Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Χειρότεροι από τον δάκο οι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι κυβερνητικοί (και) του ΣΥΡΙΖΑ Κατά συρροή "έγκλημα" κατά της Ηλείας

Χειρότεροι από τον δάκο οι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι κυβερνητικοί (και) του ΣΥΡΙΖΑ

Δακοκτονία: Κατά συρροή "έγκλημα" κατά της ΗλείαςΧειρότεροι από τον δάκο (το γνωστό και πιό βλαβερό έντομο στην ελληνική γεωργία και ελιά) οι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) και οι κυβερνητικοί του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί ο μεν δάκος είναι στη φύση του να τρέφεται από τον ελαιόκαρπο που όμως μπορεί να καταπολεμηθεί,

οι δε της Π.Δ.Ε. και οι κυβερνητικοί που ενώ ο ρόλος τους (ως εκ της θέσεως τους) είναι να σχεδιάζουν, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και να  ενισχύουν την ανάπτυξη του  αγροτικού τομέα, αυτοί ανίκανοι και παραδομένοι , ως ακρίδες εφορμώντες  κατά των αγροτών με τους φόρους, τις αυξήσεις κλπ,  τους αφήνουν απροστάτευτους τόσο από ασθένειες και επιβλαβή έντομα-όπως ο δάκος- όσο και από τις καιρικές καταστροφές (πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι κλπ) αλλά  και αναποζημίωτους.

Όλοι γνωρίζου πως  η ελαιοπαραγωγή του 2016 της Ηλείας  καταστράφηκε σε ποσοστό άνω του 70%, με τεράστια ευθύνη της Περιφέρειας και της Κυβέρνησης  λόγω ελλιπών (και αναξιοποίητων) πιστώσεων για την προστασία από τον δάκο.
Αυτές τις  ελλιπείς  πιστώσεις των 530.000 ευρώ  και πάλι θα έχουμε  και για την ελαιοκομική περίοδο του 2017.

Η περυσινή καταστροφή «δεν τους είπε τίποτα» ?
Πάλι επέλαση του δάκου και πάλι καταστροφή της ελαιοπαραγωγής θα έχουμε !

Είναι ορισμός της ανοησίας και της αναλγησίας είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα.

Γιατί έχει τόση μεγάλη σημασία η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοπαραγωγή ?

Σε κανονικές συνθήκες η παραγωγή των 9.000.000 ελαιόδεντρων στη Ηλεία που καλλιεργούνται σε 361.447 στρέμματα και παράγουν πάνω από 25.000 τόνους ελαιόλαδο και 10.000 τόνους βρώσιμη ελιά.
Αποδίδει σε όλο τον κύκλο (αρχική παραγωγή, τυποποίηση, εφόδια υλικά, απασχολούμενοι  κλπ ) συνολικό τελικό οικονομικό αποτέλεσμα 150.000.000 €, που αντιστοιχεί σε 10%  περίπου του νομαρχιακού ΑΕΠ και του 30% του συνολικού αγροτικού προϊόντος του νομού.
 Απασχολούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό πάνω από 40.000 οικογένειες, έχουν σχέση  πάνω από  250 επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, τυποποίησης, εφοδιασμού κλπ), σημαντικό μέρος του επιστημονικού δυναμικού μας (γεωπόνοι, χημικοί κλπ) και περίπου 3.000 εργαζόμενοι (στην συλλογή, τυποποίηση, δακοκτονία, καλλιεργητική, φροντίδα.
Δηλαδή η ελαιοκαλλιέργεια παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της Ηλείας.
Το 2016 υπήρξε οικονομική απώλεια για τον νομό μας 100.000.000 €, λόγω των ανεπαρκών πιστώσεων για την δακοκτονία και φέτος οδηγούμαστε σε μια νέα οικονομική καταστροφή, με αυτουργούς αυτού του  «εγκλήματος» την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση.

Η δακοκτονία  

Στο φετινό πρόγραμμα  ομαδικής καταπολέμηση του δάκου της ελιάς/ Δακοκτονίας  κατανεμήθηκε από το  Υπουργείο Εσωτερικών στην Ηλεία και πάλι το ίδιο ποσό των 530.000 €, ποσό που είναι μικρό, γλίσχρο, πενιχρό, ελλειμματικό, ανεπαρκές και κοροϊδία .

Μικρό γιατί είναι  αναντίστοιχο του ειδικού βάρους  που έχει η ελαιοκαλλιέργεια στον νομό μας και του εισοδήματος που αποφέρει στους Ηλείους, ως παραγωγή ελαιόλαδου αλλά και ως προστιθέμενη αξία στο μεταποιητικό κλάδο ( ελαιοτριβεία, συσκευασία, επεξεργασία κλπ), προφέροντας εργασία (εποχιακή και μη σε χιλιάδες πολίτες σε ελαιοσυγκομιδή, παραγωγή λαδιού, δακοκτονία, καλλιεργητικές φροντίδες κλπ), με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ηλείας τόσο στον αναγκαίο εφοδιαστικό  και επιστημονικό κλάδο για την ελαιοκαλλιέργεια (γεωπόνοι, καταστήματα εφοδίων, λιπασμάτων κλπ), όσο και με την μετακύλιση  τους ελαιοεισοδήματος στην αγορά του τόπου.

Ανεπαρκές διότι από αυτές τις μειωμένες πιστώσεις που δόθηκαν στις Περιφέρειες (ελέω μνημονίων μην το ξεχνάμε !) για την δακοκτονία (συνολικά πανελλαδικά δόθηκαν 18.582.941 €, η Ηλεία έλαβε το 2,85% (530.000 €), αντί του 4,60% που είναι η παραγωγή του νομού μας (σε λάδι και βρώσιμη ελιά) σε σχέση με την συνολική πανελλαδική και ως εκ τούτου έπρεπε να έχει λαμβάνει 855.000€ (18.582.941 € Χ4,60%).

Διπλά ανεπαρκές διότι η εισφορά δακοκτονίας  που καταβάλουν οι Ηλείοι  ελαιοπαραγωγοί ( 2% επί της αξίας ελαιόλαδου στην  μικρότερη τιμή συγκέντρωσης/παρέμβασης/ 1,524 ευρώ το κιλό) προσεγγίζει τις 1.000.000€   (Λάδι: 24.000 tn x 1,524 € x  2% + Βρώσιμη ελιά 10.000 tn ). Εδώ να σημειώσουμε πως  οι ελαιοτριβείς που παρακρατούν 2%  σε κιλά, όταν η τιμή αγοραπωλησίας του ελαιόλαδου είναι 4€ περίπου, άρα οι η παρακρατούμενη αξία είναι  δυόμιση  φορές πάνω…

Ελλειμματική  γιατί σε νομούς με τον ίδιο αριθμό ελαιόδεντρων χορηγούνται πιστώσεις  για την δακοκτονία πολύ μεγαλύτερες:  Λέσβος ελαιόδεντρα  πιστώσεις δακοκτονίας 1.517.000 €, Χανίων ελαιόδεντρα  6.914.000 πιστώσεις δακοκτονίας 1.700.000€. Το πρόβλημα δεν είναι οι άλλες περίκοψες που λαμβάνουν μεγαλύτερες πιστώσεις (επαρκείς δεν ξέρω..), αλλά γιατί η Ηλεία δεν λαμβάνει ανάλογες.

Πενιχρό γιατί στην Ηλεία: το 2008 με προστατευμένα ελαιόδεντρα 6.000.000 το ποσό ήταν 1.360.000€,  το 2010 με 5.106.000 δέντρα προϋπολογισμός 1.075.590 € και μετά άρχισε η πλήρης κατολίσθηση στις παρεχόμενες πιστώσεις και καταλήξαμε στο 2016 κα 2017  με 530.000€.

Γλίσχρο γιατί   τα αιτήματα για φέτος  για την δακοκτονία, των φορέων των αγροτών είναι 2.000.000€, η πρόταση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Ηλείας ήταν να διπλασιαστούν τα κονδύλια και να φτάσουν κοντά στο 1.000.000 €, της Περιφέρειας/ΠΔΕ  880.000 € ( γιατί άραγε κατ’  ακολουθίαν  μειώνονται τα ποσά ?).

Κοροϊδία γιατί  ενώ η Ηλεία που επλήγη από τις καταστροφικές φωτιές του 2008  η οποία εξολόθρευσε τα 2/3 των ελαιόδεντρων  κατάφερε χάρις στους κόπους των Ηλείων  να επανέλθει στα προ της καταστροφής δεδομένα (9.000.000 ελαιόδεντρων, 25.000 τόνους ελαιόλαδο και 10.000 τόνους βρώσιμη ελιά),  και θα έπρεπε να ενισχυθεί όπως παλαιότερα αλλά και με μεγαλύτερη προσοχή ως πυροπαθής νομός, που απώλεσε μεγάλα εισοδήματα (λόγω της πυρκαγιάς). Αντιθέτως τιμωρείται !

Οι ευθύνες

Θυμίζω πως πέρυσι, το  2016 η Δακοκτονία ήταν μια πλήρης αποτυχία  και ο Δάκος κατέστρεψε την ελαιοπαραγωγή της Ηλείας (σε συνδυασμό με τις ζημιές από το γλοιοσπόριο – που και αυτόν το κράτος έπρεπε να τον αντιμετωπίσει  !)  κατά 70% .
 Προτίμησαν  και προτιμούν και να μην διαθέσουν 1.500.000€ επιπλέον πιστώσεις έτσι ώστε να προστατευθεί η ελαιοπαραγωγή και να μην χαθούν 100.000.000 € από την οικονομία της Ηλείας και τους Ηλείους , παρά να παρακούσουν το μνημόνιο. Μόνο από το ΦΠΑ θα εισέπραττε το Δημόσιο 20.000.000€ !

 Η μεν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας ( ο γνωστός εχθρός της Ηλείας), ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Γ. Γεωργιόπουλος ( αυτός που δεν υπάρχει- και με τις δύο έννοιες),  ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Μητρόπουλος (αυτός που ξέρει μόνο να φωτογραφίζεται..)  είναι υπεύθυνοι :

1.Γιατί πέρυσι δεν  απορρόφησαν ούτε αυτές τις ελάχιστες πιστώσεις των 531.000 €, παρά μόνο τις 210.000€ ενώ τα υπόλοιπα 321.000 € χάθηκαν και τα οποία όδευσαν για Μεσσηνία η οποία τα αξιοποίησε .
Το επιχείρημα της Περιφέρειας ότι για την απώλεια αυτή ευθύνονται οι εργολάβοι  την απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι οι καταγγέλλοντας  «Ο κ. Γεωργιόπουλος είπε ότι οι εργολάβοι φταίνε που κάποιες περιοχές δεν ραντίστηκαν. Εγώ να πω ότι θα πρέπει να κοιτάξει τις ημερομηνίες που ερχόμασταν να δώσουμε τους φακέλους αλλά οι φάκελοι δεν υπογράφτηκαν για να πάρουμε τις δουλειές, αφού εκείνος τη συγκεκριμένη περίοδο έλλειπε με άδεια»( 25/01/2017 ). Καταγγελία σοβαρή και αναπάντητη…  

2. Γιατί ενώ δηλώνουν «Τόσο ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας και εγώ, με έγγραφα και συναντήσεις στο υπουργείο, δώσαμε μια μάχη για να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα.» (αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Μητρόπουλος 02/03/2017) είναι  καταφανές ότι αφενός δεν στοιχειοθέτησαν το αίτημα για αύξηση των πιστώσεων(Πυρκαγιές, συγκρίσεις με άλλους νομούς, εισφορά δακοκτονίας κλπ ), αφετέρου έκαναν εκπτώσεις στο αιτούμενο ποσό (2.000.000€ οι αγρότες, 1.000.000 € η ΔΑΟΚ/ΠΕ Ηλείας, 880.000 €  η ΠΔΕ ) και κυρίως δεν το πάλεψαν, αλλά αρκέστηκαν σε αποστολή εγγράφων, νερόβραστες επισκέψεις σε κάποιους παράγοντες αντί της αποφασιστικής και με κάθε τρόπο διεκδίκησης. Αλλά αυτό δεν τους πάει δεν είναι σικ..
Και ας χάθηκαν 100.000.000 € το 2016 και κινδυνεύουν να χαθούν άλλα τόσα το 2017 από την Ηλεία. Θα μου πεις «αυτοί θα τα χάσουν ? »… έλα  ντε..

3. Όσο  για αυτό που ανέφερε ο Περιφερειάρχης  κ.  Απόστολος Κατσιφάρας  στον απολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(ΠΔΕ) ενώπιον  του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 2016  ότι «υλοποιήσαμε ευρύτατα προγράμματα δειγματοληψιών, ψεκασμών και εμβολιασμών, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειάς μας, αλλά και τη Δημόσια Υγεία.»,
Η μύγα της οικογένειας των Τεφριτίδων, ο δάκος  του απάντησε για το 2016…

Η Κυβέρνηση τι ευθύνες έχει ?
Εδώ θα μιλήσουν αποκαλυπτικά  η βουλευτής Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη και ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  Βαγγέλης Αποστόλου μέσω της ερώτησης που κατέθεσαν στις 17/04/2013 ( ήταν αντιπολίτευση τότε και το στόμα τους πήγαινε ροδάνι ..) και που ανέφεραν :

«Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Σε κίνδυνο η παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, του βασικού παραγωγικού άξονα του Νομού Ηλείας, εξαιτίας της οριζόντιας περικοπής των πιστώσεων για το πρόγραμμα της δακοκτονίας του 2013».

Οι μειωμένες πιστώσεις για το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2013 για το Νομό Ηλείας, αποτέλεσμα των οριζόντιων περικοπών και των μνημονιακών πολιτικών που τόσο πιστά υπηρετεί η τρικομματική κυβέρνηση, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ποιοτική παραγωγή ελαιολάδου του νομού.

Ο κλάδος που επλήγη περισσότερο, μαζί με την κτηνοτροφία, μετά τις καταστροφικές-δολοφονικές πυρκαγιές του 2007 ήταν αυτός της ελαιοκομίας. Ενδεικτικά, το 2006 τα προστατευμένα ελαιόδεντρα του νομού έφταναν τα 6.000.000 και ο δολωματικός τους ψεκασμός, στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου, αφορούσε το σύνολο των ελαιόδεντρων του νομού, ο οποίος ήταν χωρισμένος σε τομείς και άγγιζε το ποσό του 1.360.000 αποκλειστικά για αγρότες-εργολάβους της δακοκτονίας. Να σημειωθεί, δε, ότι το πρόγραμμα δακοκτονίας το παρακολουθούσαν, για τη σωστή εφαρμογή του, 15 γεωπόνοι. Ο αριθμός των παγιδοθετών ανερχόταν στους 270, ενώ πάνω από 250 άτομα απασχολούνταν στον τομέα των επιβλέποντων αρχιεργατών. Ωστόσο, μετά τις πυρκαγιές του 2007 ο αριθμός των ελαιόδεντρων μειώθηκε στο 1/3, δηλαδή περίπου στα 2.500.000, με συνέπεια την ανάλογη σταδιακή μείωση του προϋπολογισμού της δολωματικής δακοκτονίας.

Σήμερα, η εικόνα είναι αντιστρόφως ανάλογη. Ενώ ο αριθμός των ελαιόδεντρων επανήλθε στα επίπεδα του 2006, η μείωση του προϋπολογισμού της δολωματικής δακοκτονίας είναι τραγική.
Η εξαιρετικά χαμηλή πίστωση των μόλις 650.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των εργολάβων παγιδοθετών και των εφοδίων (φαρμάκων-πρωτεϊνών), γεγονός που συρρικνώνει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό, καθιστά παντελώς ανέφικτο το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2013.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη συγκεκριμένων περιοχών στο πρόγραμμα, ύστερα από επιλογή της Π.Ε. Ηλείας, με γνώμονα τον χαμηλό προϋπολογισμό και όχι την ποιοτική παραγωγή ελαιολάδου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά μόνο 2.136.000 ελαιόδεντρα σε σύνολο 6.000.000, ενώ ο αριθμός απασχόλησης παγιδοθετών ανέρχεται στους 20 και των γεωπόνων στους 3, που είναι εξαιρετικά μικρός και επικίνδυνα ελλιπής,
……
 Επειδή οι πιστώσεις για το πρόγραμμα δακοκτονίας του Νομού Ηλείας για το 2013 έγιναν με ανορθολογικά και αντιεπιστημονικά κριτήρια.
Επειδή το ανάγλυφο της περιοχής και οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση αυξημένων πληθυσμών του δάκου της ελιάς, που είναι αδύνατο να προβλεφθούν εκ των προτέρων.
Επειδή με τον φετινό προϋπολογισμό δεν καλύπτονται καν τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται στη ζώνη Π.Γ.Ε.
Επειδή η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση της παραγωγής ελαιολάδου θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στον ήδη επιβαρυμένο παραγωγικό ιστό του νομού.
Επειδή ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι εργολάβοι που εκτέλεσαν το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2012, γεγονός που θα έχει επίπτωση στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για το φετινό πρόγραμμα,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1)      Προτίθενται να προχωρήσουν στην ολική ένταξη του Νομού Ηλείας στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου με όριο τους 4 δολωματικούς ψεκασμούς;
2)      Θα προβούν στην αύξηση του προϋπολογισμού στα επίπεδα του 2006 (1.360.000 ευρώ) προκειμένου οι ελαιοπαραγωγοί της Ηλείας να μην υποστούν αυτή την άδικη και άνιση μεταχείριση;
3)      Θα προχωρήσουν στην άμεση πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με έγκριση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;
4)      Θα προβούν στην άμεση λύση του προβλήματος της πληρωμής των εργολάβων δακοκτονίας του 2012;
Οι ερωτώντες βουλευτές
 Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
Βαγγέλης Αποστόλου»

Αυτή η ερώτηση στην  μνημονιακή κυβέρνηση ΝΔ/ΠΑΣΟΚ ( κόμματα που σήμερα διαμαρτύρονται για τις περικοπές στη δακοκτονία, που αυτά πρώτα περιέκοψαν  - τι να πει κανείς…),
ισχύει απολύτως και για τη μνημονιακή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ .

Αλλά τι να απαντήσουν, ο τότε βουλευτής Β. Αποστόλου  που σήμερα είναι υπουργός, και η βουλευτής Ε. Γεωργοπούλου που τις τότε διαμαρτυρίες της, τις έκανε ..καρέκλα.

Απίθανη κοροϊδία, ξετσίπωτη βολεψιά  

Συμπέρασμα ..
Η  μόνη  περίπτωση καταπολέμησης του δάκου της ΠΔΕ και των κυβερνητικών  είναι να τους ψεκάσουμε με ενωμένους αγώνες ( και όχι αυτό που συνέβη στις πρόσφατες «κινητοποιήσεις» των λίγων και διασπασμένων αγροτών ) και άλλες πολιτικές επιλογές….


1 σχόλιο:

  1. ΕΓΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΗΡΟΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΑΣ,, ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΚΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΗΖΑ ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ :

    ΑπάντησηΔιαγραφή