληση –Συνταξιούχοι- Επιδόματα. Συνταξιούχοι. Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων. Ανεργία στο νομό )
 18. ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι)
 19. ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .( Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08). Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού)
 20. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ( Γεωργία - Φυτική παραγωγή. Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας.  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παραγωγής. Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή. Μελισσοκομία. Δάση. Αλιεία. Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης.)
 21. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
 22. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
 23. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ( Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Τουριστική  υποδομή. Διανυκτερεύσεις . Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων .Ειδική τουριστική υποδομή. Κρουαζιέρα.)
 24. ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
 25. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.(Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια. Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια.)
 26. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
27.  ΑΡΔΕΥΣΗ
28. ΥΔΡΕΥΣΗ
29. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
30. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
31.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΕΔΑΦΟΣ
32. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)( Υδροηλεκτρική ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Αιολικά πάρκα.)
33. ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ ( Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων)
34. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.)
35.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
36. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για την εξαίρετη εργασία σας. Η μελέτη σας θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της Ηλείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή